Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP VaI budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre podniky na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory podnikov najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa v rámci tohto projektu podporia nové a začínajúce podniky v BSK so zameraním na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových progresívnych odvetví.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
5,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,250,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora nových a za…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
26.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty)
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
12,0 (podniky)
Cieľ
6,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Performance fee od 13.7.2020 do 12.7.2021_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Performance fee od 21.8.2020 do 20.8.2021_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Performance fee od 7.9.2020 do 6.9.2021_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Performance fee od 11.9.2020 do 10.9.2021_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Performance fee od 23.9.2020 do 22.9.2021_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Performance fee od 14.1.2021 do 13.1.2022_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Performance fee od 14.1.2021 do 13.1.2022_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Performance fee od 21.4.2021 do 20.4.2022_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 7.10.2020 do 6.10.2021_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Performance fee od 7.10.2020 do 6.10.2021_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Performance fee od 27.10.2020 do 26.10.2021_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Performance fee od 27.10.2020 do 26.10.2021_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Performance fee od 6.11.2020 do 5.11.2021_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Performance fee od 8.11.2020 do 7.11.2021_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Performance fee od 2.11.2020 do 1.11.2021_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Performance fee od 24.11.2020 do 23.11.2021_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Performance fee od 10.12.2020 do 9.12.2021_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2021
Názov

Performance fee od 20.1.2021 do 19.1.2022_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Management fee od 6.2.2021 do 5.2.2022_PO12_SEED_ADN1

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Performance fee od 14.2.2021 do 13.2.2022_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Performance fee od 3.2.2021 do 2.2.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Performance fee od 5.3.2021 do 4.3.2022_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Performance fee od 30.3.2021 do 29.3.2022_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Performance fee od 22.4.2021 do 21.4.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 22.4.2021 do 21.4.2022_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 22.4.2021 do 21.4.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 21.4.2021 do 20.4.2022_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 22.4.2021 do 21.4.2022_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Performance fee od 27.5.2021 do 26.5.2022_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Performance fee od 27.5.2021 do 26.5.2022_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 2Q2021_BA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Boataround_2T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Boataround_2. tranža

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Boataround_2T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 2Q2021_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Boataround_2T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 2Q2021_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Boataround_2T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Vklad do základného imania_CB Growth_BA

CB Growth_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_BA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti iERP_následná

CB Growth_Žiadosť o financovanie_iERP_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 3Q2021_BA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 3Q2021_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 3Q2021_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 4Q2021_BA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 4Q2021_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 4Q2021_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2022_BA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2022_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2022_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti DNA ERA_následná

CB Growth_Žiadosť o financovanie_DNA ERA_následná

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Vklad do základného imania_Vision_BA

Vision_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_BA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti stylers.cloud_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_stylers.cloud_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Vision_Správcovský poplatok 2Q2021_BA

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_2T_Spinbotics_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti DingoDot_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_2T_Spinbotics_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Vision_Správcovský poplatok 2Q2021_mimoBA

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_2T_Spinbotics_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Spinbotics_3. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_DingoDot_2T_Spinbotics_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Mobilyze

Vision_Žiadosť o financovanie_Media Platform_2T_Nativero_2T_Mobilyze

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Nativero_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Media Platform_2T_Nativero_2T_Mobilyze

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Media Platform_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Media Platform_2T_Nativero_2T_Mobilyze

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Vision_Správcovský poplatok 3Q2021_BA

Vision_Žiadosť o financovanie_Eatster_1T_následná_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Eatster_1. tranža_následná

Vision_Žiadosť o financovanie_Eatster_1T_následná_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Vision_Správcovský poplatok 3Q2021_mimoBA

Vision_Žiadosť o financovanie_Eatster_1T_následná_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti stylers.cloud_2. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_Spinbotics_1T_následná_stylers.cloud_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Spinbotics_1. tranža_následná

Vision_Žiadosť o financovanie_Spinbotics_1T_následná_stylers.cloud_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Vision_Správcovský poplatok 4Q2021_BA

Vision_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Vision_Správcovský poplatok 4Q2021_mimoBA

Vision_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Vision_Správcovský poplatok 1Q2022_BA

Vision_Žiadosť o financovanie_theshop_1T_ROBO Fin Advisor_1T_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Vision_Správcovský poplatok 1Q2022_mimoBA

Vision_Žiadosť o financovanie_theshop_1T_ROBO Fin Advisor_1T_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti theshop_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_theshop_1T_ROBO Fin Advisor_1T_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti ROBO Fin Advisor_1. tranža

Vision_Žiadosť o financovanie_theshop_1T_ROBO Fin Advisor_1T_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Vklad do základného imania_ZGC_BA

