Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je spojenie a zatraktívnenie štyroch historicky významných lokalít partnerov projektu realizáciou spoločného projektu.   V meste Trenčín sa nachádza dominanta TSK - Trenčiansky hrad a Čerešňový sad, ktorý je súčasťou Lesoparku Brezina. V meste Bučovice   sa nachádza zámok a Lesopark Kalvária. Spoločnou realizáciou projektu sa dosiahne jedinečné prepojenie historicky významných lokalít a vznikne možnosť propagácie tradičných remesiel, ovocinárstva a kultúry partnerských miest. Spolupráca partnerov na projekte umožní otvorenie v súčasnosti pre turistov neprístupného Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vybudovanie a skultúrnenie prístupu k Trenčianskemu hradu cez Čerešňový sad a revitalizáciu, skultúrnenie a oživenie Lesoparku Kalvária a Hradiska v Bučoviciach. 

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Partneri
Mesto Trenčín, Město Bučovice
Miesta realizácie
Bučovice, Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.05.2021
Celková suma
2,993,971 €
Vlastné zdroje
201,124 €
Vyčerpané z projektu
1,049,416 €
Nezrovnalosti
394 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.05.2023
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
1,469 (km)
Cieľ
1,7 (km)
Naposledy aktualizované
29.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
253,920 €
Schválené na preplatenie
253,920 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
253,920 €
Schválené na preplatenie
253,920 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,705 €
Schválené na preplatenie
4,705 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,705 €
Schválené na preplatenie
4,705 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
166,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
166,962 €
Schválené na preplatenie
166,962 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,089 €
Schválené na preplatenie
3,089 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
352,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
352,590 €
Schválené na preplatenie
352,590 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,523 €
Schválené na preplatenie
6,523 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
65,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
65,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertýzu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

investice

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
91,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, asministrativní a jiné nepřímé náklady

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

investice

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
121,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertýzu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, asministrativní a jiné nepřímé náklady

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok ZDV_5_VP

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
102,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_5_VP

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_5_VP

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok ZDV_5_VP

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
102,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_5_VP

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_5_VP

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestancov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
9,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
570,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestancov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
7,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
428,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok-ZDV_VP-6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
414,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok-ZDV_VP-6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_VP-6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP-6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_VP-6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
8,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expetízu a služby

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
5,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
479,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expetízu a služby

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
5,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
479,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
8,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
408,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
408,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
165,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Investície

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
165,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Zoznam deklarovaných výdavkov

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
111,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Cestovní náklady a ubytování

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Kancelářské administrativní a jiné nepřímé výdaje

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Náklady na zaměstnance

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Náklady na externí expertýzu a služby

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské administrativní a jiné nepřímé výdaje

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Cestovní náklady a ubytování

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Náklady na externí expertýzu a služby

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Bučovice
Dodávateľ
Město Bučovice
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

náklady na vybavenie - mobiliár

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
44,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

personálne výdavky

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
2,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

investície - chodník okolo čerešňového sadu

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

náklady na vybavenie - mobilné pódium

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
7,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

ivestície - vytvorenie voľnočasovej plochy

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

náklady na expertízu - informačné tabule

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

výdavky na expert. - propagačné predmety

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

ivestície - vytvorenie voľnočasovej plochy

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

investície - chodník okolo čerešňového sadu

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

náklady na vybavenie - mobilné pódium

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
7,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

náklady na vybavenie - mobiliár

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
44,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

personálne výdavky

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

náklady na expertízu - informačné tabule

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

výdavky na expert. - propagačné predmety

zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_8

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_8

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_8

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Město Bučovice

Suma celkom
394 €
Vrátená suma
394 €
Suma na vymáhanie
394 €
Typ
Konflikt záujmov
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Názov
Mesto Trenčín
IČO
00312037
Názov
Město Bučovice
IČO
00291676
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.