Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP VaI budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti MSP, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre MSP na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory MSP najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa v rámci tohto projektu podporia nové a začínajúce MSP v prvotnej fáze vstupovania na trh so zameraním na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových progresívnych odvetví a tiež sa podporí rozvoj už existujúcich MSP s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti ich produktov a vytvorí sa dostatočná a diverzifikovaná ponuka financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako ja na trhoch tretích krajín.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2023
Celková suma
24,400,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
9,500,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nových a za…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
11.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Rozvoj existujúcich…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
11.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty)
Hodnota
5,800,000 €
Cieľ
2,605,000 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
61,0 (podniky)
Cieľ
21,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A430

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,062,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO11_rizikový_SEED

Dobropis

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO11_záruky

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO11_úvery_A428

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO11_rizikový_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
168,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO11_rizikový_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
21,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO12_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Performance fee od 23.8.2019 do 22.8.2020_QRES

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
46,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO11_záruky

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO12_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
49,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO11_úvery_A428

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO11_rizikový_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO11_rizikový_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
161,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO12_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.11.2017 do 14.4.2018_PO11_rizikový

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
129,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2017
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO11_záruky

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO11_úvery_A428

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
50,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO11_rizikový

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
84,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO12_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO11_záruky

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
82,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
47,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO11_úvery_A428

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
146,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO11_rizikový

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
241,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO12_PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Konvertibilný úver_GymBeam

Zmluva o vymeniteľnom úvere_GymBeam

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Ekvitná investícia_QRES

Investment Agreement_QRES Technologies

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,866,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Performance fee od 20.8.2019 do 19.8.2020_KOOR_PO11_A430

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2019
Názov

Management fee od 15.4.2020 do 14.4.2021_PO11_A430_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
161,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Management fee od 15.4.2021 do 14.4.2022_PO11_A430_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
161,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Performance fee od 3.6.2020 do 2.6.2021_GymBeam_PO11_A430

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
50,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Performance fee od 23.8.2020 do 22.8.2021_QRES_PO11_A430

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
46,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Performance fee od 20.8.2020 do 19.8.2021_KOOR_PO11_A430

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

KOOR_Konvertibilný úver_1. tranža

KOOR_Žiadosť o čerpanie 1. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
1,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

KOOR_Konvertibilný úver_2. tranža

KOOR_Žiadosť o čerpanie 2. tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
1,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

SIHAK_Filmzie_Konvertibilný úver

SIHAK_Filmzie_Žiadosť o čerpanie úveru

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2022_mimo BA_časť za A430

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2022_mimo BA_časť za T703

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Stuko Labs_CLA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SWAPP_CLA_2T_StukoLabs_CLA_readmio_CLA2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti SWAPP_CLA_2T

Žiadosť o financovanie_ZGC_SWAPP_CLA_2T_StukoLabs_CLA_readmio_CLA2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
789,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti readmio_CLA2

Žiadosť o financovanie_ZGC_SWAPP_CLA_2T_StukoLabs_CLA_readmio_CLA2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2023_BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2023_mimo BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2023_BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2023_mimo BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Performance fee od 23.4.2022 do 22.4.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 5.4.2022 do 4.4.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 14.4.2022 do 13.4.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 4.5.2022 do 3.5.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 23.8.2022 do 22.8.2023_PO11_QRES

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
46,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Swapp Slovakia_CLA_1T

Žiadosť o financovanie_ZGC_SWAPP_CLA_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Performance fee od 26.5.2022 do 25.5.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Performance fee od 9.5.2022 do 8.5.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 9.5.2022 do 8.5.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 21.5.2022 do 20.5.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Performance fee od 26.5.2022 do 25.5.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Performance fee od 22.6.2022 do 21.6.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Performance fee od 2.7.2022 do 1.7.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Performance fee od 26.5.2022 do 25.5.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Performance fee od 27.5.2022 do 26.5.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Performance fee od 22.6.2022 do 21.6.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Performance fee od 2.7.2022 do 1.7.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Performance fee od 6.5.2022 do 5.5.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 20.5.2022 do 19.5.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Performance fee od 29.6.2022 do 28.6.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Performance fee od 29.6.2022 do 28.6.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Performance fee od 8.7.2022 do 7.7.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 9.5.2022 do 8.5.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 19.5.2022 do 18.5.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Performance fee od 1.6.2022 do 31.5.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Gratitude Co_CLA

