Popis projektu

Cieľom projektu s názvom „Obstaranie polytechnickej a jazykovej učebne na  Súkromnej základnej škole DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica“ je obstaranie vybavenia polytechnickej a jazykovej učebne.

Súkromnú základnú školu navštevujú žiaci zo sídliska Rozkvet v mete Považská Bystrica,  Rozkvet 2047. Školu navštevujú aj deti z iných školských obvodov. . ZŠ je plnoorganizovaná s celkovým počtom tried 16.

Hlavný cieľ navrhovaného projektu je v súlade s globálnym cieľom IROP, ktorým je .

Cieľ projektu je plne v súlade so špecifickým cieľom  príslušnej Prioritnej osi č. , pre investičnú prioritu a špecifického cieľa , ktorý nadväzuje na zameraný na rozvoj vzdelávania na každom stupni, teda aj pre primárne vzdelávanie. Hlavným cieľom  je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva.

e skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom vybavenia špeciálnych učební a skvalitnenie  občianskej vybavenosti v oblasti primárneho vzdelávania. 

Viac
Subjekt
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.12.2021
Celková suma
57,251 €
Vlastné zdroje
5,725 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie Jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
04.10.2021
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
14.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
279,0 (osoby)
Cieľ
263,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č.2127

Faktúra č.2127

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Faktúra č.212000131/1

Faktúra č.212000131/1

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Faktúra č. 2100000313

Faktúra č. 2100000313

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Faktúra č. 2100000313

Faktúra č. 2100000313

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.