Vytvorenie podmienok pre vznik RCOVaP v stavebníctve a elektrotechnike so zameraním na využitie novodobých materiálov a technológií v praxi – posilnenie praktického vzdelávania a rozvoj zručností inovatívnou formou.

Stredná odborná škola technická

Popis projektu

Stredná odborná škola technická v Lučenci sa nachádza v menej rozvinutom regióne BBSK, v okrese Lučenec.

V rámci vyhlásenej výzvy, sa Stredná odborná škola technická uchádza o finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov predloženým projektom.

Realizáciou predkladaného projektu sa vylepší materiálno-technické vybavenie Strednej odbornej školy technickej v Lučenci, zlepšia sa podmienky pre praktické vyučovanie v priestoroch pre odborný výcvik, odbornú prax, odborné dielne. Zlepší sa celkovo kvalita odborného vzdelávania a prípravy, študenti dostanú možnosť lepších praktických zručností pre trh práce, zvýši sa úroveň celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie v Strednej odbornej škole zároveň rozvíja prvky inkluzívneho vzdelávania.

Vzdelávanie v Strednej odbornej škole technickej zároveň rozvíja prvky inkluzívneho vzdelávania.

a. pre

o odborný výcvik a odborné dielne

sú žiaci/študenti v procese vzdelávania a odbornej prípravy a osoby zúčastnené na celoživotnom vzdelávaní.

je posilnenie ich sociálnych a odborných kompetencií, ktorých zvládnutie im umožňuje úspešnú integráciu do spoločnosti z hľadiska sociálnych a pracovných väzieb.

Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01  Lučenec, ležiaca v menej rozvinutom okrese Lučenec, v Banskobystrickom kraji.

  1. Kapacita podporenej školskej infraštruktúry strednej odbornej školy
  2. Počet podporených COVP
  3. Počet podporených stredných odborných škôl

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola technická
Miesta realizácie
Lučenec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.12.2022
Celková suma
321,430 €
Vlastné zdroje
16,072 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup dlhodobého hmotného a dlhodobého …
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
21.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
07.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
28.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
450,0 (osoby)
Cieľ
450,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
17.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Filmový skener

faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Listový skener

faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bubnový skener

faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fotoploter

faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko pre digitalizovanie analóových predlôch

faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Filmový skener

faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Fotoploter

faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Pracovisko pre digitalizovanie analóových predlôch

faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Listový skener

faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Bubnový skener

faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Pracovisko pre bezdrôtové technológie wifi

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko pre zabezpečovaciu techniku

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Meracie prístroje pre počítačové siete

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zváračka optických vlákien

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sieťové komponenty

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko pre IP telefón a DSL

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zváračka optických vlákien

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Pracovisko pre IP telefón a DSL

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Meracie prístroje pre počítačové siete

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Sieťové komponenty

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Pracovisko pre zabezpečovaciu techniku

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Pracovisko pre bezdrôtové technológie wifi

Faktúra-1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Sada náradia

Faktúra-2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava elektronáradia

Faktúra-2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sada náradia

Faktúra-2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Súprava elektronáradia

Faktúra-2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Digitálne fotografické prístroje

Faktúra-3

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálne fotografické prístroje

Faktúra-3

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Profesionálny objektív

Faktúra-3

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Profesionálny objektív

Faktúra-3

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Digitálne fotografické prístroje

Faktúra-3

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Digitálne fotografické prístroje

Faktúra-3

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Softvér pre grafiku-vektorový

Faktúra-4

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súbor softvérov pre grafiku

Faktúra-4

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér pre grafiku-bitmapový

Faktúra-4

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér pre grafiku-vektorový

Faktúra-4

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Súbor softvérov pre grafiku

Faktúra-4

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Softvér pre grafiku-bitmapový

Faktúra-4

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Pracovisko pre digitalizovanie analógových predlôh

Pracovisko pre digitalizovanie analógových predlôh

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko pre digitalizovanie analógových predlôh

Pracovisko pre digitalizovanie analógových predlôh

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Dopravný prostriedok

Dopravný prostriedok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dopravný prostriedok

Dopravný prostriedok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Malá hybridná fotovoltická elektráreň

Malá hybridná fotovoltická elektráreň

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Malá hybridná fotovoltická elektráreň

Malá hybridná fotovoltická elektráreň

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Búracie kladivo

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo - Ekocentrála so zváračkou

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Vysokotlakový čistič

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Brúska žirafa

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Hydraulický vozík poloautomatický

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Vibračné dusadlo

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Vibračná doska

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Rezačka na zámkovú dlažbu

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Zametací stroj

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Súprava stavebného naradia, sada na murovanie, sada na zámkovú dlažbu, sada na sadrokartón

