Popis projektu

Prostriedky alokované z OPII na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu.

Hlavnou úlohou diagnostických vozidiel je meranie a diagnostikovanie geometrických parametrov koľaje, trakčného vedenia, zariadení ETCS a GSM-R a vykonávanie kontinuálnej defektoskopickej kontroly koľajníc v zmysle európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky. Uvedené kontroly majú zásadný vplyv na zaistenie bezpečnosti železničnej prevádzky a prevádzkyschopných tratí, čo je nutné k nepretržitej prístupnosti k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov.

Uvedené diagnostické vozidlá majú zásadný vplyv na efektívne smerovanie finančných tokov do prevádzkyschopnosti tratí.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2018 - 01.12.2023
Celková suma
42,318,630 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
32,350,920 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
A. Modernizácia žel…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody na železnici
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom modernizácie železničných tratí)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných nástupíšť (základná sieť TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštuktúre na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení (na železničnej infraštuktúre na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T (min.)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obstaraných nových dráhových diagnostických vozidiel
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie úveru_1. tranža

ŽSR_Zmluva o úvere

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Železnice Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,700,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2019
Názov

Poskytnutie úveru_2. tranža

ŽSR_Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Železnice Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,286,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2019
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25,617,853 €
Schválené na preplatenie
25,617,853 €
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže_navýšenie

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_navýšenie PO1

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,733,067 €
Schválené na preplatenie
6,733,067 €
Realizácia
-
Názov

Prevod 2. tranže_doplnenie

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_doplnenie_PO1

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
273,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
Železnice Slovenskej republiky
IČO
31364501
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.