Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci OP VaI je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov, zabezpečiť prístup k finančným zdrojom pre podniky na Slovensku a zvýšiť investície do podpory podnikov najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančné nástroje majú za cieľ podporiť nové a začínajúce podniky v prvotnej fáze vstupovania na trh, zároveň podporiť rozvoj už existujúcich podnikov s dôrazom na zvyšovanie konkurenciechopnosti ich produktov a v neposlednom rade vytvoriť dostatočnú a diverzifikovanú ponuku financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako aj na trhoch tretích krajín.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2017 - 01.12.2023
Celková suma
29,829,883 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
7,352,941 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
11.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
12,0 (podniky)
Cieľ
12,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranže_OPVaI,PO1

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,352,941 €
Schválené na preplatenie
7,352,941 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 9.7.2019 do 11.1.2020_oprava_FLPG/PRSL

Faktúra_management fee_oprava

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

Performance fee od 29.3.2019 do 28.3.2020_GA Drilling

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
115,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2019
Názov

Management fee od 12.1.2019 do 11.1.2020_PO1_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
340,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Management fee od 12.1.2019 do 11.1.2020_PO10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
113,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Ekvitná investícia

Subscription agreement_GA Drilling

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
4,600,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2018
Názov

Performance fee od 29.3.2018 do 28.3.2019_GA Drilling

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
115,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2018
Názov

Management fee od 17.11.2017 do 11.1.2019_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
432,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Management fee od 17.11.2017 do 11.1.2019_P10_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
144,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_N212

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,352,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Performance fee od 21.12.2022 do 20.12.2023_PO9_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 10.3.2023 do 31.12.2023_ OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
56,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Performance fee od 2.12.2022 do 1.12.2023_ OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Management fee od 30.1.2023 do 31.12.2023_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 30.6.2023 do 31.12.2023_OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Management fee od 4.11.2023 do 31.12.2023_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Management fee od 12.1.2023 do 31.12.2023_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Management fee od 12.1.2023 do 31.12.2023_PO9_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
150,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Management fee od 28.1.2023 do 31.12.2023_PO9_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
32,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 30.1.2023 do 31.12.2023_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
48,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 24.4.2023 do 31.12.2023_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 24.3.2023 do 31.12.2023_ QRES

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Performance fee od 29.3.2023 do 31.12.2023_ GA Drilling

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
87,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Performance fee od 11.5.2023 do 31.12.2023_PO9_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 30.8.2023 do 31.12.2023_ OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 15.5.2023 do 31.12.2023_ QRES

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 22.7.2023 do 31.12.2023_ OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 18.7.2023 do 31.12.2023_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 21.7.2023 do 31.12.2023_ Enstra

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Management fee od 10.11.2021 do 9.11.2022_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 23.9.2023 do 31.12.2023_OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 14.10.2023 do 31.12.2023_PO9_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 21.7.2021 do 20.7.2022_ Enstra

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Performance fee od 10.3.2022 do 9.3.2023_OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Management fee od 10.11.2022 do 9.11.2023_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 1.10.2023 do 31.12.2023_ Enstra

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 1.10.2021 do 30.9.2022_ Enstra

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Performance fee od 21.7.2022 do 20.7.2023_ Enstra

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 3.10.2023 do 31.12.2023_ OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Management fee od 10.11.2021 do 9.11.2022_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 14.10.2022 do 13.10.2023_PO9_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Performance fee od 22.7.2022 do 21.7.2023_ OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Management fee od 4.11.2021 do 3.11.2022_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 19.11.2021 do 18.11.2022_PO9_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 21.12.2021 do 20.12.2022_PO9_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Management fee od 12.1.2022 do 11.1.2023_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Management fee od 12.1.2022 do 11.1.2023_PO9_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
155,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Management fee od 28.1.2022 do 27.1.2023_PO9_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Management fee od 30.1.2022 do 29.1.2023_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Performance fee od 30.1.2022 do 29.1.2023_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
52,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Performance fee od 29.3.2022 do 28.3.2023_ GA Drilling

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
115,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 24.3.2022 do 23.3.2023_ QRES

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 24.4.2022 do 23.4.2023_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
37,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 18.7.2022 do 17.7.2023_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 23.9.2022 do 22.9.2023_ OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Performance fee od 1.10.2022 do 30.9.2023_ Enstra

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Management fee od 4.11.2022 do 3.11.2023_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Management fee od 10.11.2022 do 9.11.2023_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 19.11.2022 do 18.11.2023_PO9_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

OMNIA KLF_priama záruka_6. tvorba CC

Výpis z účtu_OMNIA KLF_priama záruka_6. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
OMNIA KLF, a. s.
Žiadaná suma
19,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

