Popis projektu

Zámer predloženého projektu, ktorý bude realizovaný v marginalizovanej obci južnej časti Stredného Slovenska, vychádza z investičnej priority 5.1 Projektvychádza zo špecifických cieľov a opatrení „Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020“. Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť,zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.Hlavným cieľom predloženého projektu je využitie nástroja miestnej občianskej poriadkovej služby „MOPS“ v obci na posilnenie miestneho aktivizmu, na podporukomunitného rozvoja, na zníženie páchania protispoločenských konaní, na udržiavaní verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorýchžijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. Obec patrí k najmenej rozvinutým okresom Slovenska vyžadujúcich si vysoké vstupy v podobe investícií vsociálnej oblasti.Hlavnou projektovou aktivitou je: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK - projekt naplnímerateľné ukazovatele počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby 4 a počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby 4.Špecifické ciele realizácie projektu sú zamerané na zlepšenie životných podmienok miestnych obyvateľov prostredníctvom komunitnej práce štyroch pracovníkov– dvoch hliadok MOPS v obci Veľké Dravce: výchova a vzdelávanie miestneho obyvateľstva, zvýšenie zamestnanosti miestneho obyvateľstva, posilnenie primárneja sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej (nielen trestnej) činnosti, aktivitami ich členov v oblasti budovania a ochrany spoločenskýchpriestorov, ako aj zvýšením zodpovednosti za životné prostredie a krajinu v blízkosti MRK, skvalitňovanie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvomobce, udržiavaním verejného poriadku realizovanými aktivitami a praktickými činnosťami MRK v obci, posilnenie zodpovedností za občiansky poriadok, zníženie páchaniasociálno-patologických javov nielen v rizikových skupinách, spolunažívanie formou zriadenia a výkonu miestna občianska poriadková služba - zapojením členov MRK.

Viac
Subjekt
Obec Veľké Dravce
Miesta realizácie
Veľké Dravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2021
Celková suma
98,108 €
Vlastné zdroje
4,905 €
Vyčerpané z projektu
32,345 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexnéhoposkytovania miestne…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ostatné výdavky

Paušálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 01/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Paušálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 02/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Paušálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 4/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 5/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 6/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Paušálne výdavky 07/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
3,131 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 08/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
3,131 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 09/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Paušálne výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 10/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 11/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdvky

Paušálne výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 12/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 13/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 13/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 14/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 14/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 15/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 15/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Paušálne výdavky 16/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 16/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 17/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 17/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Paušálne výdavky 18/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 18/2020

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 01/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 02/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 03/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 03/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 04/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

sumarizačný hárok 04/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
2,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 05/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 05/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 06/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 06/2021

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Veľké Dravce
IČO
00316512
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.