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Súprava stavebného naradia, sada na murovanie, sada na zámkovú dlažbu, sada na sadrokartón

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vibračné dusadlo

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brúska žirafa

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezačka na zámkovú dlažbu

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Búracie kladivo

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo - Ekocentrála so zváračkou

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vysokotlakový čistič

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hydraulický vozík poloautomatický

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vibračná doska

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zametací stroj

Technológie pre Odbor 36_Stavebníctvo

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3D skener

3D skener (odbor 34 polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

3D skener

3D skener (odbor 34 polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Profesionálny statív

Učebňa pre videotvorbu (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko pre videotvorbu

Učebňa pre videotvorbu (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálna kamera

Učebňa pre videotvorbu (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálna kamera

Učebňa pre videotvorbu (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná stanica

Učebňa pre videotvorbu (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko pre videotvorbu

Učebňa pre videotvorbu (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Pracovná stanica

Učebňa pre videotvorbu (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Digitálna kamera

Učebňa pre videotvorbu (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Profesionálny statív

Učebňa pre videotvorbu (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Digitálna kamera

Učebňa pre videotvorbu (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Učebňa 3D modelovanie/Pracovisko 3D modelovania

Učebňa pre 3D modelovanie (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa pre 3D modelovanie/3D tlačiaeň

Učebňa pre 3D modelovanie (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa 3D modelovanie/Pracovisko 3D modelovania

Učebňa pre 3D modelovanie (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Učebňa pre 3D modelovanie/3D tlačiaeň

Učebňa pre 3D modelovanie (Odbor 34 Polygrafia)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Klimatizačná jednotka (Odbor 26 Elektrotechnika)

Klimatizačná jednotka (Odbor 26 Elektrotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
35,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Klimatizačná jednotka (Odbor 26 Elektrotechnika)

Klimatizačná jednotka (Odbor 26 Elektrotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
35,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Meracie prístroje pre neelektrické veličiny

Učebňa pre elektorniku a fotovoltiku (Odbor 26 Elektrotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Meracie prístroje pre revízie

Učebňa pre elektorniku a fotovoltiku (Odbor 26 Elektrotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Meracie prístroje pre elektrotechniku

Učebňa pre elektorniku a fotovoltiku (Odbor 26 Elektrotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovisko pre riadenie fotovoltiky (Odbor 26 Elektrotechnika)

Učebňa pre elektorniku a fotovoltiku (Odbor 26 Elektrotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Meracie prístroje pre neelektrické veličiny

Učebňa pre elektorniku a fotovoltiku (Odbor 26 Elektrotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Meracie prístroje pre elektrotechniku

Učebňa pre elektorniku a fotovoltiku (Odbor 26 Elektrotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Pracovisko pre riadenie fotovoltiky (Odbor 26 Elektrotechnika)

Učebňa pre elektorniku a fotovoltiku (Odbor 26 Elektrotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Meracie prístroje pre revízie

Učebňa pre elektorniku a fotovoltiku (Odbor 26 Elektrotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Softvér pre 3D modelovanie

Softvér pre 3D modelovanie

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér pre 3D modelovanie

Softvér pre 3D modelovanie

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Montážny set

Modulárne technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modulárne technologické vybavenie

Modulárne technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modulárne technologické vybavenie

Modulárne technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Montážny set

Modulárne technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

LPKF Fréza (Odbor 26 Elektotechnika)

LPKF Fréza a softvéry (Odbor 26 Elektotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
30,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

LPKF Fréza a softvéry (Odbor 26 Elektotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

LPKF Fréza a softvéry (Odbor 26 Elektotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

LPKF Fréza (Odbor 26 Elektotechnika)

LPKF Fréza a softvéry (Odbor 26 Elektotechnika)

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
30,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Interné riadenie projektu - príprava projektu 02/2017

Interné riadenie projektu - príprava projektu 02/2017

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2017
Názov

Interné riadenie projektu - príprava projektu 03/2017

Interné riadenie projektu - príprava projektu 03/2017

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2017
Názov

Interné riadenie projektu

Interné riadenie projektu

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická
Žiadaná suma
4,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Interné riadenie projektu - príprava projektu 04/2017

Interné riadenie projektu -príprava projektu 04/2017

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická
Dodávateľ
Stredná odborná škola technická
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Stredná odborná škola technická
IČO
00893307
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Názov
autosport Szilágyi, s.r.o.
IČO
36056731
Názov
SOS electronic s.r.o.
IČO
31703186
Názov
HURTÍK s.r.o.
IČO
36052213
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.