Popis projektu

    Spojená škola Banská Bystrica so svojimi organizačnými zložkami je najstaršia odborná škola na Slovensku, ktorá má nepretržité trvanie. Zabezpečuje prípravu žiakov najmä v učebných a študijných odboroch v profesiách strojárskeho, automobilového a elektrotechnického priemyslu. Je zriadená ako príspevková organizácia, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch ako samostatný právny subjekt. Počas 169 rokov pôsobenia na trhu vzdelávania nikdy nestagnovala a vedenie spolu so zamestnancami hľadali v odbornom a historickom kontexte optimálne formy, metódy a obsahovú náplň jej edukačnej činnosti.
    Predkladaný projekt sa týka škôl automobilovej a elektrotechnickej. V školskom roku 2018/2019 bude Spojenú školu navštevovať 743 žiakov. Škola má v súčasnosti 141 zamestnancov, z toho pedagogických je 85 a nepedagogických je 31 Cieľom projektu je zvýšenie kvalitatívnych parametrov praktického vzdelávania na škole a tým zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium a zvýšiť celkový počet absolventov školy. Orientácia odborných predmetov je jednoznačne zameraná na oblasti automobility a elektrotechniky, čo v súčasnosti je základným predpokladom pre umiestnenie sa absolventov školy na trhu práce.
    Realizácia aktivít projektu je pre ďalší rozvoj školy bezpodmienečne nutná. Umožní plnohodnotné využívanie budov školy pre potreby vzdelávacieho procesu ako aj nárast počtu žiakov. Vďaka zlepšeným priestorovým podmienkam sa vytvorí optimálne prostredia, v ktorom sa aplikovaním inovatívnych vyučovacích prístupov podporí rozvoj kreativity, tvorivosti, flexibility učiteľov a žiakov. Doplnením nových moderných didaktických pomôcok v dielňach a odborných učebniach sa zvýši úroveň profesijných kompetencií žiakov, ktorí získajú lepší prehľad o svojom budúcom rozvoji tak, aby následne dosiahli lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.

Viac
Subjekt
Spojená škola
Miesta realizácie
Vlkanová, Banská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
3,230,371 €
Vlastné zdroje
161,519 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
E. UMR_Zvýšenie ene…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
17.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
03.10.2022
Názov
Rekonštrukcia vnútorných priestorov ško…
Typ
C. UMR_Prístavba, n…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
17.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
24.03.2023
Názov
Modernizácia a stavebné úpravy internátu
Typ
B. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
17.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
09.02.2022
Názov
Modernizácia vybavenia odborných pracov…
Typ
A. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
17.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
21.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
10557,7 (m2)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
1173,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
260,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
1361175,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
10557,7 (m2)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených internátov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktura - Stavba Vlkanová

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktura - Stavba Vlkanová

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Stavba ZVT

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Stavba ZVT

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

DPH SK 2022453873

Kontrolný výkaz DPH 2022 03

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
Spojená škola
Žiadaná suma
47,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

DPH SK 2022453873

Kontrolný výkaz DPH 2022 03

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
Spojená škola
Žiadaná suma
58,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Dočasný veľkoplošný pútač

Faktura Agrafik

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Dočasný veľkoplošný pútač

Faktura Agrafik

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Školský nábytok

Faktúra Monaster Nábytok

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Školský nábytok

Faktúra Monaster Nábytok

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Školský nábytok

Faktúra Monaster Nábytok

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Školský nábytok

Faktúra Monaster Nábytok

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra Stavebný dozor Vlkanová

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra Stavebný dozor ZVT

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Súbor školského nábytku

Faktúra č. 212000399 Monaster s.r.o.

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 2022/04

Kontrolný výkaz DPH 2022 04

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
Spojená škola
Žiadaná suma
158,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Zariadenia a náradie podľa zoznamu

Faktúra Regál Náradie

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Stavebno-technická dokumentácia

Faktúra č. 230011 - Profilaxis Projektant

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
Spojená škola
Žiadaná suma
30,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Výkon stavebného dozoru

Profilaxis Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra Mipe Prístavba

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Predmety publicity

Faktúra Agrafik II

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Predmety publicity

Faktúra Agrafik II

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

DPH za 09 /2023

DPH 2023 - 09

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
Spojená škola
Žiadaná suma
10,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mechatronická učebňa - zoznam položiek

Faktúra Monaster Mechatronika

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mechatronická učebňa - zoznam položiek

Faktúra Monaster Mechatronika

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Položky podľa zoznamu

Faktúra 231107 IKT Regal

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Položky podľa zoznamu

Faktúra 231107 IKT Regal

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT hardwer - zoznam položiek

Faktúra 231107 IKT Regal

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT softwer

Faktúra 231107 IKT Regal

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT hardwer - zoznam položiek

Faktúra 231107 IKT Regal

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

IKT softwer

Faktúra 231107 IKT Regal

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Položky podľa zoznamu

Faktúra CNC Monaster 242000160

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
765,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Stroje CNC - zoznam položiek

Faktúra CNC Monaster 242000160

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
937,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stroje CNC - zoznam položiek

Faktúra CNC Monaster 242000160

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
937,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov IČO
Názov
Spojená škola
IČO
37956108
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Názov
PROFILAXIS found OZ
IČO
37816977
Názov
A grafik spol. s r.o.
IČO
31568149
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.