Popis projektu

Finančné nástroje implementované v rámci IROP budú slúžiť na vypĺňanie medzier na národnej úrovni, s dôrazom na príspevok k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodárstvo, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Investície do projektov v oblasti rozvoja regiónov by okrem vytvorenia hospodárstva založeného na vyššej konkurencieschopnosti, mali prispieť aj k podpore hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť na regionálnej a subregionálnej úrovni.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2023 - 01.12.2023
Celková suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program, Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
B. Rekonštrukcia a …
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených subjektov ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prevod 2. tranže

Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže

Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 1. tranže

Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže

Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.