Popis projektu

Predmetom projektu je modernizácia vybavenia učebne fyziky pre 30 žiakov a zlepšenie jej technického vybavenia v priestoroch Základnej školy s MŠ J. Murgaša v Šali na 2. poschodí budovy, ktoré bude spojené so stavebnými úpravami súvisiacimi s rekonštrukciou elektroinštalácie, opravou omietok a maľovkou. Cieľom projektu je investovaním do infraštruktúry vzdelávania vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie v rámci vzdelávania na základnej škole a posilnenie odborných kompetencií v rámci prírodných vied prostredníctvom obstarania vybavenia prírodovednej odbornej učebne zameranej na fyziku. Aktivitami projektu ako nástroja pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov príslušnej základnej školy sú: vybavenie a didaktické pomôcky pre učebňu fyziky a stavebné úpravy v učebni fyziky, ktoré sú v súlade s typmi aktivít c) obstaranie prírodovedných učební a f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební podľa výzvy. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci v procese nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.02.2020
Celková suma
59,116 €
Vlastné zdroje
2,956 €
Vyčerpané z projektu
58,704 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy v učebni fyziky
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
25.04.2019
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Vybavenie a didaktické pomôcky pre uče…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
17.07.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
06.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
25.04.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
06.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
585,0 (osoby)
Cieľ
580,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 19025 (1135/2019) stavebné práce ZŠ Murgaša

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,074 €
Schválené na preplatenie
5,074 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Faktúra 202007 (319/2020) didaktické pomôcky ZŠ Murgaša

Faktúra 202007 (319/2020) didaktické pomôcky ZŠ Murgaša

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Faktúra 202007 (319/2020) didaktické pomôcky ZŠ Murgaša

Faktúra 202007 (319/2020) didaktické pomôcky ZŠ Murgaša

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,978 €
Schválené na preplatenie
40,978 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202009 (321/2020) výpočtová technika ZŠ Murgaša

Faktúra 202009 (321/2020) výpočtová technika ZŠ Murgaša

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Faktúra 202009 (321/2020) výpočtová technika ZŠ Murgaša

Faktúra 202009 (321/2020) výpočtová technika ZŠ Murgaša

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
2,096 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 202003 (315/2020) interier ZŠ Murgaša

Faktúra 202003 (315/2020) interier ZŠ Murgaša

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Faktúra 202003 (315/2020) interier ZŠ Murgaša

Faktúra 202003 (315/2020) interier ZŠ Murgaša

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,556 €
Schválené na preplatenie
10,556 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
REALEXPO, s.r.o.
IČO
36539350
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.