Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom - cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov.

Mesto Humenné

Popis projektu
Subjekt
Mesto Humenné
Miesta realizácie
Humenné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.11.2022
Celková suma
160,714 €
Vlastné zdroje
8,036 €
Vyčerpané z projektu
15,501 €
Nezrovnalosti
1,207 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybavenie a zariadenie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
27.05.2020
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ - učeb…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
27.05.2020
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ - pol…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
27.05.2020
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Nákup interiérového vybavenia ZŠ - jazy…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
27.05.2020
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Stavebno-technické úpravy priestorov uč…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
18.11.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
12.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
18.11.2019
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
510,0 (osoby)
Cieľ
472,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - interiérové vybavenie

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Faktúra - interiérové vybavenie

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Faktúra - interiérové vybavenie

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Faktúra - interiérové vybavenie

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Faktúra - didaktické pomôcky

Faktúra - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - didaktické pomôcky

Faktúra - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - didaktické pomôcky

Faktúra - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Faktúra - didaktické pomôcky

Faktúra - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,501 €
Schválené na preplatenie
15,501 €
Realizácia
-
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 01/2020 k FA č. 2020001

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 01/2020

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 05/20200 k FA č. 2020006

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 05/2020

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Vnútorné vybavenie - knižný fond (10 % DPH)

Faktúra - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

Vnútorné vybavenie - knižný fond (20 % DPH)

Faktúra - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

Vnútorné vybavenie - knižný fond (10 % DPH)

Faktúra - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vnútorné vybavenie - knižný fond (20 % DPH)

Faktúra - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čítačka čiarových kódov

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Televízor

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Premietacie plátno

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

DVD prehrávač

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Multifunkčné zariadenie

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Tablet pre používateľov školskej knižnice

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Notebook pre školského knihovníka

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
1,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Interaktívna tabuľa s elektromagnetickou technológiou

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
1,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Notebook pre používateľov knižnice

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
2,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Notebook pre učiteľa vrátane aplikačného softvéra

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Učiteľská stanica: PC + monitor + klávesnica, myš

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Dataprojektor

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Žiacka klientská stanica: PC + monitor + klávesnica

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
4,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

Digitálne jazykové laboratórium - učiteľ

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Digitálne jazykové laboratórium - žiak

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
IKAS, s.r.o.
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Vnútorné vybavenie - knižný fond (20%)

Faktúra - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Vnútorné vybavenie - knižný fond (10% DPH)

Faktúra - knižný fond

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Faktúra - didaktické pomôcky

Faktúra - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Finančný manažér

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Mesto Humenné
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Mesto Humenné
Žiadaná suma
1,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Humenné

Suma celkom
1,207 €
Vrátená suma
1,207 €
Suma na vymáhanie
1,207 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Humenné
IČO
00323021
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
IKAS, s.r.o.
IČO
36475891
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
Ing. Vladimír Sivý - PROFISTAV 04
IČO
35460695
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.