Popis projektu

Projekt Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v meste Sečovce bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia.

je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Táto je v súlade so špecifickým cieľom OP ĽZ, ktorým je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

: posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. MOPS sa bude aktívne podieľať na riešení problémov v rómskej komunite a bude spolupracovať so štátnymi a mestskými policajnými zložkami. Pomoc im v rámci mesta poskytnú napríklad aj terénni sociálni pracovníci ako aj sociálne oddelenie mesta. Členovia MOPS budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou.

:

- príslušníkov a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít

- zamestnancov samosprávy pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami v obci.

:

- počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby -

- počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby -

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2021
Celková suma
294,440 €
Vlastné zdroje
14,722 €
Vyčerpané z projektu
67,788 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
12,0 (osoby)
Cieľ
12,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
11,0 (osoby)
Cieľ
10,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
7,719 €
Schválené na preplatenie
7,719 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,088 €
Schválené na preplatenie
3,088 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
8,421 €
Schválené na preplatenie
8,421 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,368 €
Schválené na preplatenie
3,368 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
8,421 €
Schválené na preplatenie
8,421 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,368 €
Schválené na preplatenie
3,368 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
8,421 €
Schválené na preplatenie
8,421 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,368 €
Schválené na preplatenie
3,368 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 11,12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
6,175 €
Schválené na preplatenie
6,175 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 11,12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
15,438 €
Schválené na preplatenie
15,438 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
2,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
7,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
8,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
8,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
7,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
7,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
2,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
7,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2020

Sumarizačný hárok k ŠSJN 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
8,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
8,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
8,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Ostatné výdavky

Paušálne výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
7,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 3/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 3/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 4/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 5/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
4,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k ŠSJN 5/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
10,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 6/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
9,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 6/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Sečovce
IČO
00331899
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.