ZGC_Výpis z účtu_ŽoF_Základné imanie_účtovný doklad_BA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2021_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_Perry Soft_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2021_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_Perry Soft_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Perry Soft_3. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_Perry Soft_3T_SP2Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
980,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2021_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2021_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti iERP_1. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_iERP_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti iERP_2. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_PropTech Group_2T_iERP_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti PropTech Group_2. tranža

ZGC_Žiadosť o financovanie_PropTech Group_2T_iERP_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2021_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2021_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2022_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2022_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP1Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPVaI_PO4_rizikový_navýšenie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,250,000 €
Schválené na preplatenie
1,250,000 €
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_ADN1

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,250,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2021

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2021_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2020

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2020_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2020

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2020_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2020

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Glycanostics_2T

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Glycanostics_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2021

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2021_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2021_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Silke_1T

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Silke_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 4Q2020

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP4Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 4Q2020_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP4Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 4Q2020_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP4Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 3Q2020

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 3Q2020_mimoBA

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti Glycanostics_1T

CB Growth_Žiadosť o financovanie_Glycanostics_1T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 2Q2020

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

CB Growth_Investícia do spoločnosti iERP

CB Growth_Žiadosť o financovanie_iERP

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

CB Growth_Správcovský poplatok 1Q2020

CB Growth_Žiadosť o financovanie_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Vision_Správcovský poplatok 1Q2021

Vision_Žiadosť o financovanie_SP1Q2021

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Vision_Správcovský poplatok 4Q2020

Vision_Žiadosť o financovanie_SP4Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Vision_Správcovský poplatok 4Q2020_mimoBA

Vision_Žiadosť o financovanie_SP4Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Vision_Správcovský poplatok 3Q2020

Vision_Žiadosť o financovanie_Elysium Tech_2T_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Elysium Tech_2T

Vision_Žiadosť o financovanie_Elysium Tech_2T_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Vision_Správcovský poplatok 3Q2020_mimoBA

Vision_Žiadosť o financovanie_Elysium Tech_2T_SP3Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Vision_Správcovský poplatok 2Q2020

Vision_Žiadosť o financovanie_SP2Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Vision_Investícia do spoločnosti Elysium Tech_1T

Vision_Žiadosť o financovanie_Elysium Tech_1T_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Vision_Správcovský poplatok 1Q2020

Vision_Žiadosť o financovanie_Elysium Tech_1T_SP1Q2020

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Performance fee od 22.4.2020 do 21.4.2021_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Performance fee od 22.4.2020 do 21.4.2021_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Performance fee od 22.4.2020 do 21.4.2021_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Management fee od 6.2.2020 do 5.2.2021_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
32,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_ADN1

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,250,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti BinarBase_časť za A432

Žiadosť o financovanie_ZGC_jobno.one_CLA_2T_BinarBase_CamCom_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti BinarBase_časť za ADN1

Žiadosť o financovanie_ZGC_jobno.one_CLA_2T_BinarBase_CamCom_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti jobno.one_CLA_2T

Žiadosť o financovanie_ZGC_jobno.one_CLA_2T_BinarBase_CamCom_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
789,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti CamCom_2T

Žiadosť o financovanie_ZGC_jobno.one_CLA_2T_BinarBase_CamCom_2T

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
789,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2022_mimo BA_časť za A430

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2022_mimo BA_časť za T703

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti KUBO MEDIA

Žiadosť o financovanie_ZGC_KUBO MEDIA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Stuko Labs_CLA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SWAPP_CLA_2T_StukoLabs_CLA_readmio_CLA2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti SWAPP_CLA_2T

Žiadosť o financovanie_ZGC_SWAPP_CLA_2T_StukoLabs_CLA_readmio_CLA2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
789,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti readmio_CLA2

Žiadosť o financovanie_ZGC_SWAPP_CLA_2T_StukoLabs_CLA_readmio_CLA2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_4Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti HUGLO EUROPE_CLA

Žiadosť o financovanie_ZGC_HUGLOEUROPE_CLA_DEVS_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti DEVS_CLA

Žiadosť o financovanie_ZGC_HUGLOEUROPE_CLA_DEVS_CLA

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2023_BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 2Q2023_mimo BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_2Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Management fee od 6.2.2022 do 5.2.2023_PO12_SEED_ADN1

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Management fee od 15.12.2021 do 14.12.2022_PO12_SEED_ADN1

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2022_BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2022_mimo BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_3Q2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2023_BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 1Q2023_mimo BA

Žiadosť o financovanie_ZGC_SP_1Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 4Q2023_BA

