Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je dosiahnúť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít predovšetkým Rómov čo dosiahneme prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do miestnej občianskej poriadkovej služby. Cieľom projektu je začleniť početnú rómsku komunitu, ktorá v meste Prešov predstavuje približne 4,2 % všetkých obyvateľov do diania v meste, tak aby sústavne nedochádzalo k prehlbovaniu sociálnych rozdielov,nárastu priestupkov a strate pracovných návykov vo vzťahu k životnému prostrediu. Cieľom projektu je zlepšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a ich zapojenie do verejného života ich vlastným podielom. Primárnou cieľovou skupinou projektu je rómska komunita v meste, avšak úžitok z realizácie daného projektu budú mať aj ostatní obyvatelia. Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie MOPS a následdné školenie jej členov, tak aby sme zlepšili sociálne zapojenie MRK do bežného života. Prostredníctvom školení si členovia MOPS zvýšia kvalifikáciu v oblastiach trestného práva a trestného poriadku, cestnej premávky, priestupkoch a školenie zamerané na tímovú prácu a komunikáciu im napomôže v praxi pri riešení konkrétnych problémov v teréne. Realizácia projektu by mala zlepšiť ochranu verejného poriadku, ochranu súkromného aj verejného majetku, ako aj životného prostredia. Vplyv práce členov MOPS by mal predchádzať vzniku konfliktov a prevencii protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite. Medzi členov MOPS budú zapojení 8 členovia z MRK, čo napomôže vzájomnej integrácii členov MOPS a v konečnom dôsledku prispeje k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.08.2021
Celková suma
198,142 €
Vlastné zdroje
9,907 €
Vyčerpané z projektu
29,473 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
8,0 (osoby)
Cieľ
8,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
8,0 (osoby)
Cieľ
8,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba

Paušál 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok pre MOPS 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
5,614 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Paušál 10/2019

Paušál 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok pre MOPS 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
5,615 €
Schválené na preplatenie
5,614 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok pre MOPS 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
4,912 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Paušál 11/2019

Paušál 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
1,965 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok pre MOPS 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
4,912 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Paušál 12/2019

Paušál 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
1,965 €
Realizácia
-
Názov

Paušál 1/2020

Paušál 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Mzdový výdavky 1/2020

Sumarizačný hárok pre MOPS 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Mzdové výždavky 2/2020

Sumarizačný hárok pre MOPS 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
5,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

mzdové výdavky 3/2020

Sumarizačný hárok pre MOPS 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Paušál 3/2020

Paušál 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 2/2020

Paušál 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 4/2020

Paušál 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 4/2020

Sumarizačný hárok pre MOPS 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Paušál 5/2020

Paušál 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 5/2020

Sumarizačný hárok pre MOPS 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Paušál 8/2020

Paušál 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2020

Sumarizačný hárok pre MOPS 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Paušál 7/2020

Paušál 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok pre MOPS 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Paušál 12/2020

Paušál 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

Sumarizačný hárok pre MOPS 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Paušál 11/2020

Paušál 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2020

Sumarizačný hárok pre MOPS 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Paušál 10/2020

Paušál 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2020

Sumarizačný hárok pre MOPS 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Paušál 9/2020

Paušál 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 9/2020

Sumarizačný hárok pre MOPS 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Paušál 3/2021

Paušál 3/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 3/2021

Sumarizačný hárok pre MOPS 3/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Paušál 2/2021

Paušál 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 2/2021

Sumarizačný hárok pre MOPS 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Paušál 1/2021

Paušál 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 1/2021

Sumarizačný hárok pre MOPS 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Paušál 6/2020

Paušál 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 6/2020

Sumarizačný hárok pre MOPS 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2021

Sumarizačný hárok pre MOPS 4/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál MOPS 4/2021

Paušál MOPS 4/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021

Sumarizačný hárok pre MOPS 5/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál MOPS 6/2021

Paušál MOPS 6/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál MOPS 5/2021

Paušál MOPS 5/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 6/2021

Sumarizačný hárok pre MOPS 6/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2021

Sumarizačný hárok MOPS 8/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál MOPS 7/2021

Paušál MOPS 07/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2021

Sumarizačný hárok pre MOPS 7/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 8/2021

Paušál MOPS 8/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.