Mesto Trenčín

Trenčín

IČO
00312037
DIČ
2021079995
IČ DPH
SK2021079995
Vznik subjektu
1. júl 1973 0:00
Tržby
-16%
Počet žiadostí
24
Projekty
18
Úspešnosť žiadostí
66%
Celková suma
5,223,425 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Obnova Materskej školy, Šafárikova11, Trenčín

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
953,891 €
Suma
1,058,694 €
Vlastné zdroje
52,935 €
Projekt

Obnova MŠ Kubranská 20, 911 01 Kubrá – Trenčín

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
878,462 €
Vlastné zdroje
43,923 €
Projekt

Obnova materskej školy Opatovská 654/39 Trenčín...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
413,214 €
Suma
800,979 €
Vlastné zdroje
40,049 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tr...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
799,875 €
Vlastné zdroje
39,994 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru át...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
771,514 €
Vlastné zdroje
38,576 €
Projekt

Plán udržateľnej mobility funkčného územia kraj...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
576,000 €
Vlastné zdroje
28,800 €
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. ...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
370,669 €
Suma
379,685 €
Vlastné zdroje
18,984 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Tr...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
286,196 €
Vlastné zdroje
14,310 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
199,265 €
Suma
205,781 €
Vlastné zdroje
10,289 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
184,865 €
Vlastné zdroje
9,243 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
117,986 €
Vlastné zdroje
5,899 €
Projekt

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimati...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
110,027 €
Vlastné zdroje
5,501 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP m...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
107,620 €
Vlastné zdroje
5,381 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Veľkomoravská pre zl...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
87,361 €
Vlastné zdroje
4,368 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP m...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
45,579 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Novomeského pre zlep...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,134 €
Vlastné zdroje
1,707 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Dlhé Hony pre zlepše...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,879 €
Vlastné zdroje
1,344 €
Projekt

Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova pre zlepšeni...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,977 €
Vlastné zdroje
1,299 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európsk...

Trenčiansky samosprávny kraj

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
259,733 €
Suma
2,993,971 €
Vlastné zdroje
201,124 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. ...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
370,669 €
Suma
379,685 €
Vlastné zdroje
18,984 €
Projekt

Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
199,265 €
Suma
205,781 €
Vlastné zdroje
10,289 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP m...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
107,620 €
Vlastné zdroje
5,381 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP m...

Mesto Trenčín

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
45,579 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.