Popis projektu

Mesto Zlaté Moravce sa nachádza v Nitrianskom kraji. V súčasnosti má 12 843 obyvateľov, z ktorých je 860 príslušníkov MRK. Cieľom projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté Moravce III“ je zvýšiť zamestnanosť  a zriadiť miestnu poriadkovú službu. V rámci hlavnej aktivity  zamestnaváme 4 členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), prostredníctvom ktorých zabezpečíme poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb v súčinnosti s Policajným zborom SR a mestskou políciou.Realizáciou projektu podporíme procesy smerujúce k sociálnemu a ekonomickému začleňovaniu rómskych komunít k ich nediskriminácii a zmene postoja našich obyvateľov voči rómskej menšine. Projekt je v súlade s princípmi desegregácie, degetonizácie a destigmácie.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:


P0886 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby – počet 2
 
Nákup tovarov a služieb, ktoré budú súčasťou paušálnej platby bude uskutočnený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.03.2023
Celková suma
67,531 €
Vlastné zdroje
3,377 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie individualizovanej podpory…
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky MOPS 05/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS 06/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS 07/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS 08/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS za 09/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS za 10/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS 03/2022

Sumarizačná hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS 01/2022

Sumarizačná hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS 02/2022

Sumarizačná hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS 04/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS za 11/2022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS za 01/2023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS za 02/2023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS za 03/2023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
3,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
Mesto Zlaté Moravce
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Zlaté Moravce
IČO
00308676
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.