Žiadosť o financovanie_ZGC_Gratitude Co_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Performance fee od 10.6.2022 do 9.6.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Performance fee od 13.7.2022 do 12.7.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Performance fee od 13.7.2022 do 12.7.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Performance fee od 2.7.2022 do 1.7.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Performance fee od 13.7.2022 do 12.7.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Performance fee od 11.7.2022 do 10.7.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 14.7.2022 do 13.7.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 11.8.2022 do 10.8.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Performance fee od 19.7.2022 do 18.7.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 27.7.2022 do 26.7.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 22.8.2022 do 21.8.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 23.9.2022 do 22.9.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Performance fee od 23.9.2022 do 22.9.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Performance fee od 21.7.2022 do 20.7.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 27.7.2022 do 26.7.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 11.8.2022 do 10.8.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Performance fee od 20.8.2022 do 19.8.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 27.7.2022 do 26.7.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 11.8.2022 do 10.8.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Performance fee od 22.8.2022 do 21.8.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 13.8.2022 do 12.8.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Performance fee od 3.6.2021 do 2.6.2022_PO11_GymBeam

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
50,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 19.8.2022 do 18.8.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 20.8.2022 do 19.8.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 20.8.2022 do 19.8.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 21.8.2022 do 20.8.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 21.8.2022 do 20.8.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 21.8.2022 do 20.8.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 8.8.2022 do 7.8.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Performance fee od 16.9.2022 do 15.9.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 23.8.2021 do 22.8.2022_PO11_QRES

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
46,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 15.8.2022 do 14.8.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Performance fee od 8.9.2022 do 7.9.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 22.8.2022 do 21.8.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 8.9.2022 do 7.9.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 7.9.2022 do 6.9.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 11.9.2022 do 10.9.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 23.9.2022 do 22.9.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Performance fee od 11.9.2022 do 10.9.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 22.6.2021 do 21.6.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 23.9.2022 do 22.9.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Performance fee od 22.6.2021 do 21.6.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 20.8.2021 do 19.8.2022_PO11_KOOR

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 13.7.2021 do 12.7.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 13.8.2021 do 12.8.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 20.8.2021 do 19.8.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 2.7.2021 do 1.7.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 2.7.2021 do 1.7.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 13.7.2021 do 12.7.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 13.7.2021 do 12.7.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 2.7.2021 do 1.7.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 21.8.2021 do 20.8.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 21.8.2021 do 20.8.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 11.8.2021 do 10.8.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 20.8.2021 do 19.8.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 19.8.2021 do 18.8.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 21.8.2021 do 20.8.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 23.9.2021 do 22.9.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 7.9.2021 do 6.9.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 8.9.2021 do 7.9.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 7.10.2021 do 6.10.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Performance fee od11.9.2021 do 10.9.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 11.9.2021 do 10.9.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 23.9.2021 do 22.9.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 23.9.2021 do 22.9.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 8.9.2021 do 7.9.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 27.10.2021 do 26.10.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 6.11.2021 do 5.11.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 19.11.2021 do 18.11.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 13.10.2021 do 12.10.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Performance fee od 24.11.2021 do 23.11.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 28.10.2021 do 27.10.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 28.10.2021 do 27.10.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 29.10.2021 do 28.10.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Performance fee od 14.1.2022 do 13.1.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Performance fee od 14.1.2022 do 13.1.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Performance fee od 14.1.2022 do 13.1.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Performance fee od 15.2.2022 do 14.2.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 17.1.2022 do 16.1.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Performance fee od 17.1.2022 do 16.1.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Performance fee od 20.1.2022 do 19.1.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Performance fee od 25.1.2022 do 24.1.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Performance fee od 2.2.2022 do 1.2.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Performance fee od 3.2.2022 do 2.2.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 14.2.2022 do 13.2.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 9.2.2022 do 8.2.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Performance fee od 17.2.2022 do 16.2.2023_PO11_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Performance fee od 30.3.2022 do 29.3.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 30.3.2022 do 29.3.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 23.2.2022 do 22.2.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Performance fee od 23.2.2022 do 22.2.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti 4Trans Factoring SK_CLA

