Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov

Slovak Investment Holding, a. s.

Popis projektu

V oblasti nízkouhlíkového hospodárstva je cieľom OP KŽP v rámci finančných nástrojov podporiť výrobu a distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE vo verejných infraštruktúrach. Finančné nástroje tak majú za cieľ podporiť energetickú efektívnosť vo verejných infraštruktúrach na území SR, prispieť k udržateľnému a efektívnemu využívaniu energetických zdrojov a zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku. Oprávneným územím realizácie aktivít je menej rozvinutý región SR.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2018 - 01.12.2023
Celková suma
25,388,236 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
7,647,059 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
4603,52 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPKŽP_PO4_431

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,647,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPKŽP_PO4_431_2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,647,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPKŽP_PO4_431_3

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,647,059 €
Schválené na preplatenie
7,647,059 €
Realizácia
-
Názov

KOOR_tranža D_T761

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža D

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
207,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

KOOR_tranža D_A282

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža D

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
3,792,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

EKOTERM_poskytnutie úveru

EKOTERM_Žiadosť o čerpanie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_T761

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,647,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_T761

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,647,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EKOTERM_tranža B

EKOTERM_Žiadosť o čerpanie_tranža B

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Management fee od 15.4.2022 do 14.4.2023_PO4

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 16.12.2021 do 15.12.2022_KOOR_PO4

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Management fee od 31.1.2022 do 30.1.2023_PO4

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
38,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Performance fee od 23.12.2021 do 22.12.2022_KOOR_PO4

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Management fee od 7.6.2022 do 6.6.2023_PO4

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
56,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_T761

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,447,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
KOOR, s.r.o.
IČO
45628246
Názov
EKOTERM, s.r.o.
IČO
36704296
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.