Popis projektu

, je podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK, zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK, v obci Družstevná pri Hornáde.

K problémom, na ktoré sa obec rozhodla zamerať, patria krádeže, výtržníctvo, vandalizmus, poškodzovanie majetku, ohrozovanie bezpečnosti cestnej premávky, čistota verejných priestranstiev, budovanie nelegálnych stavieb a zakladanie čiernych skládok, nepriaznivý stav obydlí príslušníkov marginalizovaných komunít, vypaľovanie trávnatých porastov, problémy s udržiavaním bezpečnosti v priestoroch pošty pri vyplácaní sociálnych dávok, užívanie návykových látok a nárast závislostí u  mladistvých a detí, možné riziko nákazy (výskyt veľkého množstva túlavých psov mačiek a hlodavcov) a ďalšie iné s tým spojené problémy. 

V  roku 2017 sa obec stala úspešným žiadateľom o dotáciu k projektu, zameranému na miestnu občiansku poriadkovú službu. Na základe úspešnosti predchádzajúceho projektu, môžeme potvrdiť účelnosť zriadenia  MOPS v obci Družstevná pri Hornáde. Projekt je mimoriadne úspešný, čoho dôkazom je výrazná eliminácia uvedených problematických javov v obci. Avšak, napriek úspechu občianskych hliadok, mnohé z veľkých problémov pretrvávajú aj naďalej a ich odstránenie predstavuje dlhodobý proces. Je v záujem samosprávy obce, zabezpečiť dlhodobé fungovanie miestnej občianskej poriadkovej služby aj po skončení tohto projektu a naplniť tak , ktorým je riešenie vyššie spomenutých konkrétnych problémov obce Družstevná pri Hornáde. 

Obec plánuje prijať 6 zamestnancov, ktorí budú poskytovať asistenčné služby. V rámci tohto , bude mať obec 3 zamestnancov z MRK.

  sú tvorené:

  • príslušníkmi a obyvateľmi marginalizovaných komunít, s dôrazom na MRK
  • zamestnancami štátnej správy a samosprávy pracujúcimi s marginalizovanými komunitami, predovšetkým s MRK

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2021
Celková suma
130,587 €
Vlastné zdroje
6,529 €
Vyčerpané z projektu
48,517 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Pokračovanie miestnej občianskej poriad…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
6,0 (osoby)
Cieľ
6,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
3,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občians ́ka poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
1,878 €
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna očianská poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
1,878 €
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumariyačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1-6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Paušálne výdavky

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Paušálne výdavky

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1-6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1-6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
5,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
5,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Člen MOPS 1 - 6 miestna občianska poriadková služba

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Družstevná pri Hornáde
IČO
00324116
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.