Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP VaI budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti MSP, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre MSP na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory MSP najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa v rámci tohto projektu podporia nové a začínajúce MSP v BSK so zameraním na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových progresívnych odvetví.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.10.2023
Celková suma
6,525,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,850,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nových a za…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
22.01.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
05.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty)
Hodnota
0 €
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
7,0 (podniky)
Cieľ
8,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Hodnota finančnej podpory inej ako granty (finančné nástroje) pre MSP na prevádzkový kapitál v súvislosti s ich reakciou na COVID-19 (celkové verejné výdavky)
Hodnota
3,375,075 €
Cieľ
2,100,000 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet MSP, ktorým na prevádzkový kapitál bola poskytnutá iná podpora ako granty (finančné nástroje) v súvislosti s ich reakciou na COVID-19
Hodnota
7,0 (podniky)
Cieľ
6,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPII_PO12_rizikový_navýšenie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,275,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti SmartHead_2T

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SmartHead_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti DNA ERA_2T

CB Growth_Žiadosť o financovanie_DNA ERA_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti SmartHead_1T

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SmartHead_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Boataround.com

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Boataround.com

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti DNA ERA_1T

CB Growth_Žiadosť o financovanie_DNA ERA_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Performance fee od 14.2.2020 do 13.2.2021_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

NEXINEO_konvertibilný úver

SIHAK_NEXINEO_Žiadosť o čerpanie_2.5.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
639,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Streamstar_konvertibilný úver

SIHAK_Streamstar_Žiadosť o čerpanie_5.5.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

TapGest_konvertibilný úver

SIHAK_TapGest_Žiadosť o čerpanie_19.4.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

PeWaS_konvertibilný úver

SIHAK_PeWaS_Žiadosť o čerpanie_2.2.2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Management fee od 15.4.2020 do 14.4.2021_PO12_A432_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO12_A432_SEED+priame investície

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
36,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2018
Názov

Prevod 2. tranže_zvyšok

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A432

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
125,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže_COVID

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A432

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Management fee od 10.9.2020 do 9.9.2021_PO12_A432

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
100,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Performance fee od 5.2.2021 do 4.2.2022_SIHAK (Pewas)_PO12_A432

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Management fee od 15.4.2021 do 14.4.2022_PO12_A432

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 23.4.2021 do 22.4.2022_SIHAK (TapGest)_PO12_A432

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

SENSONEO_Konvertibilný úver

SIHAK_SENSONEO_Žiadosť o čerpanie úveru

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Ecocapsule_Konvertibilný úver

SIHAK_Ecocapsule_Žiadosť o čerpanie úveru

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Pygmalios_Konvertibilný úver_1. tranža

SIHAK_Pygmalios_Žiadosť o čerpanie úveru_1. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Pygmalios_Konvertibilný úver_2. tranža

SIHAK_Pygmalios_Žiadosť o čerpanie úveru_2. tranža

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Mobilyze_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_Streemline_1T_Vestberry_násl._Mobilyze násl._SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Vestberry_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_Streemline_1T_Vestberry_násl._Mobilyze násl._SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 2Q2023_BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_Streemline_1T_Vestberry_násl._Mobilyze násl._SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 2Q2023_mimo BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_Streemline_1T_Vestberry_násl._Mobilyze násl._SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Streemline_1T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Streemline_1T_Vestberry_násl._Mobilyze násl._SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

CBGO_Správcovský poplatok 3Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_CBGO_SP_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

CBGO_Správcovský poplatok 3Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_CBGO_SP_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti BinarBase_časť za A432

Žiadosť o financovanie_ZGC_jobno.one_CLA_2T_BinarBase_CamCom_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti BinarBase_časť za ADN1

Žiadosť o financovanie_ZGC_jobno.one_CLA_2T_BinarBase_CamCom_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti jobno.one_CLA_2T

Žiadosť o financovanie_ZGC_jobno.one_CLA_2T_BinarBase_CamCom_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
789,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti CamCom_2T

Žiadosť o financovanie_ZGC_jobno.one_CLA_2T_BinarBase_CamCom_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
789,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 21.4.2022 do 20.4.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 21.4.2022 do 20.4.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 13.7.2022 do 12.7.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Performance fee od 28.4.2022 do 27.4.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 22.4.2022 do 21.4.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 22.4.2022 do 21.4.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 23.4.2022 do 22.4.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 27.5.2022 do 26.5.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Performance fee od 22.4.2022 do 21.4.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 14.4.2022 do 13.4.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 22.4.2022 do 21.4.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 27.5.2022 do 26.5.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Performance fee od 19.7.2022 do 18.7.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 21.8.2022 do 20.8.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 11.5.2022 do 10.5.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 9.5.2022 do 8.5.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 15.7.2022 do 14.7.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Performance fee od 12.7.2022 do 11.7.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Performance fee od 23.7.2022 do 22.7.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 18.6.2022 do 17.6.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Performance fee od 3.8.2022 do 2.8.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Performance fee od 10.8.2022 do 9.8.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Performance fee od 20.7.2022 do 19.7.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 20.8.2022 do 19.8.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Performance fee od 11.8.2022 do 10.8.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Performance fee od 11.9.2022 do 10.9.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 23.9.2022 do 22.9.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Performance fee od 22.12.2021 do 21.12.2022_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Performance fee od 14.1.2022 do 13.1.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Performance fee od 25.1.2022 do 24.1.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Performance fee od 14.2.2022 do 13.2.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Management fee od 15.4.2022 do 14.4.2023_PO12_SEED_A432

