Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov

Slovak Investment Holding, a. s.

Popis projektu

V oblasti nízkouhlíkového hospodárstva je cieľom OP KŽP v rámci finančných nástrojov podporiť výrobu a distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE vo verejných infraštruktúrach. Finančné nástroje tak majú za cieľ podporiť energetickú efektívnosť vo verejných infraštruktúrach na území SR, prispieť k udržateľnému a efektívnemu využívaniu energetických zdrojov a zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku. Oprávneným územím realizácie aktivít je menej rozvinutý región SR.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2015 - 01.12.2023
Celková suma
14,265,811 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,566,453 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
12.05.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
50,71 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2147,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
280,36 (kWh/rok)
Cieľ
5021379,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
312,09 (kWh/rok)
Cieľ
8142177,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 15.4.2021 do 14.4.2022_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

KOOR_tranža C

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža C

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
4,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

KOOR_tranža D_T761

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža D

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
207,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

KOOR_tranža D_A282

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža D

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
3,792,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_A282

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Management fee od 31.1.2020 do 30.1.2021_PO4_T761/A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Management fee od 1.12.2019 do 30.1.2020_PO4_T761/A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
203,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

Management fee od 15.4.2020 do 14.4.2021_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

KOOR_tranža A

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža A

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
3,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov

KOOR_tranža B

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža B

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
3,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

Management fee od 31.1.2021 do 30.1.2022_PO4_T761/A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
38,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Performance fee od 23.12.2020 do 22.12.2021_KOOR_tranža A_A282

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A282

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_A282

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
KOOR, s.r.o.
IČO
45628246
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.