Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ciele OP ĽZ. Finančné nástroje implementované v rámci OP ĽZ budú slúžiť na podporu projektov, pri ktorých sa predpokladá (pri kombinácii s nenávratnými formami pomoci v primeraných prípadoch) ekonomická životaschopnosť a napĺňanie cieľov OP ĽZ, najmä tvorba pracovných miest a sociálna inklúzia. Jedným z hlavných cieľov je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre komerčné aktivity subjektov sociálnej ekonomiky. Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom má za úlohu eliminovať problém subjektov sociálnej ekonomiky pri získavaní dostatočného prísunu kapitálu a investícií, zlepšiť prístup dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh, zvýšiť podporu podnikania znevýhodnených skupín, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dobrovoľníckych aktivít a podporiť sociálnu inklúziu. SZRB AM v rámci SIH vytvorí špecifický podfond na podporu sociálnej ekonomiky pod názvom FOSFOR, do ktorého budú vložené prostriedky z OP ĽZ. Rámcovo sa finančné nástroje použijú na realizáciu takých aktivít, pri ktorých sa predpokladá efektívna motivácia k tvorbe podpory pracovných miest či sociálnej inklúzii, za súčasného očakávania návratnosti prostriedkov alebo úspory nákladov. Finančné nástroje majú potenciál pritiahnuť dodatočný súkromný kapitál do oblastí podporovaných v rámci OP ĽZ a prispieť tak k efektívnejšiemu napĺňaniu špecifických cieľov a investičných potrieb.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2016 - 01.12.2023
Celková suma
58,500,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
14,625,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Zlepšenie prístupu …
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Overovanie vybranýc…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátane družstevných podnikov a podnikov sociálneho hospodárstva)
Hodnota
-
Cieľ
1336,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátane družstevných podnikov a podnikov sociálneho hospodárstva), ktoré fungujú rok po ukončení projektu
Hodnota
-
Cieľ
1069,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
3793,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby, ktoré úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu u zamestnávateľa
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí využili príspevok na založenie/udržanie pracovného miesta vrátane samostatnej zárobkovej činnosti a sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
2829,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí si udržali pracovné miesto šesť mesiacov po odchode
Hodnota
-
Cieľ
2037,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
-
Cieľ
4756,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
3329,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
-
Cieľ
1189,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
-
Cieľ
1427,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
-
Cieľ
1866,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 17.2.2018 do 16.2.2019_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
90,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Management fee od 17.2.2019 do 16.2.2020_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 17.2.2017 do 16.2.2018_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
215,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od 17.2.2020 do 16.2.2021_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

DoDo_Základné imanie_PO6

DoDo_Zakladateľská zmluva_Notárska zápisnica

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
67,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

DoDo_Základné imanie_PO3

DoDo_Zakladateľská zmluva_Notárska zápisnica

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
1,912,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

DoDo_Príspevok 2 do KF_PO6

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
1,787,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 1 do KF_PO6

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
88,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 2 do KF_PO3

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
5,342,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 1 do KF_PO3

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
2,531,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Amante

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Amante

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_RAZELIA_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_RAZELIA_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti CNCteam

CBEIO_Žiadosť o financovanie_CNCteam

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti INOVUJ_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_INOVUJ_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_CIBEKA

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_CIBEKA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_AgeVolt_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_AgeVolt_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_AgeVolt_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_AgeVolt_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_ALACARTE

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_ALACARTE

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Oxygeno

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Oxygeno

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_RSP Group

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_RSP Group

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_INOVUJ_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_INOVUJ_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_S-Case_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_S-Case_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_DC Sielnica_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_DC Sielnica_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Malebné miesta

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Malebné miesta

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti DC Sielnica_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_DC Sielnica_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Pro Amante

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Pro Amante

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Antal Shoes_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Antal Shoes_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Romade Manufacturing

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Romade Manufacturing

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti KLÁŠTOR_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_KLÁŠTOR_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 1Q2023

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Spinbotics_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Spinbotics_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_SLUNCE

