Popis projektu

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci OP KŽP je zlepšenie prístupu k dlhodobým finančným zdrojom pre investičné projekty výstavby novej a modernizácie existujúcej environmentálnej infraštruktúry na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov ako sú úvery, mezzaine, kapitálové vstupy a záruky. Finančné nástroje tak majú za cieľ prispieť k udržateľnému a efektínemu využívaniu energetických zdrojov a zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku. Oprávneným územím realizácie aktivít je menej rozvinutý región SR.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2015 - 01.12.2023
Celková suma
11,082,353 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,470,588 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
18.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
A. Výstavba zariade…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
40,0 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
18219,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
4,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
35,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14,625,000 €
Schválené na preplatenie
14,625,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,831,404 €
Schválené na preplatenie
29,831,404 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34,999,812 €
Schválené na preplatenie
34,999,812 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,392,799 €
Schválené na preplatenie
3,392,799 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,850,000 €
Schválené na preplatenie
1,850,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,500,000 €
Schválené na preplatenie
9,500,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,882,353 €
Schválené na preplatenie
5,882,353 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,566,453 €
Schválené na preplatenie
3,566,453 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,750,000 €
Schválené na preplatenie
5,750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,250,000 €
Schválené na preplatenie
3,250,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
750,000 €
Schválené na preplatenie
750,000 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,980,891 €
Schválené na preplatenie
4,980,891 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
1,470,588 €
Realizácia
-
Názov

poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,767,960 €
Schválené na preplatenie
16,767,960 €
Realizácia
-
Názov

Performance fee od 26.11.2020 do 25.11.2021_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Performance fee od 24.11.2020 do 23.11.2021_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Performance fee od 29.1.2021 do 28.1.2022_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Performance fee od 20.2.2021 do 19.2.2022_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Performance fee od 20.3.2021 do 19.3.2022_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Management fee od 15.4.2021 do 14.4.2022_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Performance fee od 22.4.2021 do 21.4.2022_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 9.5.2021 do 8.5.2022_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Performance fee od 7.5.2021 do 6.5.2022_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Performance fee od 29.6.2021 do 28.6.2022_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Performance fee od 15.7.2021 do 14.7.2022_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Performance fee od 24.7.2021 do 23.7.2022_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Performance fee od 23.7.2021 do 22.7.2022_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Performance fee od 21.8.2021 do 20.8.2022_SEOF_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 4Q2021

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 3Q2021

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2022

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2022

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti KOOR OZE_2T

SEOF_Žiadosť o financovanie_KOOR OZE_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,714,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti KOOR OZE_3T_aktivita B

SEOF_Žiadosť o financovanie_KOOR OZE_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti KOOR OZE_3T_aktivita A

SEOF_Žiadosť o financovanie_KOOR OZE_3T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,450,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_A279

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Performace fee od 21.8.2020 do 20.8.2021_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Performance fee od 24.7.2020 do 23.7.2021_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO1_A280

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
182,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
38,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
63,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2016
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO1_A280

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Management fee od 15.4.2016 do 14.4.2017_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

Performance fee od 20.3.2019 do 19.3.2020_PO1_SEOF_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Performance fee od 20.3.2019 do 19.3.2020_PO1_WTEP_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Performance fee od 20.3.2019 do 19.3.2020_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO1_A280

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
83,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Management fee od 15.4.2018 do 14.4.2019_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2018
Názov

Performance fee od 15.7.2020 do 14.7.2021_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO1_A280

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
90,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2017 do 14.4.2018_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
31,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO1_A280

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
83,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO4_A282

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Management fee od 15.4.2019 do 14.4.2020_PO4_A281

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Performance fee_9.5.2019-8.5.2020_PO1_SEOF_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Performance fee_28.5.2019-27.5.2020_PO1_IPM_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Performance fee_9.5.2019-8.5.2020_PO1_WTEP_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Performance fee od 9.5.2019 do 8.5.2020_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Performance fee_15.7.2019-14.7.2020_PO1_SEOF_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

Performance fee_15.7.2019-14.7.2020_PO1_WTEP_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

Performance fee_4.7.2019-3.7.2020_PO1_IPM_A280

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

Performance fee od 15.7.2019 do 14.7.2020_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

Performance fee od 26.11.2019 do 25.11.2020_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Management fee od 15.4.2020 do 14.4.2021_PO4_A279

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Performance fee od 29.6.2020 do 28.6.2021_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Performance fee od 20.2.2020 do 19.2.2021_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Performance fee od 20.3.2020 do 19.3.2021_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Performance fee od 22.4.2020 do 21.4.2021_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Performance fee od 9.5.2020 do 8.5.2021_PO4_A279

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Vklad do základného imania_SEOF_1. časť

SEOF_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_1. časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

Vklad do základného imania_SEOF_2. časť

SEOF_Výpis u účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_2. časť

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2019_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2019

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 3Q2019

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP3Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2019

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2019
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 4Q2019_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP4Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 4Q2019

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP4Q2019

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2020_PO1

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2020

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2021

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 3Q2020

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 1Q2021

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 4Q2020

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP4Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

SEOF_Investícia do spoločnosti KOOR OZE

SEOF_Žiadosť o financovanie_KOOR OZE

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

SEOF_Správcovský poplatok 2Q2020

SEOF_Žiadosť o financovanie_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_A279

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,470,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže_aktivita 002

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_A279

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,070,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže_aktivita 001

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_A279

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,600,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.