Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre integráciu rómskych obyvateľov do pracovného procesu v meste Dobšiná a to prostredníctvom rozšírenia občianských poriadkových služieb v m este, čo taktiež  prispeje k zvýšeniu úrovne verejného poriadku v meste. Okrem získavania pracovných návykov, budú mať rómovia možnosť zaradiť sa plnohodnotne do spoločnosti, bez toho aby vznikal dojem, že sa nevedia prispôsobiť pracujúcim obyvateľom mesta. Pracovnou náplňou občianskych poriadkových služieb  je predovšetkým preventívno- výchovnej činnosť napr. v čase vyplácania dávok, poriadok pred školou ráno počas nástupu detí do školy, počas veľkých prestávok v škole a po skončení vyučovania. Na starosti budú mať aj kontrolu lokalít s neprispôsobivým obyvateľstvom, zamedzovanie záškoláctva maloletých a mladistvých a asistenciu pri plnení úloh mestskej polície v meste Dobšiná. Občianské poriadkové služby budú príkladom pre marginalizovanú skupinu rómov a prispejú k zvýšeniu záujmu tejto znevýhodňovanej komunity o hľadanie práce.

Viac
Subjekt
Mesto Dobšiná
Miesta realizácie
Dobšiná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2021
Celková suma
221,447 €
Vlastné zdroje
11,072 €
Vyčerpané z projektu
57,964 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
10,0 (osoby)
Cieľ
10,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
10,0 (osoby)
Cieľ
10,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.04.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 7,8/2019

Sumarizačný hárok 7,8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
13,333 €
Schválené na preplatenie
13,333 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky 7,8/2019

Paušálne výdavky 7,8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
5,333 €
Schválené na preplatenie
5,333 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 9,10/2019

Paušálne výdavky 9,10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
5,614 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 9,10/2019

Sumarizačný hárok 9,10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
14,035 €
Schválené na preplatenie
14,035 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 11,12/2019

Paušálne výdavky 11,12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
5,614 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 11,12/2019

Sumarizačný hárok 11,12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
14,035 €
Schválené na preplatenie
14,035 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 1,2/2020

Sumarizačný hárok 1,2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
15,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 1,2/2020

Paušálne výdavky 1,2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 3,4/2020

Sumarizačný hárok 3,4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
15,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 3,4/2020

Paušálne výdavky 3,4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 5,6/2020

Paušálne výdavky 5,6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 5,6/2020

Sumarizačný hárok 5,6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
15,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 7,8/2020

Paušálne výdavky 7,8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 7,8/2020

Sumarizačný hárok 7,8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
15,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 9,10/2020

Paušálne výdavky 9,10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 9,10/2020

Sumarizačný hárok 9,10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
15,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 11,12/2020

Paušálne výdavky 11,12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 11,12/2020

Sumarizačný hárok 11,12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
15,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 3/2021

Paušálne výdavky 3/2021

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
2,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 3/2021

Sumarizačný hárok 3/2021

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 1,2/2021

Paušálne výdavky 1,2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
6,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 1,2/2021

Sumarizačný hárok 1,2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
15,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Dobšiná
IČO
00328197
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.