Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP VaI budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti MSP, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre MSP na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory MSP najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa v rámci tohto projektu podporia nové a začínajúce MSP v BSK so zameraním na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových progresívnych odvetví.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2023
Celková suma
6,525,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,850,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nových a za…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
22.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty)
Hodnota
0 €
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
7,0 (podniky)
Cieľ
8,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Hodnota finančnej podpory inej ako granty (finančné nástroje) pre MSP na prevádzkový kapitál v súvislosti s ich reakciou na COVID-19 (celkové verejné výdavky)
Hodnota
3,294,538 €
Cieľ
2,100,000 €
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet MSP, ktorým na prevádzkový kapitál bola poskytnutá iná podpora ako granty (finančné nástroje) v súvislosti s ich reakciou na COVID-19
Hodnota
7,0 (podniky)
Cieľ
6,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPII_PO12_rizikový_navýšenie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,275,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti SmartHead_2T

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SmartHead_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti DNA ERA_2T

CB Growth_Žiadosť o financovanie_DNA ERA_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti SmartHead_1T

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SmartHead_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Boataround.com

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Boataround.com

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti DNA ERA_1T

CB Growth_Žiadosť o financovanie_DNA ERA_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Performance fee od 14.2.2020 do 13.2.2021_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

NEXINEO_konvertibilný úver

SIHAK_NEXINEO_Žiadosť o čerpanie_2.5.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
639,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Streamstar_konvertibilný úver

SIHAK_Streamstar_Žiadosť o čerpanie_5.5.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

TapGest_konvertibilný úver

SIHAK_TapGest_Žiadosť o čerpanie_19.4.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

PeWaS_konvertibilný úver

SIHAK_PeWaS_Žiadosť o čerpanie_2.2.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Management fee od 15.4.2020 do 14.4.2021_PO12_A432_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO12_A432_SEED+priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
36,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2018
Názov

Prevod 2. tranže_zvyšok

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A432

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
125,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže_COVID

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A432

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Management fee od 10.9.2020 do 9.9.2021_PO12_A432

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
100,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Performance fee od 5.2.2021 do 4.2.2022_SIHAK (Pewas)_PO12_A432

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Management fee od 15.4.2021 do 14.4.2022_PO12_A432

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 23.4.2021 do 22.4.2022_SIHAK (TapGest)_PO12_A432

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

SENSONEO_Konvertibilný úver

SIHAK_SENSONEO_Žiadosť o čerpanie úveru

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Ecocapsule_Konvertibilný úver

SIHAK_Ecocapsule_Žiadosť o čerpanie úveru

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Pygmalios_Konvertibilný úver_1. tranža

SIHAK_Pygmalios_Žiadosť o čerpanie úveru_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Pygmalios_Konvertibilný úver_2. tranža

SIHAK_Pygmalios_Žiadosť o čerpanie úveru_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
NEXINEO s.r.o.
IČO
47020946
Názov
P e W a S s.r.o.
IČO
31332013
Názov
CB Investment Management s. r. o.
IČO
52524531
Názov
Streamstar, a. s.
IČO
47032278
Názov
TapGest s. r. o.
IČO
50641905
Názov
P e W a S s.r.o.
IČO
31332013
Názov
SENSONEO j. s. a.
IČO
50746057
Názov
Ecocapsule s.r.o.
IČO
48166928
Názov
Pygmalios, s. r. o.
IČO
48234702
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.