Popis projektu

V oblasti nízkouhlíkového hospodárstva je cieľom OP KŽP v rámci finančných nástrojov podporiť výrobu a distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Finančné nástroje tak majú za cieľ podporiť energetickú efektívnosť v podnikoch, prispieť k udržateľnému a efektívnemu využívaniu energetických zdrojov a zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku. Oprávneným územím realizácie aktivít je menej rozvinutý región SR.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2015 - 01.12.2023
Celková suma
23,529,412 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,882,353 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
12.05.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
51034,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
55,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
18984,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
20,0 (podniky)
Cieľ
38,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
10,0 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
6,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
4,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
26059,99 (MWh/rok)
Cieľ
51034,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
20,0 (podniky)
Cieľ
45,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 15.4.2021 do 14.4.2022_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Performance fee od 28.5.2021 do 27.5.2022_KOOR_Tranža A_PO4_A281

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

KOOR_tranža C

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža C

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
2,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Systeming_poskytnutie úveru

Systeming_Žiadosť o čerpanie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Enprotech_poskytnutie úveru

Enprotech_Žiadosť o čerpanie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

KOOR_tranža D

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža D

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
1,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

EKOTERM_poskytnutie úveru

EKOTERM_Žiadosť o čerpanie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_A281

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Management fee od 15.4.2020 do 14.4.2021_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

KOOR_tranža A

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža A

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
1,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

KOOR_tranža B

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža B

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
1,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A281

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ESCO Slovensko_poskytnutie úveru

ESCO Slovensko_Žiadosť o čerpanie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Performance fee od 11.11.2021 do 10.11.2022_KOOR_tranža B_PO4_A281

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

e-Dome_poskytnutie úveru

e-Dome_Žiadosť o čerpanie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,240,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Management fee od 15.4.2022 do 14.4.2023_PO4

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Management fee od 7.6.2022 do 6.6.2023_PO4

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Performance fee od 28.5.2022 do 27.5.2023_KOOR_PO4

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

EKOTERM_tranža B

EKOTERM_Žiadosť o čerpanie_tranža B

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

e-Dome_tranža B

e-Dome_Žiadosť o čerpanie_tranža B

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Performance fee od 18.5.2022 do 17.5.2023_KOOR_PO4

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

KOOR_tranža E

KOOR_Žiadosť o čerpanie_tranža E

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
2,470,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2023
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_A281

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
KOOR, s.r.o.
IČO
45628246
Názov
Systeming, s.r.o.
IČO
45515085
Názov
e-Dome a. s.
IČO
47256265
Názov
Enprotech Project s. r. o.
IČO
54190134
Názov
EKOTERM, s.r.o.
IČO
36704296
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.