Popis projektu

Predmetom zámeru žiadateľa je zvýšenie kapacity existujúcej materskej školy o nových 72 miest (tri nové triedy, každá s kapacitou 24 miest). Cieľ navýšenia kapacity MŠ dosiahne žiadateľ prístavbou a prestavbou existujúcej budovy MŠ. Potreba navýšenia nových kapacít je nevyhnutná z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je nepostačujúca kapacita miest v obci žiadateľa, ktorá nedokáže pokrývať súčasné a stále zvyšujúce sa tempo nárastu žiadostí o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie. Druhým, nie nemej dôležitým dôvodom je, že súčasný stav budovy a vybavenia MŠ je nevyhovujúci z hľadiska priestorového usporiadania ako aj funkčného členenia. Zacielenie projektových aktivít má za cieľ taktiež zvýšiť celkovo zaškolenosť detí predprimárneho vzdelávania. Tento moment je jedným z najdôležitejších, nakoľko vytvára celý pozítívny rad. Pripravuje deti v predškolskom veku na ich ďalší stupeň vzdelávania, napomáha rodinám k socializácii detí,  zvyšuje príjmovú úroveň rodí, nakoľko rodičia detí sa môžu venovať svojmu pracovnému životu. Takto projekt nadväzuje na konceprciu IROP. Z hľadiska technického riešenia a väzieb na merateľné ukazovatele sa realizáciou projektu dosiahne celková zastavaná plocha prístavby, spolu 645,3 m2, pričom úžitková plocha je 552,463 m. Súčasťou navrhovaného cieľa je obstaranie vhodného materiálovo-technického vybavenia nových troch tried a príslušenstva do školskej jedálne a výdajne stravy.

Takto zadefinované ciele napĺňajú záväzok Riadiaceho orgánu IROP pre zvyšovanie počtu detí v MŠ v programovom období 2014-2020 a zvyšovanie zaškolenosti detí v rámci predprimárneho vzdelávania.

Miestom realizácie projektu je obec Veľké Úľany.

Viac
Subjekt
Obec Veľké Úľany
Miesta realizácie
Veľké Úľany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2021 - 01.07.2022
Celková suma
508,124 €
Vlastné zdroje
25,406 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
28.12.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
03.02.2022
Názov
Prístavba a prestavba materskej školy V…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
14.04.2021
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
14.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
14.04.2021
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
14.07.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.10.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
192,0 (osoby)
Cieľ
161,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
05.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.10.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
645,3 (m2)
Cieľ
645,3 (m2)
Naposledy aktualizované
05.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 220019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Stavebné práce k 30.06.2021

FAKTÚRA č. 210039

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Stavebné práce k 30.06.2021

FAKTÚRA č. 210039

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce k 31.08.2021

Faktúra č. 210051

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Stavebné práce k 31.08.2021

Faktúra č. 210051

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce k 31.07.2021

Faktúra č. 210050

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Stavebné práce k 31.07.2021

Faktúra č. 210050

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za september 2021

Faktúra č. 210063

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za september 2021

Faktúra č. 210063

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Stavebné práce za mesiace 10/2021 a 11/2021

Faktúra č. 210076

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Stavebné práce za mesiace 10/2021 a 11/2021

Faktúra č. 210076

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za mesiace 12/2021 a 01/2022

Faktúra č. 220006

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Stavebné práce za mesiace 12/2021 a 01/2022

Faktúra č. 220006

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany - zariadenie kuchyne

FAKTÚRA č. 212000392/1

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany - zariadenie kuchyne

FAKTÚRA č. 212000392/1

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany - nábytok pre MŠ

FAKTÚRA č. 212000392/2

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany - nábytok pre MŠ

FAKTÚRA č. 212000392/2

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany - tovar

Faktúra č. 2205

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany - tovar

Faktúra č. 2205

Vlastník dokladu
Obec Veľké Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
AXA Projekt s.r.o.
IČO
48008931
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.