Popis projektu

pod názvom „“ je zlepšenie materiálno-technické vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok strednej odbornej školy  s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce. Projekt je v súlade so špecifickým cieľom OP 2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Špecifické ciele projektu:

1. Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenie SOŠ 2. Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní  prostredníctvom zlepšenia priestorových podmienok SOŠ 3.Vytvorenie podmienok pre uplatňovanie prvkov inkulzívneho vzdelávania

Definované ciele budú naplnené aktivitami projektu a to v priebehu 6 mesiacov realizácie. Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola, Okružná 25, 080 01 Poprad.

Aktivity projektu:

. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenie učební praktického vyučovania a odborného výcviku - súlad s aktivitou a) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy praktického vyučovania (dielne) - súlad s aktivitou c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov

Realizáciou jednotlivých aktivít projektu sa dosiahnu merateľné ukazovatele: kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl - 283 žiakov, počet podporených COVP - 0, počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP - 1 Stredná odborná škola, počet renovovaných verejných budov - 1 budova Strednej odbornej školy, podlahová plocha renovovaných verejných budov - 905,55m2,

postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach - 0

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Miesta realizácie
Poprad
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.10.2021
Celková suma
769,737 €
Vlastné zdroje
38,487 €
Vyčerpané z projektu
509,577 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia vnútorných priestorov bud…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
10.09.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov
. Obstaranie a modernizácia materiálno-…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
06.05.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
28.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
07.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
23.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
283,0 (osoby)
Cieľ
283,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.03.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
905,55 (m2)
Cieľ
905,55 (m2)
Naposledy aktualizované
07.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Úhrada DPH

Bankový výpis- úhrada DPH

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,542 €
Schválené na preplatenie
24,542 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Úhrada DPH

Bankový výpis- úhrada DPH

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,542 €
Schválené na preplatenie
24,542 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Faktúra 61190006

Faktúra 61190006

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,711 €
Schválené na preplatenie
122,711 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 61190006

Faktúra 61190006

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,711 €
Schválené na preplatenie
122,711 €
Realizácia
24.05.2019
Názov

Danový úrad - DPH

Bankový výpis - výdavkový účet

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,584 €
Schválené na preplatenie
18,584 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Danový úrad - DPH

Bankový výpis - výdavkový účet

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,584 €
Schválené na preplatenie
18,584 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Faktúra - stavebné úpravy

Faktúra v zmysle ZoD 19/2018 - Arprog, a.s. Poprad

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,921 €
Schválené na preplatenie
92,921 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné úpravy

Faktúra v zmysle ZoD 19/2018 - Arprog, a.s. Poprad

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,921 €
Schválené na preplatenie
92,921 €
Realizácia
24.05.2019
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
4,800 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
4,800 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce ARPROG

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,016 €
Schválené na preplatenie
99,016 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce ARPROG

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,016 €
Schválené na preplatenie
99,016 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

úhrada DPH k fa 61190034 Arprog stavebné práce

Bankový výpis

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

úhrada DPH k fa 61190034 za stav. práce

- úhrada DPH k Fa 61190034 Arprog, a.s.

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,803 €
Schválené na preplatenie
19,803 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

Dodávka tovaru 3D technológia a virtuálna realita

Dodávka tovaru - 3D technológia a virtuálna realita

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
127,782 €
Schválené na preplatenie
127,199 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka tovaru 3D technológia a virtuálna realita

Dodávka tovaru - 3D technológia a virtuálna realita

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
127,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

CNC obrábacie centrum OPTIMILL F150

CNC OPTIMILL F150 obrábacie centrum

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

CNC obrábacie centrum OPTIMILL F150

CNC OPTIMILL F150 obrábacie centrum

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Dodanie IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie učebných pomôcok - náradie

Faktúra za dodanie náradia

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

dodanie učebných pomôcok - náradie

Faktúra za dodanie náradia

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náradie - zváračka plastových rúr

Dodanie náradia - zváračka plastových rúr

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Náradie - zváračka plastových rúr

Dodanie náradia - zváračka plastových rúr

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebné pomôcky - Tréningové centrá

Dodanie učebných pomôcok - tréningové centrá

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebné pomôcky - Tréningové centrá

Dodanie učebných pomôcok - tréningové centrá

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Prenos DPH k fa ESL, a.s. Brno

Prenesenie DPH - úhrada DÚ

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky

Podporný hárok + sum. hárky 09-12/2018

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-11/2019

Podporný hárok + sum. hárky 01-11/2019

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Žiadaná suma
2,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-12/2020

Podporný hárok + sum. hárky 01-12/2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 2021

Podporný hárok + sum. hárky 2021

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Dodávateľ
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
IČO
42077133
Názov
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO
36168335
Názov
Ing. Martin Lavko
IČO
45697981
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Názov
IKARO s.r.o.
IČO
31656544
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.