Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlohodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci OP VaI je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov, zabezpečiť prístup k finančným zdrojom pre podniky na Slovensku a zvýšiť investície do podpory podnikov najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančné nástroje majú za cieľ podporiť nové a začínajúce podniky v prvotnej fáze vstupovania na trh, zároveň podporiť rozvoj už existujúcich podnikov s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti ich produktov a v neposlednom rade vytvoriť dostatočnú a diverzifikovanú ponuku financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako aj na trhoch tretích krajín.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2023
Celková suma
8,113,646 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,602,941 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
29.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPVaI_PO1_navýšenie

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,602,941 €
Schválené na preplatenie
3,602,941 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 30.1.2019 do 29.1.2020_PO9_FLPG/PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
95,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

Management fee od 30.1.2019 do 29.1.2020_PO11_rizikový_navýšenie

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
324,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

Management fee od 30.1.2019 do 29.1.2020_PO10_FLPG

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
159,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

Performance fee od 18.7.2019 do 17.7.2020_Greenway

Faktúra_performance fee_Greenway

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
35,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2019
Názov

Performance fee od 30.1.2019 do 29.1.2020_Greenway

Faktúra_performance fee_Greenway

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
52,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

Management fee od 12.1.2019 do 11.1.2020_PO9_FLPG/PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
33,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Management fee od 12.1.2019 do 11.1.2020_PO11_úvery_N218

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
53,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Management fee od 12.1.2019 do 11.1.2020_PO11_N219

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
29,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Management fee od 12.1.2018 do 11.1.2019_PO9_FLPG/PRSL

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
97,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Management fee od 12.1.2018 do 11.1.2019_PO11_úvery_N218

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
155,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Management fee od 12.1.2018 do 11.1.2019_PO11_N219

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
87,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

Ekvitná investícia

Investičná zmluva_Enstra

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
ENSTRA, a. s.
Žiadaná suma
2,800,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Úver s warrantom

Credit Agreement_Greenway

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_T699

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,602,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_T699

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,602,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Názov
ENSTRA, a. s.
IČO
43817599
Názov
GreenWay Infrastructure s.r.o.
IČO
47728086
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.