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_SLUNCE

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti PRIMA TIMBER

CBEIO_Žiadosť o financovanie_PRIMA TIMBER

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti RSP Group

CBEIO_Žiadosť o financovanie_RSP Group

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti VIAKRIS

CBEIO_Žiadosť o financovanie_VIAKRIS

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti CIBEKA_následná investícia

CBEIO_Žiadosť o financovanie_CIBEKA_násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti ZERO emission company

CBEIO_Žiadosť o financovanie_ZERO emission company

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Powerful Medical_následná_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_násl._2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti RAZELIA_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_RAZELIA_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_unbound

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_unbound

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Malebné miesta

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Malebné miesta

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Antal shoes_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Antal shoes_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Prima Timber

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Prima Timber

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

SIIC_Správcovský poplatok 4Q2022

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Romade Manufacturing

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Romade Manufacturing

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_RAZELIA_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_RAZELIA_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Viakris

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Viakris

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_ZERO emission company

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_ZERO emission company

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Spinbotics_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Spinbotics_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_KLÁŠTOR_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_KLÁŠTOR_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Amante

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Amante

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_CNC Team

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_CNC Team

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_INOVUJ_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_INOVUJ_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_CIBEKA_následná investícia

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_CIBEKA_násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Powerful Medical

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Pro Amante

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Pro Amante

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti SLUNCE

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SLUNCE

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti CIBEKA

CBEIO_Žiadosť o financovanie_CIBEKA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Age Volt_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_AgeVolt_2T_SP3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 3Q2022

CBEIO_Žiadosť o financovanie_AgeVolt_2T_SP3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti RAZELIA

CBEIO_Žiadosť o financovanie_RAZELIA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti INOVUJ_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_INOVUJ_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Oxygeno

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Oxygeno

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Powerful Medical_následná_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_násl._1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti unbound

CBEIO_Žiadosť o financovanie_unbound

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti SmartFish_následná investícia

SIIC_Žiadosť o financovanie_SmartFish_násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,673,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_Kleingroup

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_Kleingroup

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

SIIC_Správcovský poplatok 2Q2023

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_RENSO

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_RENSO

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_SciLabs

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_SciLabs

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok 3Q2022_časť zo ZI

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok 3Q2022_zvyšná časť

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Age Volt_1. tranža_zvyšná časť

CBEIO_Žiadosť o financovanie_AgeVolt_1T_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Age Volt_1. tranža_časť zo ZI

CBEIO_Žiadosť o financovanie_AgeVolt_1T_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 2Q2022

CBEIO_Žiadosť o financovanie_AgeVolt_1T_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti SciLabs

SIIC_Žiadosť o financovanie_SciLabs

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

SIIC_Správcovský poplatok 1Q2023

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti SmartFish

SIIC_Žiadosť o financovanie_SmartFish

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_SmartFish

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_SmartFish

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

SIIC_Správcovský poplatok 2Q2022

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Management fee od 17.2.2021 do 16.2.2022_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Performance fee od 23.12.2019 do 22.12.2020_FLPG/TISE

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Performance fee od 23.12.2019 do 22.12.2020_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Performance fee od 5.4.2022 do 4.4.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 5.4.2022 do 4.4.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 23.12.2020 do 22.12.2021_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

Performance fee od 23.12.2021 do 22.12.2022_FLPG/TISE

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Kleingroup

SIIC_Žiadosť o financovanie_Kleingroup

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti RENSO

SIIC_Žiadosť o financovanie_RENSO

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 23.12.2020 do 22.12.2021_FLPG/TISE

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

Performance fee od 23.12.2021 do 22.12.2022_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

FLPG_SLSP_CC_Portfólio A

FLPG_SLSP_Tvorba CC_23.12.2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,531,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti S-Case_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_S-Case_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Management fee od 17.2.2022 do 16.2.2023_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti ALACARTE

CBEIO_Žiadosť o financovanie_ALACARTE

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 4Q2022

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_C133

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
Dostupný Domov j.s.a.
IČO
52990401
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.