Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ciele OP ĽZ. Finančné nástroje implementované v rámci OP ĽZ budú slúžiť na podporu projektov, pri ktorých sa predpokladá (pri kombinácii s nenávratnými formami pomoci v primeraných prípadoch) ekonomická životaschopnosť a napĺňanie cieľov OP ĽZ, najmä tvorba pracovných miest a sociálna inklúzia. Jedným z hlavných cieľov je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre komerčné aktivity subjektov sociálnej ekonomiky. Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom má za úlohu eliminovať problém subjektov sociálnej ekonomiky pri získavaní dostatočného prísunu kapitálu a investícií, zlepšiť prístup dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh, zvýšiť podporu podnikania znevýhodnených skupín, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dobrovoľníckych aktivít a podporiť sociálnu inklúziu. SZRB AM v rámci SIH vytvorí špecifický podfond na podporu sociálnej ekonomiky pod názvom FOSFOR, do ktorého budú vložené prostriedky z OP ĽZ. Rámcovo sa finančné nástroje použijú na realizáciu takých aktivít, pri ktorých sa predpokladá efektívna motivácia k tvorbe podpory pracovných miest či sociálnej inklúzii, za súčasného očakávania návratnosti prostriedkov alebo úspory nákladov. Finančné nástroje majú potenciál pritiahnuť dodatočný súkromný kapitál do oblastí podporovaných v rámci OP ĽZ a prispieť tak k efektívnejšiemu napĺňaniu špecifických cieľov a investičných potrieb.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2016 - 01.12.2023
Celková suma
42,800,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
14,625,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Zlepšenie prístupu …
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
14.05.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Overovanie vybranýc…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
14.05.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
284,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 17.2.2018 do 16.2.2019_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
90,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Management fee od 17.2.2018 do 16.2.2019_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
90,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Management fee od 17.2.2018 do 16.2.2019_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
90,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Management fee od 17.2.2019 do 16.2.2020_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 17.2.2019 do 16.2.2020_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 17.2.2019 do 16.2.2020_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

Management fee od 17.2.2017 do 16.2.2018_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
215,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od 17.2.2017 do 16.2.2018_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
215,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od 17.2.2017 do 16.2.2018_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
215,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

Management fee od 17.2.2020 do 16.2.2021_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

Management fee od 17.2.2020 do 16.2.2021_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

Management fee od 17.2.2020 do 16.2.2021_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

DoDo_Základné imanie_PO6

DoDo_Zakladateľská zmluva_Notárska zápisnica

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
67,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

DoDo_Základné imanie_PO3

DoDo_Zakladateľská zmluva_Notárska zápisnica

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
1,912,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

DoDo_Príspevok 2 do KF_PO6

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
1,787,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 1 do KF_PO6

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
88,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 2 do KF_PO3

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
5,342,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

DoDo_Príspevok 1 do KF_PO3

DoDo_Dohoda o prevzatí záväzku na príspevok

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Dostupný Domov j.s.a.
Žiadaná suma
2,531,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Amante

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Amante

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_RAZELIA_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_RAZELIA_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti CNCteam

CBEIO_Žiadosť o financovanie_CNCteam

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti INOVUJ_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_INOVUJ_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_CIBEKA

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_CIBEKA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_AgeVolt_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_AgeVolt_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_AgeVolt_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_AgeVolt_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_ALACARTE

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_ALACARTE

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Oxygeno

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Oxygeno

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_RSP Group

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_RSP Group

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_INOVUJ_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_INOVUJ_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_S-Case_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_S-Case_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

CBEIO_Technická pomoc_DC Sielnica_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_DC Sielnica_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Malebné miesta

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Malebné miesta

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti DC Sielnica_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_DC Sielnica_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Pro Amante

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Pro Amante

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Antal Shoes_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Antal Shoes_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Romade Manufacturing

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Romade Manufacturing

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti KLÁŠTOR_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_KLÁŠTOR_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 1Q2023

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Spinbotics_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Spinbotics_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_SLUNCE