OMNIA KLF_priama záruka_3. tvorba CC

Výpis z účtu_OMNIA KLF_priama záruka_3. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
OMNIA KLF, a. s.
Žiadaná suma
11,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Performance fee od 19.11.2023 do 31.12.2023_PO9_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

InoBat_prevod investície_priama ekvita

Výpis z účtu_InoBat_priama ekvita

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
InoBat Auto j.s.a.
Žiadaná suma
11,999,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Qres_konvertibilný úver_prevod 1. tranže

Výpis z účtu_Qres_konvertibilný úver_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
502,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Performance fee od 4.12.2023 do 31.12.2023_ OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 22.12.2023 do 31.12.2023_ InoBat

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Management fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Management fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 2.12.2023 do 31.12.2023_OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 21.12.2023 do 31.12.2023_PO9_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Management fee od 20.12.2023 do 31.12.2023_PO9_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 21.12.2023 do 31.12.2023_INO-HUB

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

INO-HUB_prevod investície_priama ekvita

Výpis z účtu_INO-HUB_priama ekvita

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
INO-HUB Energy j.s.a.
Žiadaná suma
4,666,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Qres_konvertibilný úver_prevod 2. tranže

Výpis z účtu_Qres_konvertibilný úver_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

OMNIA KLF_priama záruka_4. tvorba CC

Výpis z účtu_OMNIA KLF_priama záruka_4. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
OMNIA KLF, a. s.
Žiadaná suma
30,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

OMNIA KLF_priama záruka_5. tvorba CC

Výpis z účtu_OMNIA KLF_priama záruka_5. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
OMNIA KLF, a. s.
Žiadaná suma
6,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

OMNIA KLF_priama záruka_7. tvorba CC

Výpis z účtu_OMNIA KLF_priama záruka_7. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
OMNIA KLF, a. s.
Žiadaná suma
12,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Performance fee od 1.10.2019 do 30.9.2020_Enstra

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Management fee od 30.1.2020 do 29.1.2021_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
32,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Management fee od 12.1.2020 do 11.1.2021_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Management fee od 12.1.2020 do 11.1.2021_PO9_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
155,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Performance fee od 30.1.2020 do 29.1.2021_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
52,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Management fee od 28.1.2020 do 27.1.2021_PO9_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
87,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Performance fee od 29.3.2020 do 28.3.2021_GA Drilling

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
115,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Performance fee od 10.3.2020 do 9.3.2021_ OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Performance fee od 24.4.2020 do 23.4.2021_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
37,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Performance fee od 18.7.2020 do 17.7.2021_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Management fee od 10.11.2020 do 9.11.2021_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov

Performance fee od 21.7.2020 do 20.7.2021_ Enstra

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Performance fee od 29.3.2021 do 28.3.2022_ GA Drilling

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
115,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Performance fee od 1.10.2020 do 30.9.2021_ Enstra

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Management fee od 10.11.2020 do 9.11.2021_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov

Performance fee od 21.12.2020 do 20.12.2021_PO9_FLPG_SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Management fee od 12.1.2021 do 11.1.2022_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Performance fee od 18.7.2021 do 17.7.2022_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Management fee od 12.1.2021 do 11.1.2022_PO9_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
155,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Management fee od 28.1.2021 do 27.1.2022_PO9_priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
78,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Performance fee od 30.1.2021 do 29.1.2022_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
52,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Management fee od 30.1.2021 do 29.1.2022_PO9_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Performance fee od 10.3.2021 do 9.3.2022_OMNIA

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Performance fee od 24.4.2021 do 23.4.2022_ Greenway

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
37,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

SLSP_FLPG VVI_2. tvorba CC

Výpis z účtu_SLSP_FLPG VVI_2. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
571,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

SLSP_FLPG VVI_1. tvorba CC

Výpis z účtu_SLSP_FLPG VVI_1. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
472,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

SLSP_FLPG VVI_3. tvorba CC

Výpis z účtu_SLSP_FLPG VVI_3. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
219,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

SLSP_FLPG VVI_4. tvorba CC

Výpis z účtu_SLSP_FLPG VVI_4. tvorba CC

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
75,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Kapitalizované poplatky_PO9

Výpis z účtu_úhrada kapitalizovaných poplatkov_PO9

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,598,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_N212

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,457,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_N212

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,420,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
OMNIA KLF, a. s.
IČO
00211095
Názov
GA Drilling, a.s.
IČO
31382606
Názov
InoBat Auto j.s.a.
IČO
52648192
Názov
InoBat Energy j.s.a.
IČO
52722449
Názov
MOSSINI S.p.A.
IČO
00211095
Názov
Qres Technologies s.r.o.
IČO
47243112
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.