Popis projektu

Projekt „Inovácie v oblasti prístupnosti elektronických informácií a služieb“  je v súlade s RIS3 – Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.  Inovácia, ktorá bude  dosiahnutá realizáciou projektu a zavedená do produkčnej praxe  sa viaže k hlavnému trendu projektu „Digitálne technológie  a bezpečnosť “ a  vedľajšiemu trendu - Systémové nástroje digitalizácie.  V rámci projektu budeme  realizovať priemyselný výskum v dĺžke trvania 35 mesiacov a 1 mesiac inovačné opatrenia. Predmetom výskumu a vývoja je vývoj softvéru, ktorý umožní automatické rozpoznanie štruktúry dokumentu . Cieľom projektu je vyvinúť  jednotlivé modulov, ktoré spolu vytvoria komplexnú platformu na sprístupňovanie pdf dokumentov  pre všetkých vydavateľov a používateľov  dokumentov, ktoré potrebujú zverejňovať dokumenty vo formáte prístupnom pre ľudí so zrakovým znevýhodnením a tak zabezpečiť týmto ľuďom rovnosť v prístupe k informáciám a zamedziť ich nepriamej diskriminácii.

Inovatívnosť nášho výskumu spočíva  vo vytvorení metodologických postupov a softvéru  na tvorbu digitálnych dokumentov vo formáte pdf, ktoré budú prístupné pre ľudí so zrakovým znevýhodnením a budú spĺňať technické normy: ISO/IEC 40500:2012 (WCAG) a ISO 14289.

Viac
Subjekt
Normex s.r.o.
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2022
Celková suma
628,597 €
Vlastné zdroje
188,579 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
3,0 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
3,0 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_02/2022

Prehľad miezd_02/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_02/2022

Prehľad miezd_02/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_02/2022

Prehľad miezd_02/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_03/2022

Prehľad miezd_03/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_03/2022

Prehľad miezd_03/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_03/2022

Prehľad miezd_03/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_04/2022

Prehľad miezd_04/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_04/2022

Prehľad miezd_04/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_04/2022

Prehľad miezd_04/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_05/2022

Prehľad miezd_05/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_05/2022

Prehľad miezd_05/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_05/2022

Prehľad miezd_05/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_06/2022

Prehľad miezd_06/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_06/2022

Prehľad miezd_06/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_06/2022

Prehľad miezd_06/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_07/2022

Prehľad miezd_07/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_07/2022

Prehľad miezd_07/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

902 Paušálna sadzba

902 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
14,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba

902 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
6,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_03/2020

Sumarizačný hárok_03/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Garant/vedúcivýskumnej činnosti_Mgr. Roman Tóda

Sumarizačný hárok_03/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_01/2020

Sumarizačný hárok_ 02/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Garant/vedúcivýskumnej činnosti_Mgr. Roman Tóda

Sumarizačný hárok_ 02/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_01/2020

Sumarizačný hárok_01/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Garant/vedúcivýskumnej činnosti_Mgr. Roman Tóda

Sumarizačný hárok_01/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

902 Paušálna sadzba

902 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
17,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_11/2020

Sumarizačný hárok_11/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_11/2020

Sumarizačný hárok_11/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_10/2020

Sumarizačný hárok_10/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_10/2020

Sumarizačný hárok_10/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_09/2020

Sumarizačný hárok_09/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_09/2020

Sumarizačný hárok_09/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_08/2020

Sumarizačný hárok_08/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_08/2020

Sumarizačný hárok_08/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_07/2020

Sumarizačný hárok_07/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_07/2020

Sumarizačný hárok_07/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_06/2020

Sumarizačný hárok_06/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_06/2020

Sumarizačný hárok_06/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_05/2020

Sumarizačný hárok_05/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_05/2020

Sumarizačný hárok_05/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_04/2020

Sumarizačný hárok_04/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_04/2020

Sumarizačný hárok_04/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_12/2020

Sumarizačný hárok_12/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_12/2020

Sumarizačný hárok_12/2020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_01/2021

Sumarizačný hárok_01/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_01/2021

Sumarizačný hárok_01/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_02/2021

Sumarizačný hárok_02/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_02/2021

Sumarizačný hárok_02/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_03/2021

Sumarizačný hárok_03/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_03/2021

Sumarizačný hárok_03/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_04/2021

Sumarizačný hárok_04/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_04/2021

Sumarizačný hárok_04/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_05/2021

Sumarizačný hárok_05/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_05/2021

Sumarizačný hárok_05/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_06/2021

Sumarizačný hárok_06/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_06/2021

Sumarizačný hárok_06/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

902 Paušálna sadzba

902 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
15,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_07/2021

Prehľad miezd_07/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_07/2021

Prehľad miezd_07/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_07/2021

Prehľad miezd_07/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_10/2021

Prehľad miezd_10/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_10/2021

Prehľad miezd_10/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_10/2021

Prehľad miezd_10/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_08/2021

Prehľad miezd_08/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_08/2021

Prehľad miezd_08/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_08/2021

Prehľad miezd_08/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_09/2021

Prehľad miezd_09/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_09/2021

Prehľad miezd_09/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_09/2021

Prehľad miezd_09/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_11/2021

Prehľad miezd_11/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_11/2021

Prehľad miezd_11/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_11/2021

Prehľad miezd_11/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_12/2021

Prehľad miezd_12/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_12/2021

Prehľad miezd_12/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_12/2021

Prehľad miezd_12/2021

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_01/2022

Prehľad miezd_01/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_01/2022

Prehľad miezd_01/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_01/2022

Prehľad miezd_01/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

902 Paušálna sadzba

902 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
17,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F20020

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Notebook typ A

Faktúra č. 112206664

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Notebook typ B

Faktúra č. 112206664

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie- projektový manažér

Faktúra č.F20041

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F20089

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F20080

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F20107

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F20065

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F20155

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F20117

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F20138

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F20183

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F20233

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F21286

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F21011

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F21022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F21078

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F21044

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F21228

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.21097

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F21146

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F21183

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F21166

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F22026

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F22051

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F22092

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F22114

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F22141

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F22161

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F20055

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F21117

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č.F21131

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_08/2022

Prehľad miezd_08/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_08/2022

Prehľad miezd_08/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_09/2022

Prehľad miezd_09/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_09/2022

Prehľad miezd_09/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_10/2022

Prehľad miezd_10/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_10/2022

Prehľad miezd_10/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
7,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_10/2022

Prehľad miezd_10/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_11/2022

Prehľad miezd_11/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti_11/2022

Prehľad miezd_11/2022

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

902 -Paušálna sadzba

902 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Normex s.r.o.
Žiadaná suma
8,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č. F22181

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č. F22198

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č. F22222

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č. F22248

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Riadenie aktivity, externé riadenie-projektový manažér

Faktúra č. F22292

Vlastník dokladu
Normex s.r.o.
Dodávateľ
Scholaris, s.r.o.
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov IČO
Názov
Normex s.r.o.
IČO
36525162
Názov
Scholaris, s.r.o.
IČO
46324844
Názov
Henrich Sonnenschein - ITSK
IČO
37212931
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.