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_SLUNCE

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti PRIMA TIMBER

CBEIO_Žiadosť o financovanie_PRIMA TIMBER

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti RSP Group

CBEIO_Žiadosť o financovanie_RSP Group

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti VIAKRIS

CBEIO_Žiadosť o financovanie_VIAKRIS

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti CIBEKA_následná investícia

CBEIO_Žiadosť o financovanie_CIBEKA_násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti ZERO emission company

CBEIO_Žiadosť o financovanie_ZERO emission company

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Powerful Medical_následná_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_násl._2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti RAZELIA_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_RAZELIA_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_unbound

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_unbound

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Malebné miesta

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Malebné miesta

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Antal shoes_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Antal shoes_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Prima Timber

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Prima Timber

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

SIIC_Správcovský poplatok 4Q2022

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Romade Manufacturing

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Romade Manufacturing

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_RAZELIA_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_RAZELIA_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Viakris

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Viakris

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_ZERO emission company

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_ZERO emission company

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Spinbotics_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Spinbotics_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_KLÁŠTOR_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_KLÁŠTOR_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Amante

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Amante

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_CNC Team

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_CNC Team

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_INOVUJ_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_INOVUJ_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_CIBEKA_následná investícia

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_CIBEKA_násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Powerful Medical

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Pro Amante

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Pro Amante

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti SLUNCE

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SLUNCE

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti CIBEKA

CBEIO_Žiadosť o financovanie_CIBEKA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Age Volt_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_AgeVolt_2T_SP3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 3Q2022

CBEIO_Žiadosť o financovanie_AgeVolt_2T_SP3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti RAZELIA

CBEIO_Žiadosť o financovanie_RAZELIA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti INOVUJ_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_INOVUJ_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Oxygeno

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Oxygeno

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Powerful Medical_následná_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_násl._1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti unbound

CBEIO_Žiadosť o financovanie_unbound

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti SmartFish_následná investícia

SIIC_Žiadosť o financovanie_SmartFish_násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,673,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_Kleingroup

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_Kleingroup

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

SIIC_Správcovský poplatok 2Q2023

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_RENSO

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_RENSO

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_SciLabs

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_SciLabs

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok 3Q2022_časť zo ZI

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok 3Q2022_zvyšná časť

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Age Volt_1. tranža_zvyšná časť

CBEIO_Žiadosť o financovanie_AgeVolt_1T_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Age Volt_1. tranža_časť zo ZI

CBEIO_Žiadosť o financovanie_AgeVolt_1T_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 2Q2022

CBEIO_Žiadosť o financovanie_AgeVolt_1T_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti SciLabs

SIIC_Žiadosť o financovanie_SciLabs

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

SIIC_Správcovský poplatok 1Q2023

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti SmartFish

SIIC_Žiadosť o financovanie_SmartFish

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_SmartFish

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_SmartFish

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

SIIC_Správcovský poplatok 2Q2022

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Management fee od 17.2.2021 do 16.2.2022_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Performance fee od 23.12.2019 do 22.12.2020_FLPG/TISE

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Performance fee od 23.12.2019 do 22.12.2020_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Performance fee od 5.4.2022 do 4.4.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 5.4.2022 do 4.4.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Performance fee od 23.12.2020 do 22.12.2021_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

Performance fee od 23.12.2021 do 22.12.2022_FLPG/TISE

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Kleingroup

SIIC_Žiadosť o financovanie_Kleingroup

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti RENSO

SIIC_Žiadosť o financovanie_RENSO

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 23.12.2020 do 22.12.2021_FLPG/TISE

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

Performance fee od 23.12.2021 do 22.12.2022_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

FLPG_SLSP_CC_Portfólio A

FLPG_SLSP_Tvorba CC_23.12.2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,531,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti S-Case_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_S-Case_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Management fee od 17.2.2022 do 16.2.2023_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
73,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti ALACARTE

CBEIO_Žiadosť o financovanie_ALACARTE

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 4Q2022

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_C133

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Performance fee od 14.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 14.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.4.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.4.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 25.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 25.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 20.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 20.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 8.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 8.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 12.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 12.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Management fee od 14.12.2023 do 31.12.2023_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Management fee od 14.12.2023 do 31.12.2023_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Terratico_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Terratico_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Terratico_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Terratico_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_LEAF

