Popis projektu

Dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt detí, obnova a celková estetizácia školského zariadenia.

je .

1. Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií s inštaláciou rekuperačných jednotiek 2. Úprava vykurovacieho systému, 3. Príprava teplej vody, 4. Modernizácia vnútorného osvetlenia a elektroinštalácia, 5. Fotovoltaické panely.

 mesto Sabinov, k.ú. Sabinov, parcelné číslo 837, LV č. 2214

 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE (9,9900 MWh/rok), odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (32,6584 t ekviv. CO2), Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek ( 1 934,420 m2), Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti (91,2552 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti (250,2097 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách (158 954,5110 kWh/rok), Zníženie potreby energie vo verejných budovách (230 339,4232 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx ( 26,7214 kg/rok), Zníženie produkcie emisií PM10 (2,1398 kg/rok), Zníženie produkcie emisií SO2 (5,4848 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (183 487,4596  kWh/rok), Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (0,0100 MW), Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (0,0100 MWe).

Viac
Subjekt
Mesto Sabinov
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.04.2023
Celková suma
464,686 €
Vlastné zdroje
23,234 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
3,528 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
04.04.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
17.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,01 (MWe)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,01 (MW)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
32,6584 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,99 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1934,42 (m2)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
91,2552 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
250,2097 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
158954,511 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
230339,4232 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
26,7214 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,1398 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,4848 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
183487,4596 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA 20220025

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA 20220025

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Stavebné práce

FA 20220041

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Stavebné práce

FA 20220041

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Stavebné práce

FA 20220041

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA 20220029

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Stavebné práce

FA 20220029

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Stavebné práce

FA 20220029

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA 20220046

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA 20220046

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

Stavebné práce

FA 20220062

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Stavebné práce

FA 20220062

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA 2022085

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA 2022085

Vlastník dokladu
Mesto Sabinov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Sabinov

Suma celkom
3,528 €
Vrátená suma
3,528 €
Suma na vymáhanie
3,528 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Eko Svip s.r.o.
IČO
36449717
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.