VVGI_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 3Q2023_BA

VVGI_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 4Q2023_mimoBA

VVGI_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

VVGI_Správcovský poplatok 3Q2023_mimoBA

VVGI_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023_4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Management fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 24.10.2022 do 23.10.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 14.11.2022 do 13.11.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 7.12.2022 do 6.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Performance fee od 22.12.2022 do 21.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2022 do 18.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Performance fee od 13.1.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 3.2.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Performance fee od 14.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 22.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 22.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 22.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 9.5.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 27.5.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 12.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 21.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 26.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 11.8.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 8.9.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Management fee od 10.9.2023 do 31.12.2023_PO12_PI

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 7.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 17.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.11.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 7.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 10.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 21.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

VVGI_Kapitalizované poplatky_BA

VVGI_Žiadosť o financovanie_Kapitalizované poplatky

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

VVGI_Kapitalizované poplatky_mimo BA

VVGI_Žiadosť o financovanie_Kapitalizované poplatky

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
738,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 31.1.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 5.2.2023 do 31.12.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Performance fee od 21.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 23.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 11.5.2023 do 31.12.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 7.10.2022 do 6.10.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Performance fee od 27.10.2022 do 26.10.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 24.10.2022 do 23.10.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 6.11.2022 do 5.11.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 8.11.2022 do 7.11.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 1.12.2022 do 30.11.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Performance fee od 14.1.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 2.5.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 13.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 20.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 26.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 26.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 20.8.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 21.8.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 18.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 24.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 13.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 11.11.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 14.11.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Management fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 21.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2023_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 3Q2023_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP3Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Performance fee od 7.10.2022 do 6.10.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Performance fee od 12.10.2022 do 11.10.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Performance fee od 2.11.2022 do 1.11.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Management fee od 15.12.2022 do 14.12.2023_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Performance fee od 14.1.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 19.1.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Management fee od 6.2.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Performance fee od 21.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 22.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 28.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 14.5.2023 do 31.12.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 15.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 17.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 3.8.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 7.9.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 23.9.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 24.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 12.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 6.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 8.11.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 14.11.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 1.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 22.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2023_BA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

ZGC_Správcovský poplatok 4Q2023_mimoBA

ZGC_Žiadosť o financovanie_SP4Q2023

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti KUBO MEDIA

ZGC_Žiadosť o financovanie_Wewell_CLA2_KUBO_Huglo_CLA2_zreálnenie SP4Q23

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti HUGLO EUROPE_CLA2

ZGC_Žiadosť o financovanie_Wewell_CLA2_KUBO_Huglo_CLA2_zreálnenie SP4Q23

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

ZGC_Investícia do spoločnosti Wewell_CLA2

ZGC_Žiadosť o financovanie_Wewell_CLA2_KUBO_Huglo_CLA2_zreálnenie SP4Q23

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Performance fee od 18.10.2022 do 17.10.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 27.10.2022 do 26.10.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 13.10.2022 do 12.10.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Performance fee od 11.11.2022 do 10.11.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 14.11.2022 do 13.11.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Performance fee od 10.12.2022 do 9.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Management fee od 15.12.2022 do 14.12.2023_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Performance fee od 20.1.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 13.1.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 2.2.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Performance fee od 28.2.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Performance fee od 5.3.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Management fee od 15.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 22.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 28.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 17.4.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Performance fee od 27.5.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Performance fee od 18.6.2023 do 31.12.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

Performance fee od 19.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 21.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 23.7.2023 do 31.12.2023_PO12_SIHAK

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Performance fee od 10.8.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Performance fee od 11.9.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Performance fee od 7.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 12.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 27.10.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Performance fee od 2.11.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Performance fee od 24.11.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Management fee od 14.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Performance fee od 19.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Management fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Management fee od 15.12.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Kapitalizované poplatky_PO12

Výpis z účtu_úhrada kapitalizovaných poplatkov_PO12

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
285,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Performance fee od 17.10.2022 do 16.10.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Performance fee od 24.11.2022 do 23.11.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Management fee od 14.12.2022 do 13.12.2023_PO12_SEED

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
6,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Performance fee od 25.1.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_CB Growth One

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 13.1.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_Vision Ventures

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Performance fee od 14.2.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Performance fee od 3.2.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Performance fee od 3.2.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Performance fee od 30.3.2023 do 31.12.2023_PO12_SEED_ZGC

Faktúra_performance fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_ADN1

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
970,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
Zero Gravity Capital s.r.o.
IČO
52651894
Názov
Vision Ventures, s.r.o.
IČO
52568288
Názov
CB Investment Management s. r. o.
IČO
52524531
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.