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_LEAF

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_LEAF

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_LEAF

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_DigFin_3. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_DigFin_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_DigFin_3. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_DigFin_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_RVS GROUP SLOVENSKO

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_RVS

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_RVS GROUP SLOVENSKO

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_RVS

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Roma-Slaná

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Roma-Slaná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Roma-Slaná

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Roma-Slaná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Green Capital

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Green Capital

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Green Capital

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Green Capital

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_elv.ai

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_elv.ai

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_elv.ai

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_elv.ai

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Lilli enviro

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Lilli enviro

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Lilli enviro

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Lilli enviro

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok 4Q2023_zreálnenie poplatkov

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2023_zreálnenie poplatkov

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok 4Q2023_zreálnenie poplatkov

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2023_zreálnenie poplatkov

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Impact Ventures_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Impact Ventures_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Impact Ventures_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Impact Ventures_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_ScientiCore

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_ScientiCore

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_ScientiCore

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_ScientiCore

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_TrollWall

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_TrollWall

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_TrollWall

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_TrollWall

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Small Business Innovations

SIIC_Žiadosť o financovanie_SBI

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Small Business Innovations

SIIC_Žiadosť o financovanie_SBI

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Roma-Slaná

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Roma-Slaná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Roma-Slaná

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Roma-Slaná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Silver Home_následná investícia 2

SIIC_Žiadosť o financovanie_Silver Home_následná 2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,118,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Silver Home_následná investícia 2

SIIC_Žiadosť o financovanie_Silver Home_následná 2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,118,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

FLPG_SLSP_CC_Portfólio A

FLPG_SLSP_Tvorba CC_20.12.2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
40,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

FLPG_SLSP_CC_Portfólio A

FLPG_SLSP_Tvorba CC_20.12.2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
40,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok po roku 2023

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP po roku 2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,450,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok po roku 2023

SIIC_Žiadosť o financovanie_SP po roku 2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,450,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_Forecast Analytics 1

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_Forecast Analytics 1

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_Forecast Analytics 1

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_Forecast Analytics 1

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 4Q2023

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 3Q2023

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 4Q2023

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 3Q2023

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

FLPG_SLSP_Plnenie úrokovej dotácie

FLPG_SLSP_Žiadosť o plnenie_úroková dotácia

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

FLPG_SLSP_Plnenie úrokovej dotácie

FLPG_SLSP_Žiadosť o plnenie_úroková dotácia

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

FLPG_SLSP_Plnenie kapitalizovanej úrokovej dotácie

FLPG_SLSP_Žiadosť o plnenie_kapitalizovaná úroková dotácia

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

FLPG_SLSP_Plnenie kapitalizovanej úrokovej dotácie

FLPG_SLSP_Žiadosť o plnenie_kapitalizovaná úroková dotácia

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

FLPG_SLSP_Plnenie - technická podpora

FLPG_SLSP_Žiadosť o plnenie_technická podpora

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

FLPG_SLSP_Plnenie - technická podpora

FLPG_SLSP_Žiadosť o plnenie_technická podpora

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok 3Q2023

SIIC_ Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok 4Q2023

SIIC_ Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok 3Q2023

SIIC_ Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

SIIC_ Správcovský poplatok 4Q2023

SIIC_ Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti LEAF

CBEIO_Žiadosť o financovanie_LEAF

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti LEAF

CBEIO_Žiadosť o financovanie_LEAF

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti S-Case_3. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_S-Case_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti S-Case_3. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_S-Case_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Objavte_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Objavte_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Objavte_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Objavte_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti DigFin_3. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_DigFin_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti DigFin_3. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_DigFin_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Forecast Analytics 1

