Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je ktorý bude naplnený dvomi špecifickými cieľmi:

 Vybudovanie zberného dvora pre vytvorenie systému triedeného zberu v obci Ludanice o celkovej výmere areálu 12 045 m2.

 Vybavenie priestorov zberného dvora náležitou technikou a strojmi na podporu triedeného zberu – prívesný štiepkovač, hákový nosič kontajnerov.

 predkladaného projektu je aktivita B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologických odpadov a  je „Triedený zber komunálnych odpadov“.

Novovybudovaný zberný dvor a jeho vybavenie výrazne prispeje k efektívnejšiemu nakladaniu s odpadmi v dotknutom území, k zvýšeniu environmentálneho vedomia obyvateľstva, k zvýšeniu kapacity systému triedeného zberu. Zvýšenie podielu zhodnotených odpadov zlepší stav odpadového hospodárstva na dotknutom území.

subjekt územnej samosprávy – Obec Ludanice

10199/14, 10199/15, 10199/17

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu: 319,2747 ton/rok

Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov: 319,2747 ton/rok

Viac
Subjekt
Obec Ludanice
Miesta realizácie
Ludanice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
1,098,686 €
Vlastné zdroje
54,934 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
30.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Hlavná aktivita projektu - Triedený zbe…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
17.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
319,2747 (t/rok)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
319,2747 (t/rok)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stála tabuľa

DLaF 350-23-00608

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Dočasný veľkoplošný pútač

DLaF 350-23-00608

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra č. F23126

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra č. F23193

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra č. F23169

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra č. F23156

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra č. F23277

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra č. F23209

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra č. F23245

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra č. F23340

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
1,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. 202106

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202312002

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202312001

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Prívesný štiepkovač

Faktúra č. 12315794

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 20231105

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Kontajner na odpad – 10 m3

Faktúra č. 12315792

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Kontajner na odpad – 15 m3

Faktúra č. 12315792

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. 2022/03

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202310004

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202310004

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 20231002

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 20231002

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Hákový nosič kontajnerov

Faktúra č. FV20231150

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
158,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hákový nosič kontajnerov

Faktúra č. FV20231150

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
158,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Hákový nosič kontajnerov

Faktúra č. FV20231150

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
29,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202311017

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202311017

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 20231101

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 20231101

Vlastník dokladu
Obec Ludanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov IČO
Názov
HYCA s.r.o.
IČO
35900008
Názov
Marián Šupa
IČO
11906022
Názov
Scholaris, s.r.o.
IČO
46324844
Názov
TOPRECO s.r.o.
IČO
34098674
Názov
FaxCopy a.s.
IČO
35729040
Názov
MIROSLAV PETROVIČ, s.r.o.
IČO
51151898
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.