Popis projektu

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions Initiative“.

Predkladaný projekt je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia materiálno- technického vybavenia a zariadenia, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. Je druhou etapou investície v rámci tejto SOŠ.

SOŠ polytechnická Andyho Warhola v Medzilaborciach je jedinou SOŠ v okrese, je umiestnená v dvoch areáloch v rámci mesta. Jedná sa o areál na ulici Duchnovičova, ktorý tvorí jeden objekt školského zariadenia s telocvičňou,  druhý areál sa nachádza na ulici Mierová, ide o areál praktickej výučby v dvoch objektoch.

V rámci špecifického cieľa 2.2.3 bude realizovaná aktivita:

1. Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola,Medzilaborce - II. etapa (typ akt. A).

Moderné materiálno-technické vybavenie a zariadenie dopĺňa investície do rekonštrukcie objektov školy, spoločného pracoviska s podnikateľmi s prístavbou  stolárskej dielne, predložené v projekte v 1. etape.

Výsledky projektu sú kvantifikované prostredníctvom nasledovných merateľných ukazovateľov: P068 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry SOŠ a P0310 Počet podporených SOŠ.

Viac
Subjekt
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Miesta realizácie
Medzilaborce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2021 - 01.12.2023
Celková suma
772,275 €
Vlastné zdroje
38,614 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
07.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
06.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
05.10.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
06.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
472,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
06.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dielenský vozík s náradím a dielmi

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Vyvažovacie zariadenie

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Dvojstĺpový zdvihák

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Vyzúvačka pneumatík

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Autodiagnostika

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Vzduchový piestový kompresor s príslušenstvom

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Vyvažovacie zariadenie

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dvojstĺpový zdvihák

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyzúvačka pneumatík

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Autodiagnostika

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzduchový piestový kompresor s príslušenstvom

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dielenský vozík s náradím a dielmi

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dvojstĺpový zdvihák

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Vzduchový piestový kompresor s príslušenstvom

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Vyzúvačka pneúmatík

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Dielenský vozík s náradím a dielmi

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Autodiagnostika

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Vyvažovacie zariadenie

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_autoservisná technika

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Prenosné plávajúce čerpadlo

Faktúra za materiálno technické vybavenie_prenosné plávajúce čerpadlo

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Prenosné plávajúce čerpadlo

Faktúra za materiálno technické vybavenie_prenosné plávajúce čerpadlo

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prenosné plávajúce čerpadlo

Faktúra za materiálno technické vybavenie_prenosné plávajúce čerpadlo

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Zariadenia na obrábanie kovov

FA za MTV_ Zariadenia na obrábanie kovov

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Zariadenia na obrábanie kovov

FA za MTV_ Zariadenia na obrábanie kovov

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom

FA za MTV_Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
135,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Učebné pomôcky

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebné pomôcky

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Učebné pomôcky

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_Učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Nábytok do odborných učební

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_Nábytok do odborných učební

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok do odborných učební

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_Nábytok do odborných učební

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Laboratórny nábytok

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_Laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórny nábytok

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_Laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Laboratórny nábytok

Faktúra za materiálno-technické vybavenie_Laboratórny nábytok

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Zariadenia do skrášľovacieho salóna

FA za za MTZ_Zariadenie do skrášľovacieho salóna

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Zariadenia do skrášľovacieho salóna

FA za za MTZ_Zariadenie do skrášľovacieho salóna

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenia do skrášľovacieho salóna

FA za za MTZ_Zariadenie do skrášľovacieho salóna

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Zariadenie do kaderníckeho salónu

FA za za MTZ_Zariadenie do kaderníckeho salónu

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Zariadenie do kaderníckeho salónu

FA za za MTZ_Zariadenie do kaderníckeho salónu

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie do kaderníckeho salónu

FA za za MTZ_Zariadenie do kaderníckeho salónu

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Zostava – 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou

FA za MTZ_zostava – 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Zostava – 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou

FA za MTZ_zostava – 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zostava – 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou

FA za MTZ_zostava – 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou

Vlastník dokladu
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
KVANT spol.s.r.o.
IČO
31398294
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Názov
Scholmobile, s.r.o.
IČO
52045331
Názov
HD elektronic, s.r.o.
IČO
36271985
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.