SIIC_Žiadosť o financovanie_Forecast Analytics 1

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Forecast Analytics 1

SIIC_Žiadosť o financovanie_Forecast Analytics 1

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 22.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 22.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 31.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 31.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 17.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 17.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 22.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 22.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 23.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 23.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 31.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 31.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 5.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 5.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 5.4.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 5.4.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 11.5.2023 do 31.12.2023_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 11.5.2023 do 31.12.2023_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 15.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 15.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 28.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 28.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 6.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 6.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 5.4.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 5.4.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 13.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 13.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 2.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 2.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 14.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 14.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 20.4.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 20.4.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 21.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 21.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 13.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 13.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.4.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.4.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 14.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 14.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 6.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 6.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 8.9.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 8.9.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 27.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 27.4.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 5.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 5.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 2.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 2.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 29.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 29.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 6.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 6.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 2.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 2.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 15.5.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 15.5.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 15.5.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 15.5.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.5.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 26.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 4.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 4.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 2.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 2.6.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 25.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 25.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 17.7.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 17.7.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 13.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 13.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 4.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 4.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 6.7.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 9.9.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 9.9.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 4.8.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 4.8.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 23.9.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 23.9.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 4.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 4.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 20.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 20.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 4.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 4.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 2.9.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 2.9.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 4.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 4.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 11.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 11.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 15.8.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 15.8.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.8.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.8.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 24.8.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 4.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 4.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 25.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 25.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 23.9.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 23.9.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Management fee od 28.9.2023 do 31.12.2023_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Management fee od 28.9.2023 do 31.12.2023_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 17.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 17.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 17.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 17.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 31.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 31.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 31.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 31.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 18.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 18.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 19.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 19.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 25.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 25.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 17.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 17.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 3.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 3.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 11.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 11.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 29.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 29.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.10.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 3.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 3.10.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 2.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 2.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 29.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 29.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 29.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 29.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 10.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 13.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 13.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 24.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 24.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 13.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 13.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 20.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 20.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 20.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 20.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 24.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 24.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 24.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 24.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 20.12.2023 do 31.12.2023_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 20.12.2023 do 31.12.2023_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 24.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 24.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 27.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 27.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 30.11.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Performance fee od 14.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 14.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 27.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 27.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 2.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 2.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 6.12.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 8.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 8.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 20.12.2023 do 31.12.2023_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 20.12.2023 do 31.12.2023_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 12.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 12.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 20.12.2023 do 31.12.2023_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 20.12.2023 do 31.12.2023_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 23.9.2022 do 22.9.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Performance fee od 23.9.2022 do 22.9.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Performance fee od 17.10.2022 do 16.10.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 17.10.2022 do 16.10.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 20.10.2022 do 19.10.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 20.10.2022 do 19.10.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 2.11.2022 do 1.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 2.11.2022 do 1.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 10.11.2022 do 9.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 10.11.2022 do 9.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 29.11.2022 do 28.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Performance fee od 29.11.2022 do 28.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Performance fee od 25.11.2022 do 24.11.2023_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 25.11.2022 do 24.11.2023_FLPG/SLSP

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2022 do 18.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2022 do 18.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Impact Ventures_3. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Impact Ventures_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Impact Ventures_3. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Impact Ventures_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti elv.ai

CBEIO_Žiadosť o financovanie_elv.ai

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti elv.ai

CBEIO_Žiadosť o financovanie_elv.ai

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti ZERO Emission Company_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_ZERO Emission Company_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti ZERO Emission Company_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_ZERO Emission Company_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 2Q2023

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 2Q2023

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Performance fee od 2.9.2022 do 1.9.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 2.9.2022 do 1.9.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 17.10.2022 do 16.10.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 17.10.2022 do 16.10.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 11.11.2022 do 10.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 11.11.2022 do 10.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 14.12.2022 do 13.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Performance fee od 14.12.2022 do 13.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2022 do 6.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 7.11.2022 do 6.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 23.9.2022 do 22.9.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Performance fee od 23.9.2022 do 22.9.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Performance fee od 29.11.2022 do 28.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Performance fee od 29.11.2022 do 28.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Performance fee od 19.12.2022 do 18.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2022 do 18.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 4.10.2022 do 3.10.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 4.10.2022 do 3.10.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 4.10.2022 do 3.10.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 4.10.2022 do 3.10.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 27.12.2022 do 26.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 27.12.2022 do 26.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 14.7.2022 do 13.7.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Performance fee od 14.7.2022 do 13.7.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok po roku 2023

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP po roku 2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,930,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok po roku 2023

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP po roku 2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,930,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 9.9.2022 do 8.9.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Performance fee od 9.9.2022 do 8.9.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Lilly enviro

