Obec Mojmírovce

Mojmírovce

Projekty
11

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity materskej školy…

Obec Mojmírovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
470,343 €
Vlastné zdroje
23,517 €
Projekt

Deti dokážu zmeniť svet.

Obec Mojmírovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,773 €
Suma
409,936 €
Vlastné zdroje
20,497 €
Projekt

Podpora budovania základnej technickej infraštruk…

Obec Mojmírovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
274,560 €
Vlastné zdroje
13,728 €
Projekt

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zber…

Obec Mojmírovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
212,022 €
Vlastné zdroje
10,601 €
Projekt

Rekonštrukcia a vybavenie učební ZŠ Mojmírovce

Obec Mojmírovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
173,932 €
Vlastné zdroje
8,697 €
Projekt

Miestne občianske a preventívne služby v obci Moj…

Obec Mojmírovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
162,867 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podporme kultúru v Mojmírovciach

Obec Mojmírovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
118,937 €
Vlastné zdroje
5,947 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v obci Mojmírovce

Obec Mojmírovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov

Obec Mojmírovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,240 €
Vlastné zdroje
1,812 €
Projekt

Internet pre všetkých v obci Mojmírovce

Obec Mojmírovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Projekt

Nízkouhlíková stratégia obce

Obec Mojmírovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Implementácia stratégie CLLD MAS CEDRON - NITRAVA

Miestna akčná skupina CEDRON …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
586,587 €
Vlastné zdroje
29,329 €
Projekt

Deti dokážu zmeniť svet.

Obec Mojmírovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,773 €
Suma
409,936 €
Vlastné zdroje
20,497 €
Projekt

Prevádzkové náklady MAS CEDRON - NITRAVA

Miestna akčná skupina CEDRON …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
507 €
Vyčerpané z projektu
120,891 €
Suma
138,240 €
Vlastné zdroje
6,912 €
Projekt

Prevádzkové náklady MAS CEDRON - NITRAVA

Miestna akčná skupina CEDRON …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
84,520 €
Vlastné zdroje
4,226 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v obci Mojmírovce

Obec Mojmírovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

MAS CEDRON - NITRAVA - Animácie

Miestna akčná skupina CEDRON …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
42,385 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.