Popis projektu

Cieľom projektu s názvom „“ je obstaranie vybavenia jazykovej učebne a učebne IKT a dosiahnutie zlepšených podmienok pre vyučovanie humanitných a prírodovedných predmetov.

Cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom IROP, ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Cieľ projektu je plne v súlade so špecifickým cieľom príslušnej Prioritnej osi č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, pre investičnú prioritu 2.2 investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a špecifického cieľa 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorý nadväzuje na Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom stupni, teda aj pre primárne vzdelávanie. Hlavným cieľom  je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva.

Aktivity projektu:

1. Obstaranie vybavenia jazykovejučebne

2. Obstaranie vybavenia IKT učebne

Merateľné ukazovatele projektu:

P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry - cieľová hodnota = 137 žiakov

P0319 Počet podporených učební IKT - cieľová hodnota = 1

P0320 Počet podporených učební jazykových - cieľová hodnota = 1

P0327 Počet podporených základných škôl - cieľová hodnota = 1

Výstupom projektu je  prostredníctvom vybavenia špeciálnych učební a  v oblasti primárneho vzdelávania, najmä pre cieľovú skupinu žiakov (aj potenciálnych) a pedagógov navštevujúcich predmetné školské zariadenie.

Viac
Subjekt
Obec Blatné Remety
Miesta realizácie
Blatné Remety
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.12.2023
Celková suma
29,891 €
Vlastné zdroje
1,495 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie vybavenia IKT učebne
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
29.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
18.12.2023
Názov
Obstaranie vybavenia jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
05.04.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
18.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
18.08.2018
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
18.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
137,0 (osoby)
Cieľ
137,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Obstaranie vybavenia IKT učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Blatné Remety
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Obstaranie vybavenia jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Blatné Remety
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Obstaranie vybavenia IKT učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Blatné Remety
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie vybavenia jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Blatné Remety
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie vybavenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Blatné Remety
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Obstaranie vybavenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Blatné Remety
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.