Mesto Trenčín

Trenčín

Počet žiadostí
59
Projekty
54
Úspešnosť žiadostí
84%
Celková suma
20,455,390 €
Nezrovnalosti
14,153 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,995,124 €
Vlastné zdroje
399,756 €
Projekt

FAST CARE TRENČÍN

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,840,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Obnova Materskej školy, Šafárikova11, Trenčín

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,035,613 €
Suma
1,058,694 €
Vlastné zdroje
52,935 €
Projekt

SMART plán mesta Trenčín

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
991,498 €
Vlastné zdroje
49,575 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku Pádivec

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
856,908 €
Vlastné zdroje
42,845 €
Projekt

Obnova MŠ Kubranská 20, 911 01 Kubrá – Trenčín

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
672,068 €
Suma
786,663 €
Vlastné zdroje
39,333 €
Projekt

Obnova materskej školy Opatovská 654/39 Trenčín 9…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
763,944 €
Suma
782,807 €
Vlastné zdroje
39,140 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
694,950 €
Suma
713,849 €
Vlastné zdroje
35,692 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átri…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
702,336 €
Vlastné zdroje
35,117 €
Projekt

Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J. Halašu v Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
698,070 €
Vlastné zdroje
34,903 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
693,372 €
Vlastné zdroje
34,669 €
Projekt

Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariad…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
470,000 €
Vlastné zdroje
23,500 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajsk…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
309,760 €
Suma
455,585 €
Vlastné zdroje
22,779 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,076 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
438,073 €
Vlastné zdroje
21,904 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
67,195 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
426,254 €
Vlastné zdroje
21,313 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Št…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
370,669 €
Suma
379,685 €
Vlastné zdroje
18,984 €
Projekt

Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného prie…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
358,258 €
Vlastné zdroje
17,913 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
342,187 €
Vlastné zdroje
17,109 €
Projekt

Manažment údajov Mesta Trenčín

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
317,719 €
Vlastné zdroje
15,886 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
279,474 €
Vlastné zdroje
13,974 €
Projekt

Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného prie…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
275,446 €
Vlastné zdroje
13,772 €
Projekt

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpe…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
261,753 €
Vlastné zdroje
13,088 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové st…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,897 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
260,815 €
Vlastné zdroje
13,041 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
258,947 €
Vlastné zdroje
12,947 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
84 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
234,386 €
Vlastné zdroje
11,719 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
199,265 €
Suma
205,781 €
Vlastné zdroje
10,289 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
187,395 €
Vlastné zdroje
9,370 €
Projekt

Kultúrno-informačné centrum s pódiom - udržateľný…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
187,186 €
Vlastné zdroje
9,359 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,800 €
Vlastné zdroje
9,340 €
Projekt

Projektová dokumentácia „Revitalizácia pešej zón…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,000 €
Vlastné zdroje
9,000 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tren…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
575 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,449 €
Vlastné zdroje
7,872 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,003 €
Vlastné zdroje
7,850 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku ÚSPECH, …

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,642 €
Vlastné zdroje
7,632 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,816 €
Vlastné zdroje
7,391 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
94,153 €
Suma
107,620 €
Vlastné zdroje
5,381 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,614 €
Suma
100,614 €
Vlastné zdroje
5,031 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
88,026 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zlep…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,106 €
Vlastné zdroje
4,155 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,992 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,763 €
Vlastné zdroje
3,738 €
Projekt

Projektová dokumentácia „Revitalizácie Ul. 1. máj…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
68,700 €
Vlastné zdroje
3,435 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,579 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatick…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,820 €
Suma
57,587 €
Vlastné zdroje
2,879 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,415 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,952 €
Vlastné zdroje
2,648 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,305 €
Vlastné zdroje
2,615 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,031 €
Vlastné zdroje
2,452 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepše…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,309 €
Vlastné zdroje
1,665 €
Projekt

Podpora Technického sekretariátu Kooperačnej rady…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Na dolinách pre zlepše…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,614 €
Vlastné zdroje
1,531 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,676 €
Vlastné zdroje
1,334 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,296 €
Vlastné zdroje
1,265 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb – zníženie energetic…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,300 €
Vlastné zdroje
1,215 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova pre zlepšenie …

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
22,895 €
Vlastné zdroje
1,145 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,627 €
Vlastné zdroje
931 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,600 €
Vlastné zdroje
430 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske …

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
394 €
Vyčerpané z projektu
1,049,416 €
Suma
2,993,971 €
Vlastné zdroje
201,124 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,995,124 €
Vlastné zdroje
399,756 €
Projekt

TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske …

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
394 €
Vyčerpané z projektu
1,049,416 €
Suma
2,993,971 €
Vlastné zdroje
201,124 €
Projekt

FAST CARE TRENČÍN

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,840,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Št…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
370,669 €
Suma
379,685 €
Vlastné zdroje
18,984 €
Projekt

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpe…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
261,753 €
Vlastné zdroje
13,088 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
199,265 €
Suma
205,781 €
Vlastné zdroje
10,289 €
Projekt

Kultúrno-informačné centrum s pódiom - udržateľný…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
187,186 €
Vlastné zdroje
9,359 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,800 €
Vlastné zdroje
9,340 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
147,816 €
Vlastné zdroje
7,391 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
94,153 €
Suma
107,620 €
Vlastné zdroje
5,381 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklis…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,614 €
Suma
100,614 €
Vlastné zdroje
5,031 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zlep…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,106 €
Vlastné zdroje
4,155 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,579 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatick…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,820 €
Suma
57,587 €
Vlastné zdroje
2,879 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlepše…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,309 €
Vlastné zdroje
1,665 €
Projekt

Podpora Technického sekretariátu Kooperačnej rady…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony pre zlepšeni…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,296 €
Vlastné zdroje
1,265 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova pre zlepšenie …

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
22,895 €
Vlastné zdroje
1,145 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,627 €
Vlastné zdroje
931 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mes…

Mesto Trenčín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,600 €
Vlastné zdroje
430 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.