Mesto Trenčín

Trenčín

IČO
00312037
DIČ
2021079995
IČ DPH
SK2021079995
Vznik subjektu
1. júl 1973 0:00
Tržby
+13%
Počet žiadostí
44
Projekty
37
Úspešnosť žiadostí
84%
Celková suma
19,003,080 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,998,189 €
Vlastné zdroje
399,909 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,369,164 €
Vlastné zdroje
68,458 €
Projekt

Obnova Materskej školy, Šafárikova11, Trenčín

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,035,613 €
Suma
1,058,694 €
Vlastné zdroje
52,935 €
Projekt

Obnova MŠ Kubranská 20, 911 01 Kubrá – Trenčín

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
672,068 €
Suma
786,663 €
Vlastné zdroje
39,333 €
Projekt

Obnova materskej školy Opatovská 654/39 Trenčín 9…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
763,944 €
Suma
782,807 €
Vlastné zdroje
39,140 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átri…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
771,514 €
Vlastné zdroje
38,576 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
694,950 €
Suma
713,849 €
Vlastné zdroje
35,692 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
516,868 €
Vlastné zdroje
25,843 €
Projekt

Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariad…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
470,000 €
Vlastné zdroje
23,500 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajsk…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
309,760 €
Suma
455,585 €
Vlastné zdroje
22,779 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
442,977 €
Vlastné zdroje
22,149 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
441,659 €
Vlastné zdroje
22,083 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové st…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
423,018 €
Vlastné zdroje
21,151 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Št…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
370,669 €
Suma
379,685 €
Vlastné zdroje
18,984 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
234,386 €
Vlastné zdroje
11,719 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
199,265 €
Suma
205,781 €
Vlastné zdroje
10,289 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
200,905 €
Vlastné zdroje
10,045 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,800 €
Vlastné zdroje
9,340 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku ÚSPECH, …

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
162,325 €
Vlastné zdroje
8,116 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,381 €
Vlastné zdroje
8,069 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
159,988 €
Vlastné zdroje
7,999 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
112,470 €
Vlastné zdroje
5,623 €
Projekt

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatick…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,820 €
Suma
110,027 €
Vlastné zdroje
5,501 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
94,153 €
Suma
107,620 €
Vlastné zdroje
5,381 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,614 €
Suma
100,614 €
Vlastné zdroje
5,031 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
91,851 €
Vlastné zdroje
4,593 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
90,249 €
Vlastné zdroje
4,512 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zlep…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,106 €
Vlastné zdroje
4,155 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,840 €
Vlastné zdroje
3,192 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,364 €
Vlastné zdroje
3,168 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,579 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách pre zlepše…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,866 €
Vlastné zdroje
2,443 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepše…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,309 €
Vlastné zdroje
1,665 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,676 €
Vlastné zdroje
1,634 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb – zníženie energetic…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,500 €
Vlastné zdroje
1,575 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,296 €
Vlastné zdroje
1,265 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova pre zlepšenie …

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
22,895 €
Vlastné zdroje
1,145 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske …

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,049,416 €
Suma
2,993,971 €
Vlastné zdroje
201,124 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske …

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,049,416 €
Suma
2,993,971 €
Vlastné zdroje
201,124 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Št…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
370,669 €
Suma
379,685 €
Vlastné zdroje
18,984 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
199,265 €
Suma
205,781 €
Vlastné zdroje
10,289 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,800 €
Vlastné zdroje
9,340 €
Projekt

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatick…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,820 €
Suma
110,027 €
Vlastné zdroje
5,501 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
94,153 €
Suma
107,620 €
Vlastné zdroje
5,381 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,614 €
Suma
100,614 €
Vlastné zdroje
5,031 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zlep…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,106 €
Vlastné zdroje
4,155 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,579 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepše…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,309 €
Vlastné zdroje
1,665 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,296 €
Vlastné zdroje
1,265 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova pre zlepšenie …

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
22,895 €
Vlastné zdroje
1,145 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.