Popis projektu

Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči, poskytuje základné vzdelanie pre ročníky 1-9, ako aj špeciálne vzdelanie pre žiakov s postihnutím v 3 špeciálnych triedach. V súčasnosti školu navštevuje 184 detí z deviatich obcí – Bacúrov, Budča, Dubové, Hronská Breznica, Hronská Dúbrava, Ostrá Lúka, Tŕnie, Turová, Železná Breznica. Do školy dochádza aj niekoľko detí zo Zvolena.

Výchovno–vzdelávací proces zabezpečuje 22 pedagogických pracovníkov. O chod školy sa stará 5 prevádzkových zamestnancov. 
V poslednom období škola investovala značné množstvo finančných prostriedkov do rekonštrukcie budov školy a exteriérov. Je nevyhnutné, aby škola zabezpečila aj nové materiálne vybavenie odborných tried, moderné učebné pomôcky a IKT tak, aby sa stala konkurencieschopnou a atraktívnou pre všetky deti v regióne.

   Cieľom projektu je zabezpečiť vybavenie odborných učební modernou didakticku technikou, ktorá je na súčasnej štandardenj úrovni obdobných škôl v EU a umožní získanie plnohodnotných vedomostí a praktuckých zručností aj pre deti v predmetnej základne škole.
   Špecifickým cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy. Škola nedisponuje technickými možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. 

   Škola predkladaným projektom usiluje o zvýšenie kapacít odborných učební pre rozvoj praktických zručností svojich absolventov a ich lepšie uplatnenie sa. 

Projekt má masledujúce merateľné ukazovatele:

Počet podporených základných škôl...1

Počet podporených učební polytechnických...1

Počet podporených učební IKT...1

Počet podporených knižníc...1

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl...184

Viac
Subjekt
Obec Budča
Miesta realizácie
Budča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2021 - 01.05.2022
Celková suma
149,004 €
Vlastné zdroje
7,450 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebná oprava a rekonštrukcia učební …
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
13.04.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
30.07.2021
Názov
Zriadenie knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
10.03.2022
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Zriadenie počítačovej učebne na I. stup…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.03.2022
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.03.2022
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
02.08.2021
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
185,0 (osoby)
Cieľ
184,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
01.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT

Faktura eTechology

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižnica

Faktura eTechology

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižnica

Faktura eTechology

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

IKT

Faktura eTechology

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Polytechnika - Didaktika

Faktura Monaster I

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - Nabytok

Faktura Monaster I

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižnica Nabytok

Faktura Monaster I

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnika - Didaktika

Faktura Monaster I

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Knižnica Nabytok

Faktura Monaster I

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

IKT - Nabytok

Faktura Monaster I

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Polytechnika - Náradie

Faktúra Monaster II Dielenské náradia

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnika - Náradie

Faktúra Monaster II Dielenské náradia

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Knižničný fond

Faktúra Regal I Knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond

Faktúra Regal I Knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Polytechnika - Didaktika

Faktúra Regal II Didaktika

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižnica - Didaktika

Faktúra Regal II Didaktika

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polytechnika - Didaktika

Faktúra Regal II Didaktika

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Knižnica - Didaktika

Faktúra Regal II Didaktika

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Pripojenie a revízia

Faktúry Elektrikár

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Projektový manažér - mzda

Sumaizačný a podporné hárky Trokšiarová

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
Obec Budča
Žiadaná suma
1,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Finančný manažér - mzda

Sumarizačný a podporné hárky - Živická

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
Obec Budča
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Manažér pre VO - mzda

Sumarizačný a podporné hárky - Laurošková

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
Obec Budča
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebné úpravy ZŠ Budča

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Budča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov IČO
Názov
Obec Budča
IČO
00319759
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
MD Staving s.r.o.
IČO
44111436
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.