Popis projektu

Pre zvýšenie kvality života a pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov, pre zlepšenie mobility a dostupnosti a efektívnejšie využívanie verejných zdrojov je potrebné obyvateľov Trenčína, jeho mestských častí a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín. 

, ktorého charakterizuje dlhodobá vízia a jednoznačný plán implementácie, vyvážený a integrovaný rozvoj rôznych druhov dopravy, horizontálna a vertikálna integrácia, posúdenie súčasného stavu a implementácie, pravidelný monitoring a hodnotenie a zohľadnenie vedľajších nákladov a výnosov dopravy.

Cieľom predkladaného projektu „Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín“ ( ďalej aj „PUM“, resp. „mestský plán udržateľnej mobility)

Výstup projektu v podobe spracovaného strategického dokumentu pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy - umožní  prípravu a realizáciu Vďaka tomuto prístupu  navrhované intervencie významnou mierou prispejú k zlepšeniu mestského prostredia, v rámci ktorého predstavuje podstatný príspevok ku kvalite života, prostredia a životného prostredia ktorej spoje nadväzujú na dopravné systémy v rámci mestskej oblasti. Mestská doprava by tak mala byť zabezpečená v súlade s požiadavkami v oblasti bývania, pracovnými požiadavkami, požiadavkami na životné prostredie a verejné priestory. Zároveň by mala byť projektovaná a realizovaná tak, aby boli aj znevýhodnené mestské časti Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín lepšie integrované do mestskej a regionálnej siete umožňujúcej lepšiu mestskú mobilitu obyvateľov Trenčína a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín.

Cieľovým územím realizácie projektu je územie krajského mesta Trenčín a priľahlých obcí v mestskej funkčnej oblasti Trenčín, ktoré tvoria obce Skalka nad Váhom, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Kostolná - Záriečie, Soblahov, Veľké Bierovce, Trenčianska Turná

Projekt je plne v súlade s intervenčnou stratégiou IROP, realizáciou projektu prispejeme k napĺňaniu strategických mestských, regionálnych, národných ako aj európskych cieľov v oblasti využívania ekologicky priaznivých dopravných systémov v záujme udržateľnej mestskej mobility. Projekt bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia, čím projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľov.

Pozitívny dopad dosiahneme návrhom systémových opatrení realizovanými prostredníctvom integrovaných projektov pre zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VOD zahrnutými v mestskom pláne udržateľnej mobility, ako výsledok plánovania, definovanie organizačnej a prevádzkovej integrácie všetkých subsystémov mestskej a regionálnej verejnej osobnej dopravy, ktorý predstavuje návrh efektívnej dopravnej technológie verejnej osobnej dopravy so zohľadnením štandardov kvality a dopravnej obsluhy a faktorov vplývajúcich na dopyt po preprave a prepravnú ponuku.  

Viac
Subjekt
Mesto Trenčín
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2019 - 01.07.2021
Celková suma
455,585 €
Vlastné zdroje
22,779 €
Vyčerpané z projektu
309,760 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
vypracovanie koncepčného strategického …
Typ
UMR_Spracovanie kom…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
13.02.2019
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
30.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet spracovaných strategických dokumentov pre oblasť dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

koncepčný strategický dokument

Faktúra PUM 12190013

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,324 €
Schválené na preplatenie
201,324 €
Realizácia
-
Názov

koncepčný strategický dokument

Faktúra PUM 12190013

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,324 €
Schválené na preplatenie
201,324 €
Realizácia
27.02.2020
Názov

koncepčný strategický dokument

Faktúra PUM 12190012

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,809 €
Schválené na preplatenie
56,809 €
Realizácia
-
Názov

koncepčný strategický dokument

Faktúra PUM 12190012

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,809 €
Schválené na preplatenie
56,809 €
Realizácia
27.02.2020
Názov

strategický dokument

Daň k FA12190013

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,265 €
Schválené na preplatenie
40,265 €
Realizácia
21.01.2020
Názov

strategický dokument

Daň k FA12190012

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,362 €
Schválené na preplatenie
11,362 €
Realizácia
21.01.2020
Názov

koncepčný strategický dokument

Faktúra 3etapa

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

koncepčný strategický dokument

Faktúra 3etapa

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

koncepčný strategický dokument

Daň k FA12200003

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

koncepčný strategický dokument

Daňové priznanie DPH 112020

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

koncepčný strategický dokument

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

koncepčný strategický dokument

Fa CDV

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

koncepčný strategický dokument

Fa CDV

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

daň z pridanej hodnoty k fa 12210007

Daňové priznanie k DPH

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.