Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez zbytočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci OP VaI je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov, zabezpečiť prístup k finančným zdrojom pre podniky na Slovensku a zvýšiť investície do podpory podnikov najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančné nástroje majú za cieľ podporiť nové a začínajúce podniky v prvotnej fáze vstupovania na trh, zároveň podporiť rozvoj už existujúcich podnikov s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti ich produktov a v neposlednom rade vytvoriť dostatočnú a diverzifikovanú ponuku financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako aj na trhoch tretích krajín.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2023
Celková suma
7,190,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
7,750,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
17.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
4,0 (podniky)
Cieľ
3,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPVaI_PO2_navýšenie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,750,000 €
Schválené na preplatenie
7,750,000 €
Realizácia
-
Názov

GA Holding_prevod investície_konvertibilný úver_2. tranža_12.4.2021

Výpis z účtu_GA Holding_konvertibilný úver_2. tranža_12.4.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,336,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

GA Holding_prevod investície_konvertibilný úver_1. tranža_28.12.2020

Výpis z účtu_GA Holding_konvertibilný úver_1. tranža_28.12.2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Aeromobil_prevod investície_konvertibilný úver_19.6.2019

Výpis z účtu_Aeromobil_konvertibilný úver_19.6.2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
AeroMobil R&D, s. r. o.
Žiadaná suma
2,800,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Aeromobil_prevod investície_priamy úver_10.9.2020

Výpis z účtu_Aeromobil_priamy úver_10.9.2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
AeroMobil R&D, s. r. o.
Žiadaná suma
300,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Management fee od 14.1.2021 do 13.1.2022_PO10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Management fee od 14.1.2019 do 13.1.2020_PO10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
175,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Performance fee od 19.6.2020 do 18.6.2021_PO10_Aeromobil

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Performance fee od 28.12.2020 do 27.12.2021_PO10_GA Holding

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Performance fee od 19.6.2019 do 18.6.2020_PO10_Aeromobil

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

Management fee od 30.1.2020 do 29.1.2021_PO10_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
54,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Management fee od 12.1.2020 do 11.1.2021_PO10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
50,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Management fee od 14.1.2020 do 13.1.2021_PO10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
175,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Performance fee od 10.9.2020 do 9.9.2021_PO10_Aeromobil

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Management fee od 12.1.2021 do 11.1.2022_PO10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
50,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Management fee od 30.1.2021 do 29.1.2022_PO10_FLPG_N215

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Management fee od 30.1.2021 do 29.1.2022_PO10_FLPG_T701

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
21,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Performance fee od 12.4.2021 do 11.4.2022_PO10_GA Holding

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
33,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Management fee od 12.1.2022 do 11.1.2023_PO10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
50,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Management fee od 14.1.2022 do 13.1.2023_PO10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Performance fee od 19.6.2021 do 18.6.2022_PO10_Aeromobil

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Performance fee od 10.9.2021 do 9.9.2022_PO10_Aeromobil

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Performance fee od 28.12.2021 do 27.12.2022_PO10_GA Holding

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Performance fee od 12.4.2022 do 11.4.2023_PO10_GA Holding

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
33,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Management fee od 30.1.2022 do 29.1.2023_PO10_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Performance fee od 19.6.2022 do 18.6.2023_PO10_Aeromobil

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Performance fee od 20.6.2022 do 19.6.2023_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Performance fee od 13.8.2022 do 12.8.2023_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Performance fee od 17.9.2022 do 16.9.2023_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 14.10.2022 do 13.10.2023_PO10_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Performance fee od 13.8.2023 do 31.12.2023_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 17.8.2022 do 16.8.2023_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Performance fee od 10.9.2022 do 9.9.2023_PO10_Aeromobil

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 20.6.2023 do 31.12.2023_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 24.10.2022 do 23.10.2023_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 19.11.2022 do 18.11.2023_PO10_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Performance fee od 28.12.2022 do 27.12.2023_PO10_GAHolding

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Management fee od 12.1.2023 do 31.12.2023_PO10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
48,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Management fee od 14.1.2023 do 31.12.2023_PO10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
67,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Management fee od 30.1.2023 do 31.12.2023_PO10_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 11.5.2023 do 31.12.2023_PO10_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 17.8.2023 do 31.12.2023_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 12.4.2023 do 31.12.2023_PO10_GAHolding

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
24,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 19.6.2023 do 31.12.2023_PO10_Aeromobil

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
37,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 10.9.2023 do 31.12.2023_PO10_Aeromobil

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Performance fee od 17.9.2023 do 31.12.2023_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Performance fee od 19.11.2023 do 31.12.2023_PO10_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Kapitalizované poplatky_PO10

Výpis z účtu_úhrada kapitalizovaných poplatkov_PO10

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
427,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 14.10.2023 do 31.12.2023_PO10_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 24.10.2023 do 31.12.2023_PO10_Boataround

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 28.12.2023 do 31.12.2023_PO10_GAHolding

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
AeroMobil R&D, s. r. o.
IČO
47257083
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.