Popis projektu

v Trenčíne. Táto materská škola, s kapacitou 150 detí, je z hľadiska svojej profilácie a vysokej kvality zabezpečovaného predprimárneho vzdelávania kľúčovou organizáciou mesta. Súčasný stav objektu nespĺňa tepelnoizolačné vlastnosti požadované aktuálnou normou ani hygienické kritériá. Obvodový plášť, strecha, balkóny a terasy vykazujú poruchy, prejavujúce sa zatečením stien a vzniku prasklín. Nedostatočné zateplenie sa prejavuje vznikom plesní v kútoch miestností. Realizáciou projektu prispejeme k napĺňaniu strategických národných ako aj európskych cieľov v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov pri súčasnom znížení energetickej náročnosti verejných budov. Projekt bude mať , čím projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľstva v danom regióne. Pozitívny dopad dosiahneme prostredníctvom . 

Viac
Subjekt
Mesto Trenčín
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.10.2018
Celková suma
1,058,694 €
Vlastné zdroje
52,935 €
Vyčerpané z projektu
1,035,613 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Ša…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
16.01.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
24.10.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0238 (MW)
Cieľ
0,0238 (MW)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0238 (MWe)
Cieľ
0,0238 (MWe)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
23,76 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
147,6818 (t ekviv. CO2)
Cieľ
129,37 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
12,05 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
364,7067 (MWh/rok)
Cieľ
364,7067 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
282202,7491 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
488534,4 (kWh/rok)
Cieľ
480739,9988 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
58,72 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
133,16 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
384223,836 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2620,53 (m2)
Cieľ
2520,13 (m2)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
82,5039 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.01.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č.0632018

Faktúra MŠ Šafárikova

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
528,421 €
Schválené na preplatenie
527,261 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Faktúra č.1112018

Faktúra MŠ Šafárikova

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
426,631 €
Schválené na preplatenie
426,631 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

faktúra č.1112018

Faktúra MŠ Šafárikova

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
67,530 €
Schválené na preplatenie
67,503 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 12/2018

Faktúra Externé riadenie 12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2019
Názov

Faktúra Externé riadenie 11/2018

Faktúra Externé riadenie 11/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 10/2018

Faktúra Externé riadenie 10/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 9/2018

Faktúra Externé riadenie 9/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 8/2018

Faktúra Externé riadenie 8/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 7/2018

Faktúra Externé riadenie 7/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 6/2018

Faktúra Externé riadenie 6/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 5/2018

Faktúra Externé riadenie 5/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 4/2018

Faktúra Externé riadenie 4/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Faktúra externý manažment 3/2018

Faktúra Externé riadenie 3/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
26.04.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 2/2018

Faktúra Externé riadenie 2/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 1/2018

Faktúra Externé riadenie 1/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 12/2017

Faktúra externé riadenie 12/2017

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

Faktúra Externé riadenie 11/2017

Faktúra Externé riadenie 11/2017

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
03.01.2018
Názov

Faktúra Externý manažment 10/2017

Faktúra Externé riadenie 10/2017

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

Faktúra EC MŠ Šafáriková

Faktúra EC MŠ Šafáriková

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Dočasný pútač/Stála tabuľa

Publicita MŠ Šafárikova

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor MŠ Šafárikova

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,640 €
Schválené na preplatenie
11,640 €
Realizácia
17.10.2018
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
Aktívny život, n.o.
IČO
37970984
Názov
Juraj Vlčák - KWH STAVEBNÉ KONZORCIUM
IČO
11770708
Názov
EMES CREATIVE, s.r.o.
IČO
48302724
Názov
Delphia TN s. r. o.
IČO
45651884
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.