Popis projektu

  1. Obec H.Tesáre založená v roku 1279, počet obyvateľov 920, z ktorých približne 320 sú príslušníci MRK.
  2. Hlavný cieľ projektu: sociálno- ekonomická integrácia marginalizovaných komunít Rómov (MRK), zvýšenie ich finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti.
  3. Cieľ projektu: zabezpečiť poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom činností MOPS v súčinnosti sTSP a PZ SR čím sa zároveň zvýši zamestnateľnosť ľudí žijúcich v prostredí MRK.

MOPS v obci H. Tesáre bude mať 4 členov . Realizácia projektu je naplánovaná na 24 mesiacov  od 1.1.2019 do 31.12.2020.  Členovia MOPS budú zamestnaní obcou na dobu určitú, na plný/ alebo polovičný úväzok.

Členovia MOPS budú vykonávať nasledovné aktivity: spolupracovať pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku, dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú́ činnosť̌ a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovať danú skutočnosť̌  príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská, atď.), monitorovať a zabezpečovať bezpečnosť detí hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,  monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok, členovia MOPS budú účastní a nápomocní po predchádzajúcom súhlase starostu obce pri zabezpečovaní́ a organizácii kultúrnych a športových podujatí, monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom, budú nápomocní hliadke PZ SR, ako aj dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.

- obyvatelia a príslušníci MRK a zamestnanci/zamestnankyne samosprávy pracujúci s MRK

obec H. Tesáre

Viac
Subjekt
Obec Hontianske Tesáre
Miesta realizácie
Hontianske Tesáre
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.05.2021
Celková suma
98,147 €
Vlastné zdroje
4,907 €
Vyčerpané z projektu
29,700 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

paušálne výdavky 6/2019

06/2019A

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok 6/2019

Sumarizačný hárok 6/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

paušálne výdavky 7/2019

paušálne výdavky 7/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

sumarizačný hárok 9/2019

sumarizačný hárok 9/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

sumarizačný hárok 8/2019

sumarizačný hárok 8/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Sumarizačný hárok 7/2019

Sumarizačný hárok 7/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

paušálne výdavky 9/2019

paušálne výdavky 9/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 8/2019

paušálne výdavky 8/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 10/2019

paučálne výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

sumarizačný hárok 10/2019

sumarizačný hárok 10/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

paušálne výdavky 12/2019

paušálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

sumarizačný hárok 12/2019

sumarizačný hárok 12/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

sumarizačný hárok 11/2019

sumarizačný hárok 11/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

paušálne výdavky 1/2020

paušálne výdavky 1/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
626 €
Realizácia
06.02.2020
Názov

sumarizačný hárok 1/2020

sumarizačný hárok 1/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
1,565 €
Realizácia
06.02.2020
Názov

paušálne výdavky 11/2019

paušálne výdavky 11/2019

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
18.02.2020
Názov

sumarizačný hárok 2/2020

sumarizačný hárok 2/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

sumarizačný hárok 3/2020

sumarizačný hárok 3/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

sumarizačný hárok 4/2020

sumarizačný hárok 4/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

paušálne náklady 2/2020

paušálne náklady 2/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

paušálne náklady 3/2020

poušálne náklady 3/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

paušálne náklady 4/2020

paušálne náklady 4/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

paušálne náklady 9/2020

paušálne náklady 9/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

paušálne náklady 8/2020

paušálne náklady 8/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

paušálne náklady 7/2020

paušálne náklady 7/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

paušálne náklady 6/2020

paušálne náklady 6/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

paušálne náklady 5/2020

paušálne náklady 5/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

sumarizačný hárok 9/2020

sumarizačný hárok 9/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

suamrizačný hárok 6/2020

sumarizačný hárok 6/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

sumarizačný hárok 5/2020

sumarizačný hárok 5/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

sumarizačný hárok 8/2020

sumarizačný hárok 8/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

sumarizačný hárok 7/2020

sumarizačný hárok 7/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

sumarizačný hárok 10/2020

sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

paušálne náklady 10/2020

paušálne náklady 10/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

paušálne náklady 3/2021

paušálne náklady 3/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

paušálne náklady 2/2021

paušálne náklady 2/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

paušálne náklady 1/2021

paušálne náklady 1/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

paušálne náklady 12/2020

paušálne náklady 12/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

paušálne náklady 11/2020

paušálne náklady 11/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

sumarizačný hárok 3/2021

sumarizačný hárok 3/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

sumarizačný hárok 2/2021

sumarizačný hárok 2/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

sumarizačný hárok 1/2021

sumarizačný hárok 1/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

sumarizačný hárok 12/2020

sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

sumarizačný hárok 11/2020

sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

paušálne výdavky 5/2021

paušálne výdavky 5/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

paušálne výdavky 4/2021

paušálne výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

sumarizačný hárok 5/2021

sumarizačný hárok 5/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

sumarizačný hárok 4/2021

sumarizačný hárok 4/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov IČO
Názov
Obec Hontianske Tesáre
IČO
00319937
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.