Popis projektu

Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP VaI budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti MSP, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre MSP na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory MSP najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa v rámci tohto projektu podporia už existujúce MSP s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti ich produktov a vytvorí sa dostatočná a diverzifikovaná ponuka financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako aj na trhoch tretích krajín.

Viac
Subjekt
Slovak Investment Holding, a. s.
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2017 - 01.12.2023
Celková suma
35,085,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,240,000 €
Druh projektu
Finančné nástroje
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie finančných nástrojov
Typ
Rozvoj existujúcich…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
Hodnota
-
Cieľ
198,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poskytnutie tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tranží_OPVaI_PO3_záruky

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,240,000 €
Schválené na preplatenie
3,240,000 €
Realizácia
-
Názov

Management fee od 12.1.2020 do 11.1.2021_PO11_N219

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Management fee od 12.1.2021 do 11.1.2022_PO11_N219

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Management fee od 12.1.2022 do 11.1.2023_PO11_N219

Faktúra_management fee

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio B_N219

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
12,794,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
23,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
9,648,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

SZRB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,593,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
67,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

SLSP_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
1,204,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

UniCredit_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
95,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

exOTP_ČSOB_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,028,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

ČSOB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
193,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

BKS_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
396,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Oberbank_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
346,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Oberbank_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
282,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
75,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

exOTP_ČSOB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
144,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

VÚB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
5,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

TB_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio B_1

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
27,932,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

TB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
7,228,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
11,454,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

BKS_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
695,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

UniCredit_SIHAZ1_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
98,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

ČSOB_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
2,196,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

SLSP_SIHAZ1_Portfólio B

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
174,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

J&T_SIHAZ2A_Portfólio A

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
359,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

VÚB_SIHAZ1_Portfólio B_2

Tvorba CC_celé portfólio_čerpané k 30.9.2022

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
19,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Prevod 2. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie druhej tranže_N219

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,240,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 3. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie tretej tranže_N219

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,240,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 4. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie štvrtej tranže_N219

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
3,240,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 6. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie šiestej tranže_N219

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,771,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 5. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie piatej tranže_N219

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
8,771,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevod 7. tranže

Technický účtovný doklad pre poskytnutie siedmej tranže_N219

Vlastník dokladu
Slovak Investment Holding, a. s.
Dodávateľ
Slovak Investment Holding, a. s.
Žiadaná suma
4,582,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovak Investment Holding, a. s.
IČO
47759097
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.