Popis projektu

Cieľom predkladaného projektového zámeru je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v obci Mojmírovce. Cieľ sa naplní realizáciou aktivít projektu zameraných na obstaranie vybavenia učební. V rámci predkladaného projektového zámeru s názvom „Rekonštrukcia a vybavenie učební ZŠ Mojmírovce“ budú realizované nasledujúce aktivity: jazyková učebňa, knižnica, biologicko-chemická učebňa, fyzikálna učebňa, polytechnická učebňa, IKT učebňa, stavebno-technické úpravy.

Predmetom predkladaného projektu je modernizácia odborných učební, na čo nadväzujú aj merateľné ukazovatele: „P0297 Počet podporených knižníc“; „P0319 Počet podporených učební IKT“; „P0322 Počet podporených učební prírodovedných“; P0320 Počet podporených učební jazykových“; „P0321 Počet podporených učební polytechnických“.

Modernizáciou odborných učební a knižnice sa vytvoria podmienky pre zabezpečenie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrieb trhu práce. Zabezpečením materiálno – technického vybavenia učební sa očakáva zlepšenie výsledkov žiakov v národnom i medzinárodnom meraní dosiahnutých vedomostí. Miestom realizácie projektu je základná škola nachádzajúca sa v obci Mojmírovce, v okrese Nitra, v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Viac
Subjekt
Obec Mojmírovce
Miesta realizácie
Mojmírovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2021 - 01.11.2021
Celková suma
173,932 €
Vlastné zdroje
8,697 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
20.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
07.07.2021
Názov
IKT učebňa
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
20.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
23.06.2021
Názov
Polytechnická učebňa
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
15.07.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
29.09.2021
Názov
Fyzikálna učebňa
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
20.05.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
29.09.2021
Názov
Biologicko-chemická učebňa
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
20.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
29.09.2021
Názov
Knižnica
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
20.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
23.06.2021
Názov
Jazyková učebňa
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
20.05.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
23.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
20.05.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
29.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
365,0 (osoby)
Cieľ
365,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT - IKT učebňa

Faktúra č. 202203326

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - fyzikálna učebňa

Faktúra č. 202203326

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 202203326

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - knižnica

Faktúra č. 202203326

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - jazyková učebňa

Faktúra č. 202203326

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - jazyková učebňa

Faktúra č. 202203326

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

IKT - knižnica

Faktúra č. 202203326

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

IKT - biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 202203326

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

IKT - fyzikálna učebňa

Faktúra č. 202203326

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

IKT - IKT učebňa

Faktúra č. 202203326

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Nábytok - polytechnická učebňa

Faktúra č. 212000114

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 212000114

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 212000114

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Nábytok - polytechnická učebňa

Faktúra č. 212000114

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Knižničný fond

Faktúra č. 2117

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond

Faktúra č. 2117

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Stavebné práce - polytechnická učebňa

Faktúra č. 20210006

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - počítačová učebňa

Faktúra č. 20210006

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - počítačová učebňa

Faktúra č. 20210006

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Stavebné práce - polytechnická učebňa

Faktúra č. 20210006

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Biologicko-chemická učebňa - didaktické pomôcky

Faktúra č. 21FV0499

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Polytechnická učebňa - didaktické pomôcky

Faktúra č. 21FV0499

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Fyzikálna učebňa - didaktické pomôcky

Faktúra č. 21FV0499

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Fyzikálna učebňa - didaktické pomôcky

Faktúra č. 21FV0499

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Biologicko-chemická učebňa - didaktické pomôcky

Faktúra č. 21FV0499

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnická učebňa - didaktické pomôcky

Faktúra č. 21FV0499

Vlastník dokladu
Obec Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
MB TECH BB s.r.o.
IČO
36622524
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Názov
ELLA STAV s.r.o.
IČO
50685988
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.