Popis projektu

Cieľom projektu je: 1. vybudovanie modernej a kvalitnej , 2.- obstaranie vybavenia . Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 6 v Lučenci má od 1. 1. 2000 právnu subjektivitu a od r. 2003 funguje ako ZŠ s MŠ. V súčasnosti má škola 14 tried. Z toho sú na 1. stupni 4 triedy a na 2. stupni 10 tried. Cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom IROP, ktorým je . Taktiež je v súlade so špecifickým cieľom príslušnej Prioritnej osi č. , pre investičnú prioritu a špecifického cieľa , ktorý nadväzuje na zameraný na rozvoj vzdelávania na každom stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. e skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom vybavenia špeciálnych učební a skvalitnenie občianskej vybavenosti v oblasti primárneho vzdelávania.

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl - 275

Počet podporených učební jazykových - 1

Počet podporených učební polytechnických - 1

Počet podporených základných škôl - 1

Viac
Subjekt
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Miesta realizácie
Lučenec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2021 - 01.09.2022
Celková suma
64,481 €
Vlastné zdroje
6,448 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie vybavenia jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
02.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
03.12.2021
Názov
Obstaranie vybavenia polytechnickej uče…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
21.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
16.12.2021
Názov
Stavebno-technické úpravy polytechnicke…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
05.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
275,0 (osoby)
Cieľ
275,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
01.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2153

Faktúra č. 2153

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Faktúra č. 2130

Faktúra č. 2130

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Faktúra č. 212000333/1

Faktúra č. 212000333/1

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Faktúra č. 212000333/1

Faktúra č. 212000333/1

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Faktúra č. 210100190

Faktúra č. 210100190

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Faktúra č. 220100007

Faktúra č. 220100007

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
IB smart s.r.o.
Žiadaná suma
7,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov IČO
Názov
IB smart s.r.o.
IČO
50711342
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Názov
audio services s. r. o.
IČO
36044920
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.