Žiadosť o financovanie_ZGC_4Trans Factoring SK_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
735,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Wewell_CLA

Žiadosť o financovanie_ZGC_Wewell_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

Performance fee od 22.4.2022 do 21.4.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 22.4.2022 do 21.4.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 5.4.2022 do 4.4.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Management fee od 15.4.2022 do 14.4.2023_PO11_SEED_A430

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 27.4.2022 do 26.4.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 16.4.2022 do 15.4.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 22.4.2022 do 21.4.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 22.4.2022 do 21.4.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 22.4.2022 do 21.4.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 23.4.2022 do 22.4.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 14.4.2022 do 13.4.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 8.4.2022 do 7.4.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performace fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 14.4.2022 do 13.4.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 28.4.2022 do 27.4.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 4.5.2022 do 3.5.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 4.5.2022 do 3.5.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 4.5.2022 do 3.5.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 14.5.2022 do 13.5.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 22.4.2022 do 21.4.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 11.8.2021 do 10.8.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 11.8.2021 do 10.8.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 20.8.2021 do 19.8.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Performance fee od 8.11.2021 do 7.11.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 4.11.2021 do 3.11.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 10.11.2021 do 9.11.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 11.11.2021 do 10.11.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 17.12.2021 do 16.12.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Performance fee od 2.11.2021 do 1.11.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 3.11.2021 do 2.11.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 11.11.2021 do 10.11.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 19.11.2021 do 18.11.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 26.11.2021 do 25.11.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 19.12.2021 do 18.12.2022_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Performance fee od 7.12.2021 do 6.12.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Performance fee od 7.12.2021 do 6.12.2022_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Performance fee od 22.12.2021 do 21.12.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Performance fee od 23.12.2021 do 22.12.2022_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Performance fee od 14.1.2022 do 13.1.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Performance fee od 3.2.2022 do 2.2.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 23.2.2022 do 22.2.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Performance fee od 28.2.2022 do 27.2.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Performance fee od 1.3.2022 do 28.2.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Performance fee od 16.3.2022 do 15.3.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 27.3.2022 do 26.3.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 1.3.2022 do 28.2.2023_PO11_KOOR

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Performance fee od 16.5.2022 do 15.5.2023_PO11_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Management fee od 15.4.2022 do 14.4.2023_PO11_PI_A430

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
93,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 3.6.2022 do 2.6.2023_PO11_GymBeam

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
50,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Performance fee od 20.8.2022 do 19.8.2023_PO11_KOOR

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 22.4.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 22.4.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 17.2.2023 do 31.12.2023_PO11_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Performance fee od 22.4.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 23.4.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 23.4.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Management fee od 15.4.2023 do 31.12.2023_PO11_PI

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
58,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 27.4.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 28.4.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 17.4.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 18.4.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 4.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 4.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 4.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 4.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 6.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 9.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 9.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 9.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 13.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 14.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 16.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 19.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 20.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 21.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 26.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 26.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 26.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 27.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 2.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 10.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 19.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 26.5.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 1.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 3.6.2023 do 31.12.2023_PO11_GymBeam

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 6.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 10.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 21.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 22.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 29.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 29.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 5.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 13.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 13.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 29.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 29.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 29.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 29.6.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 2.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 2.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 2.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 8.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 11.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 13.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 13.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 13.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 14.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 19.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 20.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 21.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 21.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 27.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 27.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 27.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 26.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 26.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 25.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 17.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 14.7.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 8.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 11.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 11.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 11.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 13.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 15.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Management fee od 17.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
22,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 19.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 20.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 20.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 20.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 21.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 22.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 23.8.2023 do 31.12.2023_PO11_QRES

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 21.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 21.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 22.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 22.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 11.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 11.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 14.8.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 7.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 8.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 8.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 11.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 11.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 16.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 23.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 23.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 23.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 23.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 29.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 4.9.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 6.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 7.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 4Q2023_BA

VVGI_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 3Q2023_BA

VVGI_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 4Q2023_mimoBA

VVGI_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 3Q2023_mimoBA

VVGI_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

VVGI_Kapitalizované poplatky_BA

VVGI_Žiadosť o financovanie_Kapitalizované poplatky

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

VVGI_Kapitalizované poplatky_mimo BA

VVGI_Žiadosť o financovanie_Kapitalizované poplatky

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
738,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2023_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2023_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2023_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2023_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti KUBO MEDIA

