Popis projektu

Cieľom projektu s názvom „Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce“ je zabezpečiť  400 l záhradné kompostéry pre domácnosti v meste Zlaté Moravce v počte 2042 kusov. Zabezpečením kompostérov znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu. Ďalším čiastkovým cieľom je znižovať náklady na zvoz biologicky rozložiteľného odpadu pre obyvateľov mesta a zlepšiť podmienky spôsobu nakladania s odpadom. Realizáciou projektu sa zabezpečí predchádzanie vzniku miest s nelegálne umiestneným odpadom.

Hlavnou aktivitou projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“, čím ponúkneme možnosť ako premeniť odpad na kompost, ktorý bude ďalej využiteľný obyvateľmi mesta. Projektom vytvoríme komplexný systém zberu a zhodnocovania BRKO. Miestom realizácie projektu je územie mesta Zlaté Moravce. Prostredníctvom záhradných kompostérov ponúkneme obyvateľom jedinečnú možnosť, ako využiť odpad zo svojich záhrad a z domácností a premeniť ho na kvalitný kompost. Mesto v súčasnej dobe nemá doriešený zber BRKO a jeho následné využitie. Túto situáciu by sme vyriešili realizovaním projektu tzn. obstaraním 2042 kusov záhradných kompostérov s kapacitou 400 litrov pre domácnosti, ktoré ich budú využívať.

Merateľné ukazovatele projektu :

  1. Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov (P0708)       816,8 m3
  2. Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu  (P0558)                         2 042  

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2018 - 01.03.2019
Celková suma
164,789 €
Vlastné zdroje
8,239 €
Vyčerpané z projektu
160,991 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Predchádzanie vzniku biologicky rozloži…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
14.11.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
18.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
776,0 (m3)
Cieľ
816,8 (m3)
Naposledy aktualizované
19.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
1940,0 (počet)
Cieľ
2042,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kompostér HORTO 400

Faktúra č. F18022

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,083 €
Schválené na preplatenie
16,083 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Kompostér HORTO400

Faktúra č. F18027

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,908 €
Schválené na preplatenie
144,908 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Kompostér HORTO 400 - dopravné

Faktúra č. F18027

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov IČO
Názov
ba kieho, s.r.o.
IČO
36048101
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.