Popis projektu

Finančné nástroje implementované v rámci IROP budú slúžiť na vypĺňanie medzier na národnej úrovni, s dôrazom na príspevok k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodárstvo, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Investície do projektov v oblasti rozvoja regiónov by okrem vytvorenia hospodárstva založeného na vyššej konkurencieschopnosti, mali prispieť aj k podpore hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť na regionálnej a subregionálnej úrovni.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2023 - 01.12.2023
Celková suma
3,527,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program, Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A059
Typ
E. Zvýšenie energet…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A058
Typ
D. Vytvorenie podni…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A057
Typ
C. Prístavba, nadst…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A056
Typ
B. Obstaranie a mod…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A055
Typ
A. Obstaranie a mod…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A151
Typ
F. Stavebno-technic…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A054
Typ
E. Obstaranie IKT u…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A053
Typ
D. Obstaranie polyt…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A052
Typ
C. Obstaranie príro…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A051
Typ
B. Obstaranie škols…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A050
Typ
A. Obstaranie jazyk…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A049
Typ
F. Zvyšovanie energ…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A048
Typ
E. Obstaranie mater…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A047
Typ
D. Stavebno-technic…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A046
Typ
C. Stavebno-technic…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A045
Typ
B. Rozširovanie kap…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A044
Typ
A. Výstavba nových …
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A043
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A042
Typ
Budovanie bezbariér…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A041
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A040
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A039
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A038
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A037
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A036
Typ
Výstavba nových bud…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A035
Typ
Vypracovanie transf…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A034
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A033
Typ
Budovanie bezbariér…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A032
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A031
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A030
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A029
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A028
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A027
Typ
Výstavba nových bud…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A026
Typ
F. Opatrenia na zvý…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A025
Typ
E. Investovanie do …
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A024
Typ
D. Výstavba, rekonš…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A023
Typ
C. Zriaďovanie a vý…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A022
Typ
B. Rekonštrukcia, r…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančný nástrojov_A021
Typ
A. Rekonštrukcia, r…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených subjektov ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prevod 1. tranže_A057

Zmluva o financovaní_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
617,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 1. tranže_A055

Zmluva o financovaní_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
88,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 1. tranže_A059

Zmluva o financovaní_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
176,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže_A055

Zmluva o financovaní_3. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
88,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže_A059

Zmluva o financovaní_3. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
176,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže_A057

Zmluva o financovaní_3. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
617,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže_A059

Zmluva o financovaní_4. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
176,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže_A057

Zmluva o financovaní_4. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
617,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže_A055

Zmluva o financovaní_4. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
88,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže_A055

Zmluva o financovaní_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
88,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže_A059

Zmluva o financovaní_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
176,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže_A057

Zmluva o financovaní_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
617,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽSK_Poskytnutie úveru_A059

ŽSK_Žiadosť o čerpanie úveru

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
700,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

ŽSK_Poskytnutie úveru_A057

ŽSK_Žiadosť o čerpanie úveru

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,450,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

ŽSK_Poskytnutie úveru_A055

ŽSK_Žiadosť o čerpanie úveru

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
350,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Management fee od 28.7.2023 do 31.12.2023_A055

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Management fee od 28.7.2023 do 31.12.2023_A059

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Management fee od 28.7.2023 do 31.12.2023_A057

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 28.7.2023 do 31.12.2023_ŽSK_priamy úver_A055

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 28.7.2023 do 31.12.2023_ŽSK_priamy úver_A059

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 28.7.2023 do 31.12.2023_ŽSK_priamy úver_A057

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
Žilinský samosprávny kraj
IČO
37808427
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.