Popis projektu

pod názvom „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Bijacovciach na praktickom vyučovaní“ je zlepšenie materiálno-technické vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok spojenej školy s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Uvedený cieľ chce žiadateľ dosiahnuť realizáciou nasledujúcich hlavných oprávnených aktivít:

  1. obstaranie materiálno-technického vybavenia,
  2. stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov spojenej školy.
Predkladaný projekt s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní“ je v súlade so stratégiou IROP, PO 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, pretože realizácia projektu smeruje k rozvoju takej oblasti, ktorá podmieňuje kvalitu života a konkurencieschopnosť územia a to prostredníctvom zabezpečenia efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

                      

Dĺžka a miesto realizácie projektu: 12 mesiacov v Spojenej škole v Bijacovciach.

Výsledky realizácie projektu: Na základe predloženej ŽoNFP, ktorej predmetom je najmä zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní sa odborné učebne obstarajú materiálno-technickým vybavením a taktiež sa zrealizujú stavebné úpravy vnútorných priestorov školy.

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Miesta realizácie
Bijacovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2018 - 01.06.2021
Celková suma
365,045 €
Vlastné zdroje
18,252 €
Vyčerpané z projektu
122,418 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia a stavebné úpravy spojene…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
10.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
15.11.2018
Názov
Rekonštrukcia a stavebné úpravy spojene…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
10.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
15.11.2018
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno.te…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
11.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
18.06.2021
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno.te…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
11.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
18.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
16.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
16.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
82,0 (osoby)
Cieľ
82,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
01.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.07.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
411,04 (m2)
Cieľ
411,04 (m2)
Naposledy aktualizované
01.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra 05112018

Vlastník dokladu
Spojená škola Bijacovce
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
120,068 €
Schválené na preplatenie
120,068 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 05112018

Vlastník dokladu
Spojená škola Bijacovce
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
120,068 €
Schválené na preplatenie
120,068 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra č. 10180005

Faktúra č. 10180005

Vlastník dokladu
Spojená škola Bijacovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,350 €
Schválené na preplatenie
2,350 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 10180005

Faktúra č. 10180005

Vlastník dokladu
Spojená škola Bijacovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,350 €
Schválené na preplatenie
2,350 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola Bijacovce
Dodávateľ
LKT, s. r. o.
Žiadaná suma
207,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola Bijacovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola Bijacovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Faktúra LKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola Bijacovce
Dodávateľ
LKT, s. r. o.
Žiadaná suma
207,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Faktúra LKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola Bijacovce
Dodávateľ
LKT, s. r. o.
Žiadaná suma
207,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Názov
LKT, s. r. o.
IČO
31589901
Názov
Ing. Martin Lavko
IČO
45697981
Názov
VINMONT s.r.o.
IČO
36846279
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.