ZGC_Žiadosť o financovanie_Wewell_CLA2_KUBO_Huglo_CLA2_zreálnenie SP4Q23

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti HUGLO EUROPE_CLA2

ZGC_Žiadosť o financovanie_Wewell_CLA2_KUBO_Huglo_CLA2_zreálnenie SP4Q23

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Wewell_CLA2

ZGC_Žiadosť o financovanie_Wewell_CLA2_KUBO_Huglo_CLA2_zreálnenie SP4Q23

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 12.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 14.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 17.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 17.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 18.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 21.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 24.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 24.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 28.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 28.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 29.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 30.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 30.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 30.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 17.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 12.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 12.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 12.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 12.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 11.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 4.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 4.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 4.10.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 2.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 3.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 4.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 6.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 8.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 11.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 11.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 14.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 14.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 14.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 14.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 19.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 19.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 24.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 26.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 7.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 7.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 7.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 12.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Management fee od 14.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Management fee od 14.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 17.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 22.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 23.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 14.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Management fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Management fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Management fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 21.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 21.12.2023 do 31.12.2023_PO11_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Kapitalizované poplatky_PO11

Výpis z účtu_úhrada kapitalizovaných poplatkov_PO11

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
203,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 4Q2022_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2023_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 2Q2023_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 3Q2023_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 4Q2023_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti E.bot Technology_CLA_následná_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_E.bot Technology_CLA_násl._2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Wereldo SK_CLA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Wereldo SK_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti WageNow_CLA_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_WageNow_CLA_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Wewell_CLA_D1_následná

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Wewell_CLA_D1_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Vineway_CLA3

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Vineway_CLA3

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti NG EU_CLA2

CB Growth_Žiadosť o financovanie_NG EU_CLA2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Wewell_CLA_D2_následná

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Wewell_CLA_D2_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti ErlaServers_CLA_následná

CB Growth_Žiadosť o financovanie_ErlaServers_CLA_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Forvio_následná

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Forvio_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti DimensionLab_CLA_D1

CB Growth_Žiadosť o financovanie_DimensionLab_CLA_D1

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti WageNow_následná

CB Growth_Žiadosť o financovanie_WageNow_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti shealed_CLA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_shealed_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Al Algo_CLA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Al Algo_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

CBGO_Kapitalizované poplatky_mimo BA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Kapitalizované poplatky

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Zooza_CLA

VVGI_Žiadosť o financovanie_Airvolute_2T_Zooza_CLA_Deal machine_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Deal machine_CLA

VVGI_Žiadosť o financovanie_Airvolute_2T_Zooza_CLA_Deal machine_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Airvolute_2. tranža

VVGI_Žiadosť o financovanie_Airvolute_2T_Zooza_CLA_Deal machine_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Good Vibes Software_CLA

VVGI_Žiadosť o financovanie_ROBO_2T_FUTU_3T_GVS_CLA_Streemline_CLA_Cequence_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Streemline_CLA

VVGI_Žiadosť o financovanie_ROBO_2T_FUTU_3T_GVS_CLA_Streemline_CLA_Cequence_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Foods for future_3. tranža

VVGI_Žiadosť o financovanie_ROBO_2T_FUTU_3T_GVS_CLA_Streemline_CLA_Cequence_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Cequence_CLA

VVGI_Žiadosť o financovanie_ROBO_2T_FUTU_3T_GVS_CLA_Streemline_CLA_Cequence_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti ROBO Fin Advisor_2. tranža

VVGI_Žiadosť o financovanie_ROBO_2T_FUTU_3T_GVS_CLA_Streemline_CLA_Cequence_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Augmented Robotics_CLA

ZGC_Žiadosť o financovanie_Augmented Robotics_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_A430

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,100,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_A430

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,720,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
KOOR, s.r.o.
IČO
45628246
Názov
GymBeam s.r.o.
IČO
46440224
Názov
Qres Technologies s.r.o.
IČO
47243112
Názov
Zero Gravity Capital s.r.o.
IČO
52651894
Názov
Vision Ventures, s.r.o.
IČO
52568288
Názov
CB Investment Management s. r. o.
IČO
52524531
Názov
Filmzie, a.s.
IČO
50977661
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.