Popis projektu
Subjekt
Obec Brezovica
Miesta realizácie
Brezovica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.04.2021
Celková suma
158,256 €
Vlastné zdroje
7,913 €
Vyčerpané z projektu
55,473 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
IKT učebňa 2
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
29.09.2020
Názov
IKT učebňa 1
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
29.09.2020
Názov
Polytechnická učebňa
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
29.09.2020
Názov
Knižnica
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
22.12.2020
Názov
Jazyková učebňa
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
29.09.2020
Názov
Biologicko/chemická učebňa
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
29.09.2020
Názov
Fyzikálna učebňa
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
17.04.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
29.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
290,0 (osoby)
Cieľ
278,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
23.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra č. 20FV0200

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra č. 20FV0200

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra č. 20FV0200

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra č. 20FV0200

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra č. 20FV0200

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra č. 20FV0200

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra č. 20FV0200

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra č. 20FV0200

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
2,688 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,925 €
Schválené na preplatenie
7,925 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,790 €
Schválené na preplatenie
2,790 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,936 €
Schválené na preplatenie
12,936 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,576 €
Schválené na preplatenie
12,576 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
2,054 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra č. 20200802

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,504 €
Schválené na preplatenie
14,504 €
Realizácia
-
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Knižničný fond

Knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Brezovica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
BDV Trade s.r.o.
IČO
46056262
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.