Popis projektu

Zámerom projektu je zabezpečiť poskytovanie sociálnych asistenčných služieb prostredníctvom činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Vzhľadom na početné zastúpenie občanov z MRK v počte 748 vytvoríme v rámci predkladaného projektu 6 člennú miestnu občiansku poriadkovú službu s pôsobnosťou na území obce Vojčice.  K problémom obce patrí stúpajúca kriminalita, veľký počet priestupkov a inej protispoločenskej činnosti. Prostredníctvom realizácie činností MOPS chceme podporiť integráciu MRK do spoločnosti majoritného obyvateľstva. Chceme prispieť k prevencii v súvislosti s páchaním protispoločenskej a protiprávnej činnosti v lokalitách s obyvateľmi MRK, s dôrazom na rizikové skupiny. Udržiavaním verejného poriadku a zvýšením bezpečností miestnych obyvateľov dosiahneme zlepšenie ich životných podmienok v obci. Občianske hliadky pomôžu riešiť sociálno-patologické javy v našej obci vo všeobecnosti. Podstatným pozitívom zriadenia hliadok je podpora zamestnanosti obyvateľov MRK.

Podporiť systematické poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb v obciach s marginalizovanými komunitami, predovšetkým z MRK a zvýšiť zamestnateľnosť a zamestnanosť príslušníkov marginalizovaných komunít, s dôrazom na rómsku komunitu v obci Vojčice. Špecifickými cieľmi projektu sú: 

1. Zvýšiť zamestnateľnosť a zamestnanosť obyvateľov MRK.

2. Podporiť integráciu MRK do spoločnosti majoritného obyvateľstva prostredníctvom realizácie činnosti "MOPS".
3. Zlepšiť životné podmienky obyvateľov obce.
4. Zabezpečiť verejný poriadok a zvýšiť bezpečnosť občanov.

V rámci daného projektu sa bude realizovať hlavná aktivita - "Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK".

Priama cieľová skupina:

1. príslušníkmi a obyvateľmi marginalizovaných komunít, s dôrazom na MRK (748 osôb),

2. zamestnancami štátnej správy a samosprávy pracujúcimi s marginalizovanými komunitami, predovšetkým s MRK.

Nepriame cieľové skupiny:

1. ostatní obyvatelia obce (1411 osôb),

2. návštevníkmi obce,

3. príbuzní obyvateľov obce a pod..

03/2019 - 02/2021

Doba trvania: 24 mesiacov

obec Vojčice

  • P0885 - Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 6
  • P0886 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 3

Viac
Subjekt
Obec Vojčice
Miesta realizácie
Vojčice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.05.2021
Celková suma
148,144 €
Vlastné zdroje
7,407 €
Vyčerpané z projektu
66,579 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
6,0 (osoby)
Cieľ
6,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
3,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Paušálne výdavky 6/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
1,403 €
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Sumarizačný hárok 6/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
3,509 €
Realizácia
03.07.2019
Názov

Paušálne výdavky 7/2019

Paušálne výdavky 7/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Sumarizačný hárok za 7/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Sumarizačný hárok 8/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 8/2019

Paušálne výdavky 8/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 9/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Sumarizačný hárok 9/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Sumarizačný hárok 10/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Sumarizačný hárok 11/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky za 11/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Sumarizačný hárok 12/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
4,210 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 12/2019

Paušálne výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 1/2020

Paušálne výdavky 1/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
1,878 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 1/2020

Sumarizačný hárok 1/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 2/2020

Paušálne výdavky 2/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
1,878 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 2/2020

Sumarizačný hárok 2/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
-
Názov

Paušálny výdavky

Paušálne výdavky 3/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
1,878 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 3/2020

Sumarizačný hárok 3/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 5/2020

Paušálne výdavky 5/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky 5/2020

Sumarizačný hárok 5/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky 6/2020

Sumarizačný hárok 6/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 6/2020

Paušálne výdavky 6/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 7/2020

Paušálne výdavky 7/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky 7/2020

Sumarizačný hárok 7/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Sumarizačný hárok 8/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 8/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 9/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 9/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky 9/2020

Sumarizačný hárok 9/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky 9/2020

Sumarizačný hárok 9/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky 10/2020

Jednotkové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
3,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 10/2020

Paušálne výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Jednotkové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Jednotkové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Jednotkové výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
5,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 1/2021

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky za 2/2021

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Jednotkové výdavky 2/2021

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
5,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky za 3/2021

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Jednotkové výdavky za 3/2021

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
5,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 4/2021

Paušálne výdavky 4/2021

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky za 4/2021

Jednotkové výdavky za 4/2021

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
5,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky za 5/2021

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednotkové výdavky

Jednotkové výdavky

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 4/2020

Sumarizačný hárok 4/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 4/2020

Paušálne výdavky 4/2020

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
Obec Vojčice
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
1,878 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Vojčice
IČO
00332135
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.