Popis projektu

Projekt žiadateľa je zameraný na vytvorenie edukačnej platformy kombinujúcej webový portál a mobilnú aplikáciu, obe s funkčnosťou online vzdelávania a zároveň integrujúcou prvky teleworkingu a networkingu za účelom zvyšovania digitálnych zručností registrovaných užívateľov (cieľová skupina projektu - zdravotne postihnutí) s využitím osvedčených postupov a dobrej praxe.

Subjekt
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
209,268 €
Vlastné zdroje
9,268 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podpora rozvoja digitálnych zručností z…
Typ
I. Rozvoj digitálny…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu
Hodnota
74,0 (počet)
Cieľ
60,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami
Hodnota
67,0 (počet)
Cieľ
60,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DIGI_PLATFORMA_Etapa 4_Časť 2/2

FA_20230017_Platforma_Etapa-4_Cast-2

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

PM-A_Lörinčík_521_08.2023

Sumarizačný hárok 08/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

ODBOR-IT-A_Čiernik_521_08.2023

Sumarizačný hárok 08/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

LEKTOR_Mičková_521_08.2023

Sumarizačný hárok 08/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

PM-A_Lörinčík_521_06.2023

Sumarizačný hárok 06/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

LEKTOR_Mičková_521_06.2023

Sumarizačný hárok 06/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

PM-A_Lörinčík_521_07.2023

Sumarizačný hárok 07/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.09.2023
Názov

ODBOR-IT-A_Čiernik_521_07.2023

Sumarizačný hárok 07/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.09.2023
Názov

LEKTOR_Mičková_521_07.2023

Sumarizačný hárok 07/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.09.2023
Názov

PM-A_Lörinčík_521_10.2023

Sumarizačný hárok 10/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2023
Názov

ODBOR-IT-A_Čiernik_521_10.2023

Sumarizačný hárok 10/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
3,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2023
Názov

LEKTOR_Mičková_521_10.2023

Sumarizačný hárok 10/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2023
Názov

PM-A_Lörinčík_521_09.2023

Sumarizačný hárok 09/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

ODBOR-IT-A_Čiernik_521_09.2023

Sumarizačný hárok 09/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

LEKTOR_Mičková_521_09.2023

Sumarizačný hárok 09/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

PM-B_Čajda_521_11.2023

Sumarizačný hárok 11/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
3,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

LEKTOR_Mičková_521_11.2023

Sumarizačný hárok 11/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

DIGI AKADÉMIA_Kurzy_Časť 1

FA_2023308_Kurzy_Cast-1

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

DIGI AKADÉMIA_Kurzy_Časť 3

FA_2023310_Kurzy_Cast-3

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

DIGI AKADÉMIA_Kurzy_Časť 4

FA_2023311_Kurzy_Cast-4

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

PM-B_Čajda_521_12.2023

Sumarizačný hárok 12/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

ODBOR-IT-B_Petrus_521_12.2023

Sumarizačný hárok 12/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

LEKTOR_Mičková_521_12.2023

Sumarizačný hárok 12/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

DIGI AKADÉMIA_Kurzy_Časť 2

FA_2023309_Kurzy_Cast-2

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Notebook

Faktúra č. 231104

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektor

Faktúra č. 231104

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 231104

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra č. 231104

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Notebook

Faktúra č. 231104

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Projektor

Faktúra č. 231104

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Odborník pre IT senior

Sumarizačný hárok 1/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
11,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok 1/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
4,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lektor

Sumarizačný hárok 1/2023

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Žiadaná suma
2,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa_1

Faktúra č. 20230015 (Etapy 1-2)

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa_2

Faktúra č. 20230015 (Etapy 1-2)

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapy 1-4

Faktúra č. 20230015

Vlastník dokladu
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov IČO
Názov
OBJAVME NÁŠ KRAJ, občianske združenie
IČO
53572106
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.