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Lilly enviro

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Lilly enviro

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Lilly enviro

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Impact Ventures_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Impact Ventures_1T_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,773,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Impact Ventures_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Impact Ventures_1T_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Impact Ventures_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Impact Ventures_1T_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,773,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Impact Ventures_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Impact Ventures_1T_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
714,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti TrollWall

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TrollWall

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti TrollWall

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TrollWall

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Kino Úspech_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Kino Úspech_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Kino Úspech_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Kino Úspech_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Kino Úspech_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Kino Úspech_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Kino Úspech_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Kino Úspech_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Terratico_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Terratico_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Terratico_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Terratico_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 29.11.2022 do 28.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 29.11.2022 do 28.11.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Green Capital

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Green Capital

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Green Capital

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Green Capital

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 4Q2023_zreálnenie poplatkov

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP4Q2023_zreálnenie poplatkov

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

CBEIO_Správcovský poplatok 4Q2023_zreálnenie poplatkov

CBEIO_Žiadosť o financovanie_SP4Q2023_zreálnenie poplatkov

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 2.12.2022 do 1.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Performance fee od 2.12.2022 do 1.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Performance fee od 4.1.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 4.1.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 11.1.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 11.1.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 18.1.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 18.1.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 19.1.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 19.1.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 24.1.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 24.1.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 13.2.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 13.2.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 28.2.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 28.2.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 22.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 22.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Kino Úspech_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Kino Úspech_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Kino Úspech_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Kino Úspech_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Performance fee od 25.1.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 25.1.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Management fee od 17.2.2023 do 31.12.2023_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
63,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Management fee od 17.2.2023 do 31.12.2023_PO3

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
63,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 10.2.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 10.2.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 28.2.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 28.2.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 6.3.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 6.3.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 22.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 22.3.2023 do 31.12.2023_CBEIO

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Powerful Medical_následná investícia 2

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_následná_2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Powerful Medical_následná investícia 2

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Powerful Medical_následná_2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 22.3.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Performance fee od 22.3.2023 do 31.12.2023_SIIC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti RVS GROUP SLOVENSKO

CBEIO_Žiadosť o financovanie_RVS

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti RVS GROUP SLOVENSKO

CBEIO_Žiadosť o financovanie_RVS

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Objavte_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Objavte_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

CBEIO_Technická pomoc_Objavte_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_TP_Objavte_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Terratico_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Terratico_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
985,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Terratico_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Terratico_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
985,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Rozvoj a spolupráca_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Rozvoj a spolupráca_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Rozvoj a spolupráca_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Rozvoj a spolupráca_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Prevod 3. tranže_ŠC 3.1.1

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_C133

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,775,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže_ŠC 3.1.2

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_C133

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,775,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti EduCreo

SIIC_Žiadosť o financovanie_EduCreo

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti RENSO_následná_2. tranža

SIIC_Žiadosť o financovanie_RENSO_násl._2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,267,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Úsmev pre druhých

SIIC_Žiadosť o financovanie_Úsmev pre druhých

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti RENSO_následná_1. tranža

SIIC_Žiadosť o financovanie_RENSO_násl._1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,683,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Medicloud

SIIC_Žiadosť o financovanie_Medicloud

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_Úsmev pre druhých

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_Úsmev pre druhých

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Silver Home

SIIC_Žiadosť o financovanie_Silver Home

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Eduance

SIIC_Žiadosť o financovanie_Eduance

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti S-Case_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_S-Case_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

SIIC_Investícia do spoločnosti Silver Home_následná

SIIC_Žiadosť o financovanie_Silver Home_násl.

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,069,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_Eduance

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_Eduance

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_Silver Home

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_Silver Home

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_Medicloud

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_Medicloud

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

SIIC_Technická pomoc_EduCreo

SIIC_Žiadosť o financovanie_TP_EduCreo

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti T-Tatra

CBEIO_Žiadosť o financovanie_T-Tatra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti DigFin_2. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_DigFin_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

CBEIO_Investícia do spoločnosti Objavte_1. tranža

CBEIO_Žiadosť o financovanie_Objavte_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realiz