Popis projektu

Projektom riešime výrazné zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Opatovská  654/39 v Trenčíne. Materská škola pozostáva zo 4 pavilónov a spojovacej chodby, s kapacitou 90 detí a 35 batoliat a kojencov. Stavebná sústava nevyhovuje z hľadiska požiadaviek na hygienu prostredia a tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov. Nedostatočné zateplenie sa prejavuje vznikom tepelného mosta a následným vznikom plesní v rohoch miestností. Obvodový aj strešný plášť má nepriaznivé výsledky  a vôbec nevyhovuje súčasným požiadavkám a je potrebné jednoznačne riešiť zateplenie. Realizáciou projektu dosiahneme úspory na energiách ako aj efektivitu nakladania s verejnými zdrojmi. Prostredníctvom optimálne zvolených riešení, a to zateplením obvodového plášťa, zateplením strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií, modernizáciou vykurovania, osvetlenia a vzduchotechniky a zároveň využitím OZE bude mať realizácia projektu pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia znížením emisií. Tým projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľstva v regióne. Realizáciou projektu prispejeme k napĺňaniu strategických národných ako aj európskych cieľov v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov pri znížení energetickej náročnosti verejných budov.

Viac
Subjekt
Mesto Trenčín
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.10.2018
Celková suma
782,807 €
Vlastné zdroje
39,140 €
Vyčerpané z projektu
763,944 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Opa…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
16.01.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
24.10.2017
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0259 (MW)
Cieľ
0,023 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0259 (MWe)
Cieľ
0,023 (MWe)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
25,92 (MWh/rok)
Cieľ
23,04 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
77,0443 (t ekviv. CO2)
Cieľ
94,63 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
5,0443 (Kg/rok)
Cieľ
14,16 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
140003,5865 (kWh/rok)
Cieľ
291559,0386 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
24,3532 (Kg/rok)
Cieľ
69,67 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
67,3586 (Kg/rok)
Cieľ
123,87 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2208,39 (m2)
Cieľ
2126,8 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
182,854 (MWh/rok)
Cieľ
75,6568 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
280,1957 (MWh/rok)
Cieľ
280,1957 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
97341,7 (kWh/rok)
Cieľ
204538,8789 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
336473,786 (kWh/rok)
Cieľ
340734,628 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Opatovská

Faktúra MŠ Opatovská

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
413,214 €
Schválené na preplatenie
413,214 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

Faktúra č.1102018

Faktúra MŠ Opatovská

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
51,521 €
Schválené na preplatenie
51,378 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Faktúra č.1102018

Faktúra MŠ Opatovská

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
286,158 €
Schválené na preplatenie
286,156 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 12/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2019
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 11/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 11/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 10/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 10/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 09/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 09/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 08/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 08/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 07/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 07/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 06/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 06/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 05/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 05/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 04/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 04/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 03/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 03/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
26.04.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 02/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 02/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 01/2018

Opatovská Faktúra Externé riadenie 01/2018

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 12/2017

Opatovská Faktúra Externé riadenie 12/2017

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 11/2017

Opatovská Faktúra Externé riadenie 11/2017

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Opatovská Faktúra Externé riadenie 10/2017

Opatovská Faktúra Externé riadenie 10/2017

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

faktúra EC MŠ Opatovská

Faktúra EC MŠ Opatovská

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Publicita MŠ Opatovská

Publicita MŠ Opatovská

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

Stavebný dozor MŠ Opatovská

Stavebný dozor MŠ Opatovská

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
10,800 €
Realizácia
04.10.2018
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
Aktívny život, n.o.
IČO
37970984
Názov
Juraj Vlčák - KWH STAVEBNÉ KONZORCIUM
IČO
11770708
Názov
EMES CREATIVE, s.r.o.
IČO
48302724
Názov
Delphia TN s. r. o.
IČO
45651884
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.