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 2Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 2Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Performance fee od 22.4.2022 do 21.4.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 21.7.2022 do 20.7.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 28.4.2022 do 27.4.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Performance fee od 14.5.2022 do 13.5.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Performance fee od 8.9.2022 do 7.9.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Management fee od 10.9.2022 do 9.9.2023_PO12_PI_A432

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
40,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 21.7.2022 do 20.7.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 7.9.2022 do 6.9.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 12.7.2021 do 11.7.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 14.5.2021 do 13.5.2022_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 20.8.2021 do 19.8.2022_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 11.11.2021 do 10.11.2022_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 11.5.2021 do 10.5.2022_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 6.11.2021 do 5.11.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 18.6.2021 do 17.6.2022_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 11.9.2021 do 10.9.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 23.9.2021 do 22.9.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 8.9.2021 do 7.9.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 27.10.2021 do 26.10.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 1.12.2021 do 30.11.2022_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Performance fee od 7.10.2021 do 6.10.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 10.12.2021 do 9.12.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Mobilyze_1T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Cequence_1T_ROBO_2T_Nativero_3T_Mobilyze_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Nativero_3T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Cequence_1T_ROBO_2T_Nativero_3T_Mobilyze_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti ROBO Fin Advisor_2T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Cequence_1T_ROBO_2T_Nativero_3T_Mobilyze_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Cequence_1T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Cequence_1T_ROBO_2T_Nativero_3T_Mobilyze_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

CBGO_Investícia do spoločnosti Vestberry

Žiadosť o financovanie_CBGO_Vestberry

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Performance fee od 14.1.2022 do 13.1.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Performance fee od 28.2.2022 do 27.2.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Performance fee od 30.3.2022 do 29.3.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Performance fee od 3.2.2022 do 2.2.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 5.2.2022 do 4.2.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Performance fee od 2.2.2022 do 1.2.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Performance fee od 21.7.2021 do 20.7.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 13.7.2021 do 12.7.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 15.7.2021 do 14.7.2022_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Management fee od 10.9.2021 do 9.9.2022_PO12_PI_A432

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
83,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 21.7.2021 do 20.7.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 23.7.2021 do 22.7.2022_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 27.10.2021 do 26.10.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 21.8.2021 do 20.8.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 3.8.2021 do 2.8.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 11.8.2021 do 10.8.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 7.9.2021 do 6.9.2022_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 2.11.2021 do 1.11.2022_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 7.10.2021 do 6.10.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 8.11.2021 do 7.11.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 24.11.2021 do 23.11.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 7.12.2021 do 6.12.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Performance fee od 5.3.2022 do 4.3.2023_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Performance fee od 18.10.2021 do 17.10.2022_PO12_SEED_CBGO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Management fee od 15.12.2021 do 14.12.2022_PO12_SEED_A432

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Performance fee od 20.1.2022 do 19.1.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 3Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 3Q2022_mimo BA_doúčtovanie

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 3Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Mobilyze_2T

Žiadosť o financovanie_VVGI_Zooza_GVS_Vestberry_Mobilyze_2T_stylers.cloud násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti stylers.cloud_následná

Žiadosť o financovanie_VVGI_Zooza_GVS_Vestberry_Mobilyze_2T_stylers.cloud násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Vestberry

Žiadosť o financovanie_VVGI_Zooza_GVS_Vestberry_Mobilyze_2T_stylers.cloud násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Zooza

Žiadosť o financovanie_VVGI_Zooza_GVS_Vestberry_Mobilyze_2T_stylers.cloud násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

VVGI_Investícia do spoločnosti Good Vibes Software

Žiadosť o financovanie_VVGI_Zooza_GVS_Vestberry_Mobilyze_2T_stylers.cloud násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

CBGO_Správcovský poplatok 2Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_CBGO_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

CBGO_Správcovský poplatok 2Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_CBGO_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 4Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 4Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 1Q2023_BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 1Q2023_mimo BA

Žiadosť o financovanie_VVGI_SP_1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_A432

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
275,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
NEXINEO s.r.o.
IČO
47020946
Názov
P e W a S s.r.o.
IČO
31332013
Názov
Zero Gravity Capital s.r.o.
IČO
52651894
Názov
Vision Ventures, s.r.o.
IČO
52568288
Názov
CB Investment Management s. r. o.
IČO
52524531
Názov
Streamstar, a. s.
IČO
47032278
Názov
TapGest s. r. o.
IČO
50641905
Názov
P e W a S s.r.o.
IČO
31332013
Názov
SENSONEO j. s. a.
IČO
50746057
Názov
Ecocapsule s.r.o.
IČO
48166928
Názov
Pygmalios, s. r. o.
IČO
48234702
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.