Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje budú implementované v investičných projektoch spĺňajúcich podmienky hodnotenia ex ante a zároveň podmienky podpory vymedzené v IROP, najmä pokiaľ ide o oprávnené aktivity, prijímateľov a zásady výberu projektov. Cieľové projekty budú vybrané v súlade s oprávnenými aktivitami IROP v oblasti modernizácie infraštruktúry zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť v rámci prioritnej osi 2. Fiančné nástroje implementované v rámci IROP majú za cieľ podporiť rast kvality života a taktiež prispieť k rozvíjaniu objektívnych podmienok udržania, respektíve postupného zvyšovania kvality života vo vybraných oblastiach na území SR, a tak prispieť k zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2023
Celková suma
157,445 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
25,000,000 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Výstavba nových bud…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_IROP_PO2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
25,000,000 €
Schválené na preplatenie
25,000,000 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 11.2.2020 do 10.2.2021_2. časť

Faktúra_management fee_PO2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Management fee od 11.2.2020 do 10.2.2020_1. časť

Faktúra_management fee_PO2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Management fee od 11.2.2020 do 10.2.2021_3. časť

Faktúra_management fee_PO2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
10,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Management fee od 11.2.2019 do 10.2.2020_PO2_3. časť

Faktúra_management fee_PO2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Management fee od 11.2.2019 do 10.2.2020_PO2_1. časť

Faktúra_management fee_PO2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Management fee od 11.2.2019 do 10.2.2020_PO2_2. časť

Faktúra_management fee_PO2

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
41,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.