Popis projektu

„Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Michaľany“ je podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom služieb miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Šarišské Michaľany. Projekt poskytne zamestnanie po dobu 2 rokov (24 mesiacov). sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít a zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami v obci Šarišské Michaľany. má byť zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK a zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK a zároveň zníženie páchania protispoločenského konania, udržanie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku, podpora zmien v prostredí MRK, zlepšenie rizikového správania, ochrana vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, a tým zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajúcej zo sociálneho vylúčenia. P0885 – Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: a P0886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby:

Viac
Subjekt
Obec Šarišské Michaľany
Miesta realizácie
Šarišské Michaľany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.05.2021
Celková suma
98,763 €
Vlastné zdroje
4,938 €
Vyčerpané z projektu
35,292 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 06/2019

Sumarizačný hárok 06/2019

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,105 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
842 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2019

Sumarizačný hárok 07/2019

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2019

Sumarizačný hárok 08/2019

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2019

Sumarizačný hárok 09/2019

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 10/2019

Sumarizačný hárok 10/2019

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,807 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 11-12/2019

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 01/2020

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
3,131 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11-12/2019

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
5,614 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 02/2020

Sumarizačný hárok 02/2020

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
3,131 €
Realizácia
05.03.2020
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 03 - 04/2020

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 03 - 04/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 05 - 08/2020

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
5,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05 - 08/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
12,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 09/2020

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 05 - 08/2020

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
5,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05 - 08/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
12,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 10 - 12/2020

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10 - 12/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 01 - 03/2021

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
4,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01 - 03/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
10,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 04/2021

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Paušálne výdavky 05/2021

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
2,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov IČO
Názov
Obec Šarišské Michaľany
IČO
00327808
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.