Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ciele OP ĽZ. Finančné nástroje implementované v rámci OP ĽZ budú slúžiť na podporu projektov, pri ktorých sa predpokladá (pri kombinácii s nenávratnými formami pomoci v primeraných prípadoch) ekonomická životaschopnosť a napĺňanie cieľov OP ĽZ, najmä tvorba pracovných miest a sociálna inklúzia. Jedným z hlavných cieľov je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre komerčné aktivity subjektov sociálnej ekonomiky. Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom má za úlohu eliminovať problém subjektov sociálnej ekonomiky pri získavaní dostatočného prísunu kapitálu a investícií, zlepšiť prístup dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh, zvýšiť podporu podnikania znevýhodnených skupín, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dobrovoľníckych aktivít a podporiť sociálnu inklúziu. SZRB AM v rámci SIH vytvorí špecifický podfond na podporu sociálnej ekonomiky pod názvom FOSFOR, do ktorého budú vložené prostriedky z OP ĽZ. Rámcovo sa finančné nástroje použijú na realizáciu takých aktivít, pri ktorých sa predpokladá efektívna motivácia k tvorbe podpory pracovných miest či sociálnej inklúzii, za súčasného očakávania návratnosti prostriedkov alebo úspory nákladov. Finančné nástroje majú potenciál pritiahnuť dodatočný súkromný kapitál do oblastí podporovaných v rámci OP ĽZ a prispieť tak k efektívnejšiemu napĺňaniu špecifických cieľov a investičných potrieb.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2016 - 01.12.2023
Celková suma
58,500,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
14,625,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Zlepšenie prístupu …
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Overovanie vybranýc…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátane družstevných podnikov a podnikov sociálneho hospodárstva)
Hodnota
-
Cieľ
1336,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátane družstevných podnikov a podnikov sociálneho hospodárstva), ktoré fungujú rok po ukončení projektu
Hodnota
-
Cieľ
1069,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
3793,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby, ktoré úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu u zamestnávateľa
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí využili príspevok na založenie/udržanie pracovného miesta vrátane samostatnej zárobkovej činnosti a sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
2829,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí si udržali pracovné miesto šesť mesiacov po odchode
Hodnota
-
Cieľ
2037,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
-
Cieľ
4756,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
3329,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
-
Cieľ
1189,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
-
Cieľ
1427,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
-
Cieľ
1866,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 17.2.2018 do 16.2.2019_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
90,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Management fee od 17.2.2019 do 16.2.2020_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 17.2.2017 do 16.2.2018_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
215,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od 17.2.2020 do 16.2.2021_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

DoDo_Základné imanie_PO6

DoDo_Zakladateľská zmluva_Notárska zápisnica

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
67,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

DoDo_Základné imanie_PO3

DoDo_Zakladateľská zmluva_Notárska zápisnica

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
1,912,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

DoDo_Príspevok 2 do KF_PO6

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
1,787,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 1 do KF_PO6

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
88,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 2 do KF_PO3

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
5,342,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 1 do KF_PO3

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
2,531,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
Dostupný Domov j.s.a